Jump to content
Battlefield.no
Sign in to follow this  
taken

Config tråden

Recommended Posts

Har blitt spurt et par ganger om å poste min config, men har hatt litt annet å gjøre i det siste så poster den først nå:

I denne tråden kan du stille config relaterte spørsmål, poste configen din eller diskutere andres.

unbindall

//-Binds-\\
bind "w" "_forward" "" "default"
bind "s" "_back" "" "default"
bind "a" "_moveleft" "" "default"
bind "d" "_moveright" "" "default"
bind "x" "_speed" "" "default"
bind "z" "_prone" "" "default"
bind "SPACE" "_moveup" "" "default"
bind "c" "_movedown" "" "default"
bind "q" "_leanleft" "" "default"
bind "e" "_leanright" "" "default"
bind "SHIFT" "_sprint" "" "default"
bind "CTRL" "_movedown" "" "default"
bind "1" "_weapon0" "" "default"
bind "2" "_weapon1" "" "default"
bind "3" "_weapon2" "" "default"
bind "4" "_weapon3" "" "default"
bind "5" "_weapon4" "" "default"
bind "6" "_weapon5" "" "default"
bind "7" "useWeapon weapon_binocs" "" "default"
bind "MOUSE1" "_attack" "" "default"
bind "MOUSE2" "_altattack" "" "default"
bind "MWHEELDOWN" "_weapnext" "" "default"
bind "MWHEELUP" "_weapprev" "" "default"
bind "r" "_reload" "" "default"
bind "f" "_activate" "" "default"
bind "MOUSE4" "_activate" "" "default"
bind "b" "useWeapon weapon_binocs" "" "default"
bind "g" "_usevehicle" "" "default"
bind "HOME" "_vehicleCamera" "" "default"
bind "CAPSLOCK" "_limbomenu" "" "default"
bind "h" "kill" "" "default"
bind "-" "_stroyDown" "" "default"
bind "+" "_stroyUp" "" "default"
bind "F1" "vote y" "" "default"
bind "F2" "vote n" "" "default"
bind "," "zoomOutCommandMap" "" "default"
bind "." "zoomInCommandMap" "" "default"
bind "o" "_showWayPoints" "" "default"
bind "p" "toggle g_showWayPoints 0 1" "" "default"
bind "t" "clientMessageMode" "" "default"
bind "y" "clientMessageMode 1" "" "default"
bind "u" "clientMessageMode 2" "" "default"
bind "v" "_quickchat" "" "default"
bind "F3" "_ready" "" "default"
bind "F4" "_showScores" "" "default"
bind "TAB" "_showScores" "" "default"
bind "m" "_taskmenu" "" "default"
bind "n" "_commandmap" "" "default"
bind "k" "_votemenu" "" "default"
bind "KP_ENTER" "_fireteam" "" "default"
bind "F5" "clientTeam gdf" "" "default"
bind "F6" "clientTeam strogg" "" "default"
bind "F7" "clientTeam spectator" "" "default"
bind "F11" "screenshot" "" "default"
bind "F12" "toggleNetDemo" "" "default"
bind "MOUSE5" "_context" "" "default"
bind "TAB" "_menuNavForward" "" "menu"
bind "TAB" "_menuNavBackward" "SHIFT" "menu"
bind "TAB" "_menuNavBackward" "RIGHTSHIFT" "menu"
bind "ESCAPE" "_menuCancel" "" "menu"
bind "ENTER" "_menuAccept" "" "menu"
bind "ENTER" "_menuNewline" "CTRL" "menu"
bind "ENTER" "_menuNewline" "RIGHTCTRL" "menu"
bind "KP_ENTER" "_menuAccept" "" "menu"
bind "ESCAPE" "_menuCancel" "" "bindmenu"

