Jump to content
Battlefield.no
Sign in to follow this  
Plaindog

Mine grunner til å stemme FRP i år

Recommended Posts

Dette er noen av de sakene som gjør at jeg skal stemme FRP til høsten ' /> Etter en del snoking synes jeg disse sakene er bra. Du kan selv se alle sakene her: [url=

Sakene er ikke i noen prioritert rekkefølge.

Arbeids- og sosialpolitikk

• Øke pensjonen til 2 G for alle minstepensjonister.

Asyl- og innvandringspolitikk

• At kirkeasylanter pågripes og sendes ut av landet. Kirkeasyl har ingenforankring i norsk lovverk og er således ulovlig.

• Stramme kraftig inn på asyl- og flyktningpolitikken, slik at bare de som har et reelt behov for beskyttelse i henhold til Flyktningkonvensjonen får bli i Norge.

• Gå imot enhver form for positiv eller negativ diskriminering på grunnlag av religion, kjønn, legning, etnisk eller politisk tilhørighet.

• Ha obligatoriske helseundersøkelser av alle barn i risikogrupper for å avdekke eller hindre at barn blir kjønnslemlestet.

• Ikke akseptere parallelle samfunn og vil jobbe aktivt for å sikre en bedre integrering.

• Sette i gang tiltak for å begrense familieinnvandring fra land utenfor EU/EØS. Viktige tiltak i den forbindelse er: 24-årsgrense for ekteskap, tilknytningskrav, økte krav til forsørgerevne og forbud mot ekteskap mellom søskenbarn.

Bilpolitikk

• Øke vrakpanten slik at vi får eldre biler vekk fra veiene.

Eldrepolitikk

• Ha et eget eldreombud som skal sikre at eldres rettigheter ivaretas.

• Øke pensjonen til 2 G for alle minstepensjonister.

• Gi kommuner og fastleger bestilleransvaret, og staten finansieringsansvaret, for eldreomsorgen.

• Innføre juridisk rett til sykehjemsplass når behovet oppstår.

Energipolitikk

• Tilrettelegge for økt oljeleting ved utdeling av tillatelser til leteboring og produksjon i nye områder. FrP vil sørge for at oljeproduksjon i nye områder kommer i gang før produksjonen av olje i Nordsjøen nærmer seg slutten.

Familiepolitikk

• Arbeide mot tvangsekteskap.

Forsvarspolitikk

• Sikre Forsvaret en forsvarlig økonomi, gjennom å styrke forsvarsbudsjettet for 2009 med 2 milliarder kroner, og ytterligere 2,5 milliarder kroner per år i fireårsperioden.

Helsepolitikk

• At pasientene skal få reell valgfrihet og juridiske rettigheter. Det er behovet som skal utløse finansieringen.

• Ønsker likestilling av private og offentlige tilbydere av helsetjenester, og dermed la pasienten selv velge fritt mellom de ulike tilbudene.

• Ønsker å overføre finansieringsansvaret for helsetjenester til staten, slik at man får samlet Norge til ett helserike.

• At eldre skal ha juridisk rett til sykehjemsplass når behovet oppstår.

Justispolitikk

• Ha flere polititjenestemenn og mer synlig politi i gatene. For å forebygge og kunne avverge kriminelle handlinger er det viktig at politiet er synlig der ting skjer.

• Ha strengere straffer, særlig på volds- og sedelighetsforbrytelser. Straffene må være strenge til å ha preventiv effekt.

• Styrke voldsoffererstatningen.

• Utvise utenlandske statsborgere som begår kriminelle handlinger med strafferamme over tre måneder.

Kulturpolitikk

• Avvikle NRK-lisensen og stykke opp og selge NRK. Det er ikke en offentlig oppgave å tilby underholdning.

• Gi mva-fritak til frivillige lag og organisasjoner.

Landbrukspolitikk

• Oppheve alle prisreguleringer og markedsreguleringer.

