Jump to content
Battlefield.no

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/25/2023 in Posts

  1. 1 point
    Jeg henger på en discord som heter "Nerdelandslaget", er litt aktivitet der iaffal. Ellers vet jeg ikke om så mange norske communities.
  2. 1 point
    Jeg er innom en gang i halvåret. Nå bannet jeg alle spam-bottene jeg kunne finne. Alt for å utsette å stryke skjorta til i morgen
×
×
  • Create New...