//-UI/GUI-\\
seta gui_vehicleDirectionAlpha "0.5"
seta gui_vehicleAlpha "0.4375"
seta gui_tooltipAlpha "0"
seta gui_voteAlpha "0.5"
seta gui_obitAlpha "0.65"
seta gui_objectiveStatusAlpha "0.6"
seta gui_objectiveListAlpha "0"
seta gui_commandMapAlpha "1"
seta gui_fireTeamAlpha "0.4625"
seta gui_chatAlpha "0.6375"
seta ui_drivingCameraFreelook "0"
seta ui_rememberCameraMode "0"
seta ui_advancedDrivingControls "1"
seta ui_advancedFlightControls "1"
seta ui_postArmFindBestWeapon "0"
seta ui_ignoreExplosiveWeapons "1"
seta ui_autoSwitchEmptyWeapons "1"
seta ui_showGun "0"
seta ui_clanTagPosition "0"
seta ui_clanTag ""
seta ui_name "^5taken"
seta gui_notificationTime "8"
seta gui_doubleClickTime "0.2"
seta gui_tooltipDelay "0.7"
seta gui_showTooltips "0"
seta gui_crosshairColor "1 1 1 1"
seta gui_crosshairSpreadScale "1"
seta gui_crosshairGrenadeAlpha "0.3375"
seta gui_crosshairStatsAlpha "0"
seta gui_crosshairSpreadAlpha "0"
seta gui_crosshairAlpha "1"
seta gui_crosshairKey "pin_03"
seta gui_crosshairDef "crosshairs"
seta g_playerIconSize "10"
seta g_weaponSwitchTimeout "0"
seta g_showFireTeamLocation 0

//-GFX-\\
seta r_shadows "0"
seta r_skipStuff "1"
seta setMachineSpec 0
seta r_mode 4
seta g_showPlayerShadow 0
seta g_decals 0
seta image_specularPicMip "-4"
seta image_diffusePicMip "-4"
seta image_bumpPicMip "-4"
seta image_globalPicMip "-4"
seta image_picMip "-4"
seta r_fullscreen "1"
seta r_displayRefresh "100"
seta com_useFastVidRestart "1"
seta com_videoRam "768"
seta com_showFPS "1"
seta com_allowConsole "1"
seta r_brightness "1.4"
seta r_gamma "1.2"
seta com_unlock_maxFPS "90"
seta com_unlockFPS "1"
seta com_unlock_timingMethod "1"
seta r_multiSamples "8"

//-Other-\\

seta g_class_context_aggressor "aggressor"
seta g_class_context_technician "technician"
seta g_class_context_constructor "constructor"
seta g_class_context_oppressor "oppressor"
seta g_class_context_infiltrator "infiltrator"
seta g_class_context_solider "soldier"
seta g_class_context_medic "medic"
seta g_class_context_engineer "engineer"
seta g_class_context_fieldops "fieldops"
seta g_class_context_covertops "covertops"
seta pm_crouchbob 0 //all of the following help disable the rolling and bobbing motions as you move
seta pm_bobroll 0
seta pm_bobpitch 0
seta pm_bobup 0
seta pm_runroll 0
seta pm_runpitch 0
seta pm_runbob 0
seta pm_walkbob 0
seta g_skipIntro 1

//-Mouse-\\
seta m_smooth 0
seta sensitivity "2"

//-Sound-\\

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fungerer qw configen på samme måte som den gjør i BF2? Altså at det som vikrer for noen, ikke nødvendigvis virker for andre?

Share this post


Link to post
Share on other sites

// Config

seta bse_simple "1"

seta bse_rateCost "1.0"

seta bse_rateLimit "1.0"

seta bse_detailLevel "0.5"

seta net_maxQoSRequests "12"

seta net_QoSTimeout "999"

seta net_useUPnP "1"

seta m_rawInput "1"

seta s_decompressionLimit "6"

seta s_libOpenAL "openal32.dll"

seta s_micDevice "Primærdriver for lydinnspilling"

seta s_voiceDevice "Primær lyddriver"

seta s_primaryDevice "Primær lyddriver"

seta s_driver "dsound"

seta net_socksPassword ""

seta net_socksUsername ""

seta net_socksPort "1080"

seta net_socksServer ""

seta net_socksEnabled "0"

seta win_ypos "0"

seta win_xpos "0"

seta win_notaskkeys "1"

seta sys_lang "english"

seta in_joy4_device "232429"

seta in_joy3_device "232429"

seta in_joy2_device "232429"

seta in_joy1_device "232429"

seta net_httpProxyMode "1"

seta net_httpProxy ""

seta net_updateAutoExecute "1"

seta net_updateAutoDownload "1"

seta net_serverSpeexEnabled "1"

seta net_serverSpeexQuality "6"

seta net_serverPunkbusterEnabled "0"