Nordområdepolitikk

• Åpne for nye leteblokker etter olje og gass i nordområdene, Nordland 6 & 7, samt Troms 2.

Politikk for unge

• Styrke lærlingordning ved blant annet å gi redusert arbeidsgiveravgift. FrP vil gjøre det enklere for ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet ved å åpne for økt bruk av midlertidige ansettelser.

Samferdselspolitikk

• Ha minst 7,5 milliarder kroner mer til vei hvert år (8,1 for 2009).

• Selge statens aksjer i SAS.

• Konkurranseutsette kollektivtrafikktjenestene basert på konkurranse om å gi det beste tilbudet til lavest mulig pris for det offentlige og passasjerene.

Skatte- og avgiftspolitikk

• Fjerne formuesskatten, arveavgiften og dokumentavgiften.

• Redusere toll og avgifter på mat og drikke.

Skole- og utdanningspolitikk

• Sikre et godt arbeidsmiljø for elever og lærere ved å fokusere mer på ro, orden, disiplin og klasseledelse.

• Gjøre skriftlig sidemål valgfritt.

Oljefondet

Her er det mye å ta i. Her er en liten oversikt over hva pengene våre burde ha gått til

Hadde vi ikke spekulert så rått i aksjer kunne vi i stedet investert i

• 1.551.660 sykehjemsplasser (i året)

• 232 nye operahus

• 744 mil med motorvei (ut fra en snittpris på 1,25 milliard kroner per mil)

• 28 forsvarsbudsjett

• 116 Ahus-sykehus

Tenk på det........

Utenrikspolitikk

• Redusere bevilgningene til FN og gjøre den resterende støtten avhengig av progresjonen i reformarbeidet i organisasjonen.

• At Norge skal ha en moralsk plikt til å heve stemmen for frihet, likeverd og rettssikkerhet – gjennom aktivt å påtale brudd på grunnleggende menneskerettigheter i de internasjonale fora landet deltar i.

• Styrke de transatlantiske relasjonene og Norges forhold til USA.

• At Norge skal være en pådriver for global frihandel, og mener det derfor er viktig at landet spiller en offensiv rolle i Verdens Handelsorganisasjon (WTO).

• Understreke at NATO er et nødvendig og positivt grunnelement i Norges forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske plattform. FrP vil tilstrebe et godt forhold til våre NATO-allierte.

Utviklingspolitikk

• Ha et sterkere fokus på innhold og kvalitet i bistanden.

• Arbeide for en nedbygging – og på sikt fjerning – av toll- og handelsbarrierer fra utviklingsland slik at de får en reell tilgang til markedet.

• Øke støtten til nød- og katastrofehjelp.

• At alle tiltak som støttes i utviklingsland skal bli gjenstand for grundig evaluering, resultatmåling og regnskapskontroll.

Disse sakene gjør at jeg kommer til å stemme FRP i 2009. Om du synes mange av disse sakene høres bra ut så burde kanskje du også stemme FRP. Føler du at noe mangler så ta en titt på den komplette listen på websidene til partiet.

Som sagt så er dette mitt personlige utdrag fra partiprogrammet til FRP. Disse sakene synes jeg er viktige.

STEM FRPi 2009

Share this post


Link to post
Share on other sites

Føler vi trenger en mer handlekraftig regjering, stemmer nok FRP.

Noen viktige temaer for meg er:

Asylpolitikk

Avgifter

Forsvaret

Privatpraksis

Veier

Skole

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når det gjelder oljefondet har du fått igjen penga allerede Oljefondet mer verd en noensinne

2.308 milliarder kroner er tallet som vil gå inn i historiebøkene. Det var nemlig verdien av oljefondet ved utgangen av mai, viser tall som Norges Bank la frem mandag ettermiddag.

