Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 06/03/2016 in all areas

  1. 2 points
    Det va'ke meg! Col. Jensen
  2. 1 point
    Få opp tekst som sier hvor mye skade du ga til enkelte. alias displaydamage "displaydamage_on" alias displaydamage_on "con_filter_text Damage Given To; con_filter_text_out Player:; con_filter_enable 2; developer 1; playvol buttons\blip1 0.5; alias displaydamage "displaydamage_off"" alias displaydamage_off "con_filter_enable 0; developer 0; playvol buttons\blip2 0.5; alias displaydamage "displaydamage_on"" bind "f5" "displaydamage" Få opp net_graph samtidig som du åpner scoreboard. alias "+net" "net_graph 1;net_graphproportionalfont 0;net_graphpos 2;net_graphheight 16" alias "-net" "net_graph 0" alias "+info" "+net;+showscores" alias "-info" "-showscores;-net" bind "TAB" "+info" net_graphshowinterp "1" net_graphshowlatency "1" Jump-throw alias "+jumpthrow" "+jump;-attack" alias "-jumpthrow" "-jump" bind c "+jumpthrow" Kaste C4 uten å måtte bytte til den. Sparer litt tid på det. bind "t" "equip weapon_c4; throw" Skru av voip i lobbyen. lobby_voice_chat_enable 0 Klarer meg fint uten alle, men kan være kjekt å ha. Min autoexec
  3. 1 point
    Vant min første CS match på sånn 2 uker, og det var en pug i tillegg! FeelsGoodMan https://play.esea.net/index.php?s=stats&d=match&id=6946035