seta net_clientPunkbusterEnabled "1"

seta net_clientMaxRate "16000"

seta net_serverMaxClientRate "16000"

seta m_strafeSmooth "4"

seta m_smooth "1"

seta m_strafeScale "6.25"

seta m_yaw "0.022"

seta m_pitch "0.022"

seta sensitivity "5"

seta in_toggleSprint "0"

seta in_toggleRun "0"

seta in_freeLook "1"

seta in_anglespeedkey "1.5"

seta in_pitchspeed "140"

seta in_yawspeed "140"

seta r_customAspectRatioV "10"

seta r_customAspectRatioH "16"

seta r_aspectRatio "0"

seta r_customHeight "800"

seta r_customWidth "1280"

seta r_fullscreen "0"

seta r_displayRefresh "0"

seta r_mode "13"

seta r_multiSamples "0"

seta com_unlock_maxFPS "60"

seta com_unlock_timingMethod "2"

seta com_unlockFPS "1"

seta com_useFastVidRestart "1"

seta com_videoRam "512"

seta com_showTPS "0"

seta com_showBPS "0"

seta com_showFPS "1"

seta com_allowConsole "0"

seta com_purgeAll "0"

seta com_gpuSpec "0"

seta com_machineSpec "0"

seta s_maxLowPrioritySounds "8"

seta s_useAdpcmCompression "1"

seta s_numberOfSpeakers "2"

seta s_globalFraction "0.8"

seta s_subFraction "0.75"

seta s_playDefaultSound "1"

seta s_volume_VoIPScale "0.5"

seta s_volume_VoIPOut_dB "0"

seta s_volume_VoIPIn_dB "0"

seta s_volume_dB "-6.000001"

seta s_meterTopTime "2000"

seta s_reverse "0"

seta s_spatializationDecay "2"

seta s_maxSoundsPerShader "3"

seta r_megaTilesPerSecond "85"

seta r_megaUpscale "0"

seta r_megaStreamFromDVD "0"

seta r_megaFadeTime "1500"

seta r_megaStreamBlocks "4"

seta r_detailFade "0.5"

seta r_detailTexture "0"

seta r_imposterFade "80"

seta r_imposterFadeStart "130"

seta r_imposterCutoff "80"

seta r_visDistMult "1.2"

seta r_useThreadedRenderer "0"

seta r_shaderSkipSpecCubeMaps "0"

seta r_normalizeNormalMaps "1"

seta r_shaderPreferALU "1"

seta r_shaderQuality "2"

seta r_useFBODestinationBuffer "1"

seta r_useAlphaToCoverage "1"

seta r_inhibitEXTGPP "0"

seta r_debugArrowStep "120"

seta r_debugLineWidth "1"

seta r_debugLineDepthTest "0"

seta r_skipRefractCopy "0"

seta r_skipDepthAmbient "0"

seta r_useShadowVisDistMult "1.0"

seta r_trisColor "1.0 1.0 1.0 1.0"

seta r_forceLoadImages "0"

seta r_megatexturePreferALU "1"

seta r_shadows "1"

seta r_shadowPolygonFactorMT "0"

seta r_shadowPolygonOffsetMT "-1"

seta r_shadowPolygonFactor "0"

seta r_shadowPolygonOffset "-1"

seta r_offsetunits "-1800"

seta r_useDitherMask "0"

seta r_brightness "1"

seta r_gamma "1"

seta r_swapInterval "0"

seta r_elevateForceClear "1"

seta r_megaDrawMethod "3"

seta r_softParticles "0"

seta r_useIndexBuffers "1"

seta r_useShadowInfinite "0"

seta r_useShadowFastParallel "1"

seta r_stuffCacheMegs "8"

seta r_skipStuff "1"

seta r_stuffFadeEnd "2500"

seta r_stuffFadeStart "1500"

seta r_MD5LodScale "1"

seta image_specularPicMip "-1"

seta image_diffusePicMip "-1"

seta image_bumpPicMip "-1"

seta image_picMip "0"

seta image_picMipEnable "1"

seta image_detailPower "0.7"

seta image_ignoreHighQuality "0"

seta image_useBackgroundLoads "1"

seta image_useNormalCompression "2"

seta image_useAllFormats "1"

seta image_useCompression "1"