Det betyr at oljefond-sjef Yngve Slyngstad kan ha truffet blink under den kraftige vårblomstringen i verdens aksjemarkeder, etter at Oljefondet falt i verdi med 199 milliarder kroner i første kvartal.

* April: 2.196 milliarder kroner. Opp 6 prosent fra mars.

* Mai: 2.308 milliarder kroner. Opp 5,1 prosent fra april

Trist at en sosialistitsk finansminister må forsvare seg mot billige poeng ifra høyresiden når det gjelder akskjemarkedet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

....hvis aksjemarkedet hadde alene vært årsak til vekst i oljefondet.

mitt inntrykk er at finanskisen var direkte årsak til stusseligere tider i oljefondet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
....hvis aksjemarkedet hadde alene vært årsak til vekst i oljefondet.

mitt inntrykk er at finanskisen var direkte årsak til stusseligere tider i oljefondet.

dette stemmer bare delvis. til tross for at mange investeringer ikke lengere er like lønsomme, så er det ALTID en bedrift som snur trenden. det er disse firmaene det ikke har blitt satset på i det hele tatt. og akkurat derfor har oljefondet tapt seg i store summer. Det er mye høyrissikosatsing som rett og slett ikke er holdbare investeringer i det hele tatt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Haha, er du ironisk nå?

FrP viser igjen at de ikke ANER hva de holder på med. Pengene som gikk til "aksjespekulasjon" fra oljefondet kunne ikke vært pumpet inn i norsk næringsliv uten at økonomien hadde gått fullstendig på trynet lenge før finanskrisen. Avsindig rente- og lønnsøkning (det vil si dyrere varer fra Norge, mer outsourcing) og inflasjon ville bare vært toppen av isfjellet. Skal vi la folk som ikke engang vet dette styre landet?

"Ønsker likestilling av private og offentlige tilbydere av helsetjenester, og dermed la pasienten selv velge fritt mellom de ulike tilbudene."

Ja, privatisering av helsesektor har jo fungert strålende andre steder. I USA f.eks. Norge blir fremhevet som et slags magisk eventyrland i utenlandske medier fordi helsevesenet vårt rett og slett er fabelaktig bra nå.

Fyre 10 milliarder inn i Forsvaret? Rett etter kjøpet av svindyre nye fregatter og jagerfly?

"Det er ikke en offentlig oppgave å tilby underholdning."

Nei? Hva skjer med kulturtilbudene i Norge i forlengelsen av denne filosofien? Støtte til teater-, film-, musikk- og spillproduksjon? Dessuten er ikke NRK en ren underholdningskanal - tvert imot, det er snart den siste TV-kanalen hvor det er mulig å finne gode, informative programmer. Hva med radio? Skal alle radiokanalene måtte pumpe ut lettbeint underholdning for å tjene til "livets opphold"? NRK P2 ville ikke overlevd lenge uten statsstøtte, og det er ingen som mener at dette ikke er et viktig forum for kultur og politikk.

"At Norge skal ha en moralsk plikt til å heve stemmen for frihet, likeverd og rettssikkerhet – gjennom aktivt å påtale brudd på grunnleggende menneskerettigheter i de internasjonale fora landet deltar i."

Dette er ren svada.

Mange av sakene til FrP er gode, men de har overhodet ikke snøring på samfunnsøkonomi. Vi KAN IKKE begynne å pumpe oljepengene inn i samfunnet - og alle de dyre tiltakene partiet foreslår krever nettopp en slik innsprøyting av midler. Derfor faller hele partiprogrammet på sin egen urimelighet og blir gjort til en liten haug med dritt som kommer til å treffe det norske folket i trynet når "the shit hits the fan". For din egen del: Ikke stem FrP. Den politikken de foreslår kan komme til å gjøre landet til et utviklingsland i løpet av 10 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ja, privatisering av helsesektor har jo fungert strålende andre steder. I USA f.eks. Norge blir fremhevet som et slags magisk eventyrland i utenlandske medier fordi helsevesenet vårt rett og slett er fabelaktig bra nå.

