Jump to content
Battlefield.no

stay_behind66

Klanmedlem
 • Content Count

  1,146
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About stay_behind66

 • Rank
  Løytnant
 1. Club Of Rome skrev en bok some de kalte "Limits To Growth" i 1972. Den tar for seg problematikken med exponential growth. Den tar også for seg at man er helt avhengig av folsilt brensel for å utvinne mineraler som brukes til å utvikle ny technologi. Det kreves store og kraftige maskiner til å høste miniraler fra forskjellige bergarter. Ikke minst til å frake de utifra lokasjonen. Vi er helt avhengig av fosilt brensel for å holde jordbruke igang på et slikt nivå at vi kan fore 7 billioner mennesker. Ikke minst for å kunne transportere råstoffer og varer til der de trengs.
 2. Er det noen som har tatt tiden til å lese Jeremia. Der forklarer han at Gud er Energi og at Universet er som en Hær av energi med perfekt orden. De som har peiling på materie vet at det ikke finnes noe kaos i endringer/tid i et materie eller energi. Universet er ikke et kaos av energi og materie. Alt endrer seg perfekt i tid og rom (space time). Einsteins teori om relativitet sier noe om dette. En av tingene Einsteins teori om relativitet sier er at energi ikke kan forme materie så lenge det beveger seg i lysets hastighet. Hvis alt bare var energi i begynnelsen og beverget seg i lysets hastighet. Hvordan kunne det forme materie som for eksempel atomer, stjerner og unviverser med planeter og liv. Energi er jo overalt konstant. Men vi kan ikke se at denne energien skaper noen ting. Heller omvendt energien er med på å plukke ting ifra hverandre. Dettte er grunnen til at vi sier at universet holder på å ekspandere i rom tid (space time). Har mennesket noen gang klart å lage "materie" av fri energi uten å bruke et redskap bygget av materie? Har mennesket noen gang observert fri energi bli til noe som helst på en naturlig måte av seg selv? Bibelen sier noe om at et hus kan ikke bli til et hus uten en bygger. Så enkelt illustrerer bibelen byggverket til Gud.
 3. Problemmet mange har er at de ikke skjønner at Gud bare er et navn vi har gitt til en kilde. Da dere leser religion så personifisrer dere navnet Gud og gir blaffen i selve kilden. Men Bibelen skal ha all skyld for det. Det er Bibelen som har gitt Gud en personfigur. Et navn har ingen kraft. Det er kun en identitet. Det er selve kilden som har funksjon og kraft.
 4. Her har du misforstått litt. Det er to (hoved-)måter å definere tid på, det stemmer. Problemet er at din første definisjon inneholder begrepet du prøver å definere. Altså:1. Tid er endringer/hendelser. 2. Tid er en dimensjon hvor endringer/hendelser kan finne sted. . Du: Nr 1. Tid er en måleenhet. En måleenhet basert på repitisjoner/tellinger fra en pendel. For å kunne måle endringer i et materie så må man føst ha noe å kunne måle denne endringene med. Før i tiden så brukte de månen.sola, time glass og en pendel som referanse for å kunne måle endringer i tid. Hvordan kan man ellers finne tiden et materie bruker på en endring? Så tid er ikke endringer. Men endringer er målt i tid i forhold til en standard måleenhet. Men ikke alle endringer er like enkle å måle tiden på. Så de måtte finne opp sekunder og hunderdeler osv. Dvs en standard måleenhet til å måle tid i. Til og med endringer i et atom er målt i forhold til en standard måleenhet. Tid er ikke målt i forhold til endringer i et atom, fordi man hadde tid lenge før man oppdaget atomet. Man har bare brukt et atom til å finjustere standard måleenheten som opprinelig stammer fra en pendel måleenhet. Dvs telte repitisjoner av en pendel arm. Nr 2. Alt som eksisterer har en dimensjon. Alle de forskjellige dimensjonene som eksisterer har sin egen syklus av endringer i rom tid. Så dimensjoner vil altid forandre seg. Tid er også avhengig av trykk og tempratur samt lading i et materie i forhold til et annet. Dvs et materie eller et atom vil forandre sin syclus av endring i tid avhengig av trykk of tempratur. Å hvis trykk og tempratur