seta image_roundDown "1"

seta image_lodbias "0"

seta image_anisotropy "1"

seta image_filter "GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR"

seta r_occlusionsMaxFrames "10"

seta r_renderProgramLodFade "50"

seta r_renderProgramLodDistance "-1"

seta r_AtmospherePostprocess "0"

seta r_noDoubleAtmosphere "1"

seta s_voipVolumeOut_dB "0"

seta s_voipVolumeIn_dB "0"

seta g_bind_context_anansi "vehicle"

seta g_bind_context_badger "vehicle"

seta g_bind_context_bumblebee "vehicle"

seta g_bind_context_desecrator "vehicle"

seta g_bind_context_goliath "vehicle"

seta g_bind_context_hog "vehicle"

seta g_bind_context_hornet "vehicle"

seta g_bind_context_husky "vehicle"

seta g_bind_context_icarus "vehicle"

seta g_bind_context_mcp "vehicle"

seta g_bind_context_platypus "vehicle"

seta g_bind_context_titan "vehicle"

seta g_bind_context_trojan "vehicle"

seta g_class_context_aggressor "aggressor"

seta g_class_context_technician "technician"

seta g_class_context_constructor "constructor"

seta g_class_context_oppressor "oppressor"

seta g_class_context_infiltrator "infiltrator"

seta g_class_context_soldier "soldier"

seta g_class_context_medic "medic"

seta g_class_context_engineer "engineer"

seta g_class_context_fieldops "fieldops"

seta g_class_context_covertops "covertops"

seta image_usePrecompressedTextures "1"

seta anim_reduced "0"

seta com_lastCPULevel "0"

seta com_lastCPUDetailLevel "0"

seta com_lastGraphicsLevel "0"

seta com_lastGraphicsDetailLevel "0"

seta com_lastLightingLevel "0"

seta com_lastFoliageLevel "0"

seta aor_physicsLod3StartScale "1"

seta aor_physicsLod2StartScale "1"

seta aor_physicsLod1StartScale "1"

seta aor_ikCutoffScale "1"

seta aor_animationCutoffScale "1"

seta aor_physicsCutoffScale "1"

seta gui_notificationPause "5"

seta gui_notificationTime "8"

seta gui_invertMenuPitch "0"

seta gui_doubleClickTime "0.2"

seta gui_tooltipDelay "0.7"

seta gui_showRespawnText "1"

seta gui_vehicleDirectionAlpha "0.5"

seta gui_vehicleAlpha "1"

seta gui_tooltipAlpha "1"

seta gui_voteAlpha "1"

seta gui_obitAlpha "1"

seta gui_objectiveStatusAlpha "1"

seta gui_objectiveListAlpha "1"

seta gui_commandMapAlpha "1"

seta gui_fireTeamAlpha "1"

seta gui_chatAlpha "1"

seta gui_crosshairColor "1.00 1.00 1.00 1.00"

seta gui_crosshairSpreadScale "1.1"

seta gui_crosshairGrenadeAlpha "0.5"

seta gui_crosshairStatsAlpha "0"

seta gui_crosshairSpreadAlpha "0"

seta gui_crosshairAlpha "0.4875"

seta gui_crosshairKey "pin_01"

seta gui_crosshairDef "crosshairs"

seta g_skipIntro "1"

seta s_volumeMusic_dB "-8.999998"

seta g_radialMenuMouseSensitivity "0.5"

seta g_radialMenuUseNumberShortcuts "1"

seta g_radialMenuStyle "0"

seta g_waypointDistanceMax "3084"

seta g_waypointDistanceMin "512"

seta g_waypointSizeMax "32"

seta g_waypointSizeMin "16"

seta g_showWayPoints "1"

seta g_waypointAlphaScale "0.6625"

seta net_clientLagOMeter "0"

seta g_rotateCommandMap "1"

seta g_spectateViewLerpScale "0.7"

seta g_playerIconAlphaScale "0.5"

seta g_playerArrowIconSize "10"

seta g_playerIconSize "20"

seta g_drawPlayerIcons "1"

seta g_noBotSpectate "0"

seta in_hovertank_side_power "1"

seta in_hovertank_side_offset "0"

seta in_hovertank_side_invert "0"

seta in_hovertank_side_speed "140"

seta in_hovertank_side_deadZone "0.2"