Her tar du feil. Det er ikke snakk om å kvitte seg med det statlige helsevesenet. Det er snakk om å få bort køene. F.eks i dag er det xxxxxx antall i kø i Norge. Rett og slett fordi det statlige helsevesenet med alle sykehusene ikke har kapasitet til å behandle flere pasienter. Om du blir syk kan du gå til et privat sykehus og få behandling der. STATEN BETALER!

"Det er ikke en offentlig oppgave å tilby underholdning."

Nei? Hva skjer med kulturtilbudene i Norge i forlengelsen av denne filosofien? Støtte til teater-, film-, musikk- og spillproduksjon? Dessuten er ikke NRK en ren underholdningskanal - tvert imot, det er snart den siste TV-kanalen hvor det er mulig å finne gode, informative programmer. Hva med radio? Skal alle radiokanalene måtte pumpe ut lettbeint underholdning for å tjene til "livets opphold"? NRK P2 ville ikke overlevd lenge uten statsstøtte, og det er ingen som mener at dette ikke er et viktig forum for kultur og politikk.

Mer støtte vil gå til kor, korps, amatør teater. FRP ønsker f.eks å gi mva fritak for frivillige lag or organisasjoner. Dessuten er NRK en sosalistisk møkka kanal som IKKE er særlig demokratisk. De vinkler jo allt til fordel til venstre siden i norsk politikk. Nei takk.

"At Norge skal ha en moralsk plikt til å heve stemmen for frihet, likeverd og rettssikkerhet – gjennom aktivt å påtale brudd på grunnleggende menneskerettigheter i de internasjonale fora landet deltar i."

Dette er ren svada.

Hva mener du her? At vi ikke burde si noe når Mugabe, Chavez og andre sosialist venner fengsler og torturerer sine borgere? Burde vi ikke si ifra når menneskerettigheter brytes? Pr idag så er Norske politikere feige. Husk at dagens regjering faktisk prøvde å svekke DIN ytringsfrihet. Er ikke det et tankekors? Støre og Stoltenberg er feige og tør ikke si ifra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvordan skal man få et bedre forhold til USA ved å påtale deres brudd på menneskerettighetene i samtlige fora vi har tilgang til?

Hvorfor snakker FrP om pengene vi tapte i oljefondet når partiet selv kritiserte regjeringen for ikke å investere mer av pengene i markedet mens det var gode tider?

Hvordan skal Norge kunne fremstå som et talsland i miljøsaken om vi går inn for å hente ut all oljen vi finner?

Hvordan kan kollektivtilbudet bli bedre om forskjellige selskaper bytter på å ha konsesjon og dermed mister muligheten til samarbeid om å samordne ruter? Hvordan får man konkurranseutsetting basert på pris til å være en bra ting for brukerne uansett hva det handler om?

Hvor stor har de egentlig tenkt at vrakpanten skal være, siden den skal kunne være et insentiv for å få folk til å kjøpe seg nye biler?

Under politikk for ungdom snakker om de om å åpne for økt bruk av midlertidige ansettelser... Snakker vi de klassiske vikariatstillingene via vikarbyrå som fratar deg alle rettigheter, gjør CVen din komplisert (å ha jobbet femten år som vikar i forskjellige jobber gir IKKE inntrykk av kompetanse) og generelt sett er designet for å gjøre det så vanskelig som mulig å få en karriere? For da lurer jeg på hvordan dette gjør det lettere å komme inn på arbeidsmarkedet, siden dette er den typen stillinger alle bedrifter driver og kutter hver gang de ønsker å stramme inn økonomisk. For alle del, det er lettere å få seg jobb for 6 måneder, men det er også lettere å få sparken på svært kort tid uten annen grunn enn at de ikke ønsker å forlenge vikariatet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Asyl og innvandringspolitikken alene er nok til at jeg stemmer frp, samferdselspolitikken og justispolitikken er bare prikken over ien for meg. Tror den eneste saken jeg er sterkt uenig med de i er EU spørsmålet. Jeg er totalmotstander av EU, men det kunne ikke falle meg inn å stemme SV eller SP av den grunn. Dessverre er det sånn at det fins ingen partier som er perfekt tilpasset ens egne meninger, man må prioritere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
• Ha strengere straffer, særlig på volds- og sedelighetsforbrytelser. Straffene må være strenge til å ha preventiv effekt.