er med på å forandre hastigheten på endringer i et materie så vil det også forandre på tiden et materie kan frigi energi. Siden du lurte på hvorfor jeg mener at noe altid må ha en kilde. Så er jo du selv med på å innrømme at forandringer i et materie er med på å skape nye dimensjoner. Det er vel litt av kluet med endringer i et materie over tid. Hvis ikke så ville dimensjonen ha hatt en infinite dimensjon og aldri forandre seg over tid. En dimensjon som eksisterer har en finite tid som en enkel dimensjon før den avgir eller mottar energi og blir til en ny dimensjone- Avgir den istedet for å mottat så vil den avgi dimensjoner i form av energi, å da den avgir så vil materiet forandre seg til en ny dimesnjon enn den dimensjonen den hadde før forandringen skjedde. Energi kan ikke bli til materie så lenge det beveger seg i lystets hastighet. Ref Einsteins formel for relativitet E=. Lysets hastighet = C. Energi som beveger seg i lysets hastighet er kun med på å skape trykk og tempratur samt gjenngi refleksjoner i form a lys og radioaktivitet.
 5. En kul film som er verd å se. Kommedie om skapelsen. http://www.youtube.com/watch?v=NaEj3g5GOYA...feature=related
 6. Hva er tid: Tid er endringer i et materie i forhold til en standard tid = Pendel tid. Tid er også definert som: Endringer i et materie i forhold til et annet materie. Fordi all materie har sin egen syklus av forandringer i tid. Dette kan studderes ved hjelp av trykk. Man kjøler ned atomer for å få en så nøyaktig måling av forandringer som mulig. Materie er energi presset sammen til materie ved hjelp av trykk. Men du kan ikke ha et materie uten at det har en kilde. Energi er: Energi koplet sammen pga forskjellige ladinger. Men du kan ikke ha fri energi uten at det finnes en kilde til selve energien. Ingen materie kan være abselutt vacuum. Vacuum har ikke trykk, tempratur, materie eller energi. Hvor kommer alt fra? Det kan ikke komme fra: A singularity! Det er minst 2 grunner til det. 1. Hvor kommer det fra! Hva er kilden ? 2. Hvor fikk den sin enorme masse fra. (Masse=trykk) noe må ha gitt singularityen det enorme trykket. Et atom eller materie kan ikke oppnå høyere trykk en sin kilde for trykk. Så det ville neppe ha blitt ustabilt og eksplodert. I hvertfall ikke i verdensrommet. I verdensrommet finnes det nesten ikke noe trykk. Det er det stedet hvor man kommer nermest perfect vacuum. Så hvordan kan noe få så enorm masse i verdensrommet?
 7. Ja men du slipper ikke unna i lengden lol.
 8. Stakkar Poenget var ikke å vise noe nytt, fordi det går ikke ann å vri denne nyhete noe mere enn det den har blitt.
 9. Denne handler om WMD's og annet i Irak!!!!! No shit cherlock. Hva tror du det er jeg sier da .
 10. Er det noen som kan huske opptrinnet til Irak krigen! Har dere den samme oppfattningen som blir vist i denne filmen. At vi har gått til krig mot Irak basert på en gedigen taktisk bløff. http://www.youtube.com/watch?v=XKyCpCrH3cY Kan det være mulig at USA faktisk isenesatt 9/11. Kan da vår innsats i Afghanistan være en indirekte medvirkning til invasjon, skjult i begrepet terrorisme skapt av USA. Dvs vi er i en krig bassert på en bløff.
 11. Å tro på ailians er en ting. En annen er å prøve å bevise det. Vi mennesker tror ikke på historier, bilder eller film av alians. Med mindre de bevitner slike ting selv. Men ironinen er at de vil aldri kunne overbevise andre om det de har sett eller bevitnet. Vi mennesker har ikke kommet til det stadiet der vi kan spekulere i om det eksisterer annet liv enn oss. Vi kan ikke ta et standpunkt fordi vi kke har bevis som støtter en slik tanke.
 12. Dette problemmet har jeg også hatt. Men alt jeg gjorde var å instalere oppdatereingene for skjermkortet. Selv om jeg fikk beskjed om at alt var opp til date.
 13. Vel det er nok bare an auto balance funksjon. Det der skjer meg også på de servere som har auto balance funksjonen aktiv. Ganske ræva ja. Men tror ikke det har noe med rang eller score å gjøre. Det er bare en tilfeldighet.
×
×
 • Create New...