seta in_hovertank_side_axis "-1"

seta in_hovertank_side_joy "1"

seta in_hovertank_yaw_power "4"

seta in_hovertank_yaw_offset "0"

seta in_hovertank_yaw_invert "1"

seta in_hovertank_yaw_speed "230"

seta in_hovertank_yaw_deadZone "0.2"

seta in_hovertank_yaw_axis "2"

seta in_hovertank_yaw_joy "1"

seta in_hovertank_pitch_power "4"

seta in_hovertank_pitch_offset "0"

seta in_hovertank_pitch_invert "1"

seta in_hovertank_pitch_speed "230"

seta in_hovertank_pitch_deadZone "0.2"

seta in_hovertank_pitch_axis "3"

seta in_hovertank_pitch_joy "1"

seta in_hovertank_turn_power "1"

seta in_hovertank_turn_offset "0"

seta in_hovertank_turn_invert "0"

seta in_hovertank_turn_speed "140"

seta in_hovertank_turn_deadZone "0.2"

seta in_hovertank_turn_axis "0"

seta in_hovertank_turn_joy "1"

seta in_hovertank_forward_power "1"

seta in_hovertank_forward_offset "0"

seta in_hovertank_forward_invert "1"

seta in_hovertank_forward_speed "140"

seta in_hovertank_forward_deadZone "0.2"

seta in_hovertank_forward_axis "1"

seta in_hovertank_forward_joy "1"

seta in_heli_side_power "1"

seta in_heli_side_offset "0"

seta in_heli_side_invert "1"

seta in_heli_side_speed "140"

seta in_heli_side_deadZone "0.2"

seta in_heli_side_axis "2"

seta in_heli_side_joy "1"

seta in_heli_forward_power "1"

seta in_heli_forward_offset "0"

seta in_heli_forward_invert "0"

seta in_heli_forward_speed "140"

seta in_heli_forward_deadZone "0.2"

seta in_heli_forward_axis "3"

seta in_heli_forward_joy "1"

seta in_heli_yaw_power "1"

seta in_heli_yaw_offset "0"

seta in_heli_yaw_invert "0"

seta in_heli_yaw_speed "140"

seta in_heli_yaw_deadZone "0.2"

seta in_heli_yaw_axis "0"

seta in_heli_yaw_joy "1"

seta in_heli_throttle_power "1"

seta in_heli_throttle_offset "0"

seta in_heli_throttle_invert "1"

seta in_heli_throttle_speed "140"

seta in_heli_throttle_deadZone "0.2"

seta in_heli_throttle_axis "1"

seta in_heli_throttle_joy "1"

seta in_car_yaw_power "4"

seta in_car_yaw_offset "0"

seta in_car_yaw_invert "1"

seta in_car_yaw_speed "230"

seta in_car_yaw_deadZone "0.2"

seta in_car_yaw_axis "2"

seta in_car_yaw_joy "1"

seta in_car_pitch_power "4"

seta in_car_pitch_offset "0"

seta in_car_pitch_invert "1"

seta in_car_pitch_speed "230"

seta in_car_pitch_deadZone "0.2"

seta in_car_pitch_axis "3"

seta in_car_pitch_joy "1"

seta in_car_steering_power "1"

seta in_car_steering_offset "0"

seta in_car_steering_invert "0"

seta in_car_steering_speed "140"

seta in_car_steering_deadZone "0.2"

seta in_car_steering_axis "0"

seta in_car_steering_joy "1"

seta in_car_throttle_power "1"

seta in_car_throttle_offset "0"

seta in_car_throttle_invert "1"

seta in_car_throttle_speed "140"

seta in_car_throttle_deadZone "0.2"

seta in_car_throttle_axis "1"

seta in_car_throttle_joy "1"

seta in_player_side_power "1"

seta in_player_side_offset "0"

seta in_player_side_invert "0"

seta in_player_side_speed "140"

seta in_player_side_deadZone "0.2"

seta in_player_side_axis "0"

seta in_player_side_joy "1"

seta in_player_forward_power "1"

seta in_player_forward_offset "0"

seta in_player_forward_invert "1"

seta in_player_forward_speed "140"

seta in_player_forward_deadZone "0.2"

seta in_player_forward_axis "1"

seta in_player_forward_joy "1"