Ja dette har jeg svært god tro på, bare se på USA, der de har kjørt denne linja. Der står jo fengslene tomme og ingen begår forbrytelser lenger....

Næh, FRP får ikke noen stemme fra denne kanten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det viktigste de kan gjøre er å fjerne engangsavgiften på bil, eller i alle fall redusere den kraftig.

De må også fjerne formueskatten.

I tilllegg totalt stoppe innvandringen, og evt begynne med hjemsending.

De 3 sakene er det eneste som betyr noe for meg, så FRP blir det nok uansett.

Share this post


Link to post
Share on other sites

For min del, selv om jeg ikke stemmer FRP, syns jeg de skal få prøve seg. Det er for lett å love gull å grønne skoger uten noengang å stå til ansvar. Da vil jo de som andre partier også måtte leve med kompromisser de egentlig er imot noe de gjør feks i Oslo (bompenger). Jeg er sikker på at FRP mister 10-15 % når folk ser at de heller ikke er så annerledes enn andre når de kommer i posisjon. De har jo i praksis ikke en mulighet til levere en brøkdel av det de lover selv om de kommer i regjering med Høyre.

For min del skulle jeg ønske AP/Høyre hadde styrt sammen.

Edit: Apogco oppfyller momsfrikat for frivillige organisasjoner

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frp er et parti for naive idioter, halvkriminelle, egoister, rasister og folk med generelt lite peiling på hvordan et samfunn fungerer.

Og brannfakkelen er tent.

Share this post


Link to post
Share on other sites

* Øke frikortgrensen til 70.000 kroner.

* Redusere særavgifter på eksempelvis bil, alkohol, snus, tobakk og strøm.

* Redusere byråkratiet og la ungdommens nytenkning spire. FrP vil at det skal være lettere å starte en gründervirksomhet blant annet ved at 16-åringer kan starte egen virksomhet.

* Styrke lærlingordning ved blant annet å gi redusert arbeidsgiveravgift. FrP vil gjøre det enklere for ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet ved å åpne for økt bruk av midlertidige ansettelser.

* Avvikle vinmonopolet og samle salg av øl, vin og sprit i dagligvarebutikken.

Gratulerer FRP dere får min stemme :boxed:

Share this post


Link to post
Share on other sites
"At Norge skal ha en moralsk plikt til å heve stemmen for frihet, likeverd og rettssikkerhet – gjennom aktivt å påtale brudd på grunnleggende menneskerettigheter i de internasjonale fora landet deltar i."

Dette er ren svada.

Hva mener du her? At vi ikke burde si noe når Mugabe, Chavez og andre sosialist venner fengsler og torturerer sine borgere? Burde vi ikke si ifra når menneskerettigheter brytes? Pr idag så er Norske politikere feige. Husk at dagens regjering faktisk prøvde å svekke DIN ytringsfrihet. Er ikke det et tankekors? Støre og Stoltenberg er feige og tør ikke si ifra.

Jeg mener her at dette er noe som ALLE partiene selvsagt mener. Det er som å gå til valg på at mobbing i skolen bør slås ned på. Er Støre og Stoltenberg feige og tør ikke si ifra? Hvor har du det fra? Hva tror du det er Norge driver med i de områdene hvor vi er aktive med hjelpeorganisasjoner og militærmakt? Tror du det hjelper om en politiker fra et lite filleland sender et sint brev til regjeringer som bryter menneskerettserklæringen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frp er et parti for naive idioter, halvkriminelle, egoister, rasister og folk med generelt lite peiling på hvordan et samfunn fungerer.

