Jump to content
Battlefield.no

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/16/2012 in all areas

  1. 1 point
  2. 1 point
    Jeg skjønner ikke hvorfor du har behov for å fortsette å forsøke å undergrave meg og spre løgn. Jeg er faktisk enig med deg i mye av det andre du sier her, og vi står nok ikke så langt fra hverandre, men du har tydeligvis veldig såret stolthet over at jeg tillot meg å kunne mistenke deg. Bakgrunnen for det kan jeg godt forklare for alle, selv om jeg forsåvidt har gjort det før, så ved at du fortsetter å komme med det oppspinnet over så tvinger du meg nesten til å repetere. Saken var den at i BC2, så brukte jeg etter hvert mye tid på å forsøke å finne metoder for å avsløre juks ut i fra de dataene vi fikk logget på serverne (det er altså ikke global stats det er snakk om her, men statistikk fra spill hos bf.no). Dice gir oss egentlig alt for lite data til dette, sånn at det eneste jeg egentlig kunne få noe særlig ut av var hkr (altså andelen headshot kills av totalt antall kills). Jeg satt med dette mer eller mindre helt alene, da det ikke var noen andre som gadd bry seg noe særlig, og jeg mente etterhvert å kunne se noen sammenhenger der (vi snakker selvsagt om varianter av siktehjelp, ikke ren WH/ESP). Mange danner seg meninger om at den og den hkr verdien er umulig, så alt over det må være juks, men jeg synes det blir for upresist. Jeg forsøkte derfor å lære meg/finn ut av nok statistikkmatematikk til å kunne lage en modell for hvordan distribusjonen av hkr hvor hvert enkelt våpen så ut, og ut i fra det definere en grense. På en del våpnen fikk jeg frem noen ganske interessante grafer hvor man hadde ganske tydelige varianter av normaldistribusjon som vist på figuren (det er bare et eksempel på normaldistribusjon). Jeg mente da at det var sannsynlig at de som befant seg over det punktet hvor linjen "flatet ut" på 0 hadde siktehjelp, og at man kunne se dette på en "per våpen basis" som blir mye mer nøyaktig enn å si at "alt over 40 hkr er juks". Tallene viste nemlig at det er store variasjoner fra våpen til våpen, og også at noen våpen har mye større spredning på kurven (altså at det er mye større forskjell på de dårligste og de beste) enn andre. Det var ingen som gadd å høre på detaljene i det jeg gjorde, og jeg rakk heller ikke å bli helt ferdig med å lage en rapport med grafisk fremstilling for alle våpen som jeg jobbet med en stund i den hensikt at de andre skulle se de samme sammenhengene som jeg mente å se. Pazuzu derimot var blant de som var mer opptatt av, uten engang å vite hvordan jeg kom frem til det jeg gjorde, å hevde at dette var ville spekulasjoner fra min side, og som han fortsatt kaller det "suspekte metoder". Jeg har hele tiden ment at dersom man bare lar kurven flate ut "lenge nok", så bør man ha et rimelig godt ugangspunkt såfremt vedkommende har brukt våpenet tilstrekkelig selvsagt (det nytter ikke med 10 kills). Jeg sa også at det er klart at dersom noen har en HELT spesiell spillestil og f.eks alltid sikter OVER hodene på motstanderne slik at man stort sett bommer og dør selv, men de få gangene man treffer da nødvendigvis får headshots, så kan dette i så måte felle uskyldige, men at jeg mener det er særs usannsynlig at noen spiller på denne måten. Dette oversetter Pazuzu til at jeg ikke bryr meg om om uskyldige blir felt, hvilket selvsagt er helt feil, men en bitte liten hypotetisk risiko synes jeg er til å leve med dersom man kan fjerne mange cheatere man ellers ikke blir kvitt. Det var i en av de uendelig mange diskusjonene med "stats kan ikke brukes til noe, dermed basta" at det kom frem at Pazuzu selv hadde en