Jump to content
Battlefield.no

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/26/2022 in Posts

  1. 1 point
    Jeg henger på en discord som heter "Nerdelandslaget", er litt aktivitet der iaffal. Ellers vet jeg ikke om så mange norske communities.
  2. 1 point
    Jeg er innom en gang i halvåret. Nå bannet jeg alle spam-bottene jeg kunne finne. Alt for å utsette å stryke skjorta til i morgen
  3. 1 point
    Er innom veldig sporadisk av rent nostalgiske årsaker, men ser ikke helt poenget med å poste lengre. Kun fordi jeg ikke lengre er en 12 år gammel pest og plage dere alle kan elske å hate. Som en nå relativt "voksen" person så har jeg neppe noe interessant å tilføre livene deres med Jokes aside; takk til bf.no og de som har vanket her opp igjennom årene for alle gode minner og opplevelser dere har tilført mitt liv - in-game og ellers! Selv om jeg sikkert var mest til irritasjon for dere https://www.youtube.com/watch?v=lnk_Qbprz3U
×
×
  • Create New...