Og brannfakkelen er tent.

Forventer at folk er tørre bak øra før de uttaler seg om politikk generelt.

edit: håper ditt forsøk på ekstrem-trolling blir belønnet med ferie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skulle tatt å sendt alle disse udemokratiske sosialistsvina til Guantanamo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frp er et parti for naive idioter, halvkriminelle, egoister, rasister og folk med generelt lite peiling på hvordan et samfunn fungerer.

Og brannfakkelen er tent.

Tror ikke FRP er den verste på noen av de punktene, men naiviteten hos alt for mange "FRP-tilhengere" er meget påtakelig imo. Invandring er en sak som mange flagger som den viktigste grunnen til å stemme på partiet, og det alene poengterer i mine øyne naiviteten. Innvandring kommer vi ikke unna, vi kan ikke stenge grensene, aldri! Den politiske retningen FRP har er så fundamentalt gal at jeg ikke forstår hvordan noen kan få seg til å stemme på partiet. Høyre, greit nok, de har en samfunns-helhetlig ramme rundt sin politikk. FRP har bare tatt masse valg som"høres smart ut" og sausa det i sammen uten å tenke over hvordan helheten ender opp. Nei, skulle jeg stemt blått hadde det blitt Høyre, men siden det da betyr at FRP får være med å leke, er ikke det aktuelt. Det vil jeg ikke være medskyldig i. smile.png

God valgkamp!

Share this post


Link to post
Share on other sites

nett-etikette folkens, spesielt rundt et tema som politikk.

Det som overrasker meg i synsing rundt politiske synspunkt er at veldig mange tilsynelatende ikke forstår at de fleste av oss har forskjellige preferanser for hva vi synes er viktig.

Det som er viktig for meg, behøver ikke være viktig for andre.

Om jeg KUN bryr meg om strengere asylpolitikk, og ikke bryr meg det grann om hvordan eldre behandles - så betyr ikke det at jeg er en idiot, men heller at jeg har andre preferanser enn én person som ønsker å bruke mye resursser på de eldre.

I tillegg så har folk en stygg tendens til å overdrive, som feks informasjon rundt hva FRP ønsker mtp innvandringspolitikken.

Dette blir litt som fanboyism, man ønsker så fryktelig at man selv skal ha rett at man fordreier fakta til sin fordel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når skal den forbanna tollen bli fjerna ? (evt. økes til MINST 500).

Share this post


Link to post
Share on other sites
nett-etikette folkens, spesielt rundt et tema som politikk.

Det som overrasker meg i synsing rundt politiske synspunkt er at veldig mange tilsynelatende ikke forstår at de fleste av oss har forskjellige preferanse for hva vi synes er viktig.

Det som er viktig for meg, behøver ikke være viktig for andre.

Om jeg KUN bryr meg om strengere asylpolitikk, og ikke bryr meg det grann om hvordan eldre behandles - så betyr ikke det at jeg er en idiot, men heller at jeg har andre preferanser enn én person som ønsker å bruke mye resursser på de eldre.

Jeg deler ikke ditt synspunkt. Jeg har den preferansen at de som kun er opptatt av innvandringspolitikk er idioter, det er vanlig nettikette å rette seg etter det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

må le litt når jeg ser folk skal stemme frp utelukkende på grunnlag av at de vil ha sprit på rimi. sier mye om den gjennomsnittlige frp velgeren.

uansett, norges befolkning får den regjeringen den fortjener, så får vi se om baksiden av medaljen er like forlokkende som forsiden.

mitt håp er et samarbeid mellom Ap og H. hvis de to partiene hadde klart å samarbeide tror jeg vi ville fått en robust og fornuftig styring av dette landet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...