høy verdi på ett av sine våpen i BC2 (UMP-45). Jeg ble veldig forundret over dette, og lurte på hvordan det kunne ha seg (ble selvsagt da veldig usikker på hele metodikken). Mens jeg forsøkte å forstå hvordan dette hang sammen, hentet ut og sjekket tall for UMP-45 for alle spillere på nytt og forsøkte å forstå det hele, så laget han seg en ny spiller hvor han gikk inn for å få høy HKR verdi, og presterte enda mye høyere HKR verdier for flere våpen med denne. Dette for å bevise for meg at hele logikken var ubrukelig. Problemet var bare at verdiene var såvidt høye at jeg ble usikker på Pazuzu og ikke logikken, og når jeg fant ut at det lå en ban fra ett eller annet COD spill i PBBans databasen på hans IP adresse (den eneste han var registrert med i BC2) så ble situasjonen selvsagt ikke noe bedre. Jeg fant etterpå ut ved å se på IP adresser registrert på forumet og tidsstempler at denne IP adressen nok ikke tilhørte Pazuzu på det tidspunktet det ble jukset i COD. Jeg er fortsatt usikker på hvordan jeg skal tolke resultatene av hkr verdiene og hvorvidt det er slik at det faktisk er noen få spillere som ligger langt uten for den normale fordelingen av HKR bare ved at de gjør ett eller annet som veldig få andre har forstått, eller om Pazuzu brukte juks når han gjorde denne "testen" fordi han ikke ønsket at denne metoden skulle kunne brukes, og hva som er sannheten her får jeg nok aldri vite. Det som uansett er sikkert, er at hele episoden såret stoltheten hans så til de grader at han nå etterpå må bruke enhver anledning for å svartmale meg og alt jeg står for. Jeg kan ikke helt forstå at det er nødvendig, jeg har aldri engang vært skråsikker på resultatene, jeg er bare heller ikke overbevist om at det er feil. Jeg må også si at jeg synes det er litt merkelig at han reagerer så sterkt på dette, og det i seg selv tyder litt på at han har noe å skjule. Angående det å stemple bf.no som cheatsympatisører så er det litt morsomt, for alt dette er å lese på public forum her og her. Det jeg forsøkte å forklare er at man kan ikke si at "vi har nulltoleranse for juks" samtidig som man på adminforumet slår fast at "Det eneste gyldige beviset for cheat er demo" som ikke finnes i BC2/BF3. Da sier man i praksis, vi tolererer ikke juks, men vi godtar ikke at admins gjør noe med det om de møter en som jukser, uansett hvor opplagt. Det mener jeg er løgn og det samme som å si at det er fritt frem å jukse, og jeg brukte da et eksempel på en spiller jeg hadde møtt på en bf.no server i BF3 som jeg mente jukset så tydelig at ingen kunne lure det minste, mens det var admins der. Jeg visste også at han ble tatt opp på adminforumet, og at ingen ting ble gjort fordi det ikke forelå demo. Når jeg så nevnte nick på vedkommende spiller, som et eksempel, ble det totalt ragnarok og jeg ble truet med ban fra forumet fikk i det hele tatt passet påskrevet om hvor idiot jeg var. Jeg mente bare å påvise en dobbeltmoral uten like, greit nok at man ikke "tør" å ta noen uansett hvor opplagt det er at de jukser, men presenter da ikke for folk en fet løgn om hvor hardt man slår ned på cheating etc. Jeg drømte faktisk ikke engang om at det var noen som ville komme til å forsvare vedkommende spiller da jeg mente det var så opplagt juks, men da ble jeg også en som anklager folk for å jukse helt ut av det blå. Det var i den sammenheng jeg kom med "cheat-sympatisør" begrepet, simpelthen fordi jeg ikke kan forstå noen annen grunn til å reagere som det ble gjort fra enkelte.
  3. 1 point
    Battlefield Friends er produktive. Allerede 8 episoder ute! Hele sulamitten: http://www.youtube.c...nkandjed/videos
×
×
  • Create New...