seta in_player_yaw_power "4"

seta in_player_yaw_offset "0"

seta in_player_yaw_invert "1"

seta in_player_yaw_speed "230"

seta in_player_yaw_deadZone "0.2"

seta in_player_yaw_axis "2"

seta in_player_yaw_joy "1"

seta in_player_pitch_power "4"

seta in_player_pitch_offset "0"

seta in_player_pitch_invert "1"

seta in_player_pitch_speed "230"

seta in_player_pitch_deadZone "0.2"

seta in_player_pitch_axis "3"

seta in_player_pitch_joy "1"

seta g_radialMenuMouseInput "2"

seta g_vehicleSteerKeyScale "1"

seta g_transportDebrisLowCutoff "0"

seta g_transportDebrisMediumCutoff "512"

seta g_transportDebrisHighCutoff "1024"

seta g_transportDebrisExtraHighCutoff "2048"

seta g_maxTransportDebrisLow "0"

seta g_maxTransportDebrisMedium "1"

seta g_maxTransportDebrisHigh "2"

seta g_maxTransportDebrisExtraHigh "3"

seta g_showVehicleCockpits "0"

seta g_tooltipTimeScale "1"

seta g_playTooltipSound "1"

seta g_useBotsInPlayerTotal "1"

seta g_autoReadyWait "1"

seta g_autoReadyPercent "50"

seta g_maxVoiceChatsOver "30"

seta g_maxVoiceChats "4"

seta g_voteWait "2.5"

seta g_unlock_viewStyle "1"

seta g_unlock_interpolateMoving "1"

seta g_unlock_updateViewpos "1"

seta g_unlock_updateAngles "1"

seta g_maxSpectateTime "0"

seta g_kickBanLength "2"

seta g_xpSave "1"

seta g_privatePassword ""

seta g_password ""

seta g_gameReviewPause "0.5"

seta g_warmup "0.5"

seta g_muteSpecs "0"

seta g_warmupDamage "1"

seta g_teamSwitchDelay "5"

seta g_execMapConfigs "0"

seta g_complaintGUIDLimit "4"

seta g_complaintLimit "6"

seta g_allowComplaint_vehicles "1"

seta g_allowComplaint_explosives "1"

seta g_allowComplaint_charge "0"

seta g_allowComplaint_firesupport "1"

seta g_hitBeep "1"

seta g_weaponSwitchTimeout "1"

seta pm_vehicleSoundLerpScale "10"

seta password "war"

seta g_maxPlayerWarnings "0"

seta g_disableGlobalAudio "0"

seta g_showPlayerShadow "1"

seta pm_skipBob "1"

seta pm_bobroll "0.002"

seta pm_bobpitch "0.002"

seta pm_bobup "0.005"

seta pm_runroll "0.005"

seta pm_runpitch "0.002"

seta pm_runbob "0.4"

seta pm_walkbob "0.3"

seta pm_crouchbob "0.23"

seta m_helicopterYaw "0.022"

seta m_helicopterPitch "0.022"

seta g_commandMapZoom "0.375"

seta g_commandMapZoomStep "0.125"

seta g_decals "1"

seta ui_drivingCameraFreelook "0"

seta ui_rememberCameraMode "0"

seta ui_advancedFlightControls "0"

seta ui_postArmFindBestWeapon "0"

seta ui_ignoreExplosiveWeapons "1"

seta ui_autoSwitchEmptyWeapons "1"

seta ui_showGun "1"

seta ui_clanTagPosition "0"

seta ui_clanTag "^9Benz^71^9n^7."

seta ui_name "^7F^9redsmeglar^7N"

seta si_gameReviewReadyWait "0"

seta si_disableGlobalChat "0"

seta si_noProficiency "0"

seta si_allowLateJoin "1"

seta si_minPlayers "6"

seta si_readyPercent "51"

seta si_disableVoting "0"

seta si_adminStart "0"

seta si_motd_4 ""

seta si_motd_3 ""

seta si_motd_2 ""

seta si_motd_1 ""

seta si_irc ""

seta si_email ""

seta si_adminname ""

seta si_website ""

seta si_teamForceBalance "1"

seta si_timelimit "20"

seta si_rules "sdGameRulesCampaign"

seta si_spectators "1"

seta si_pure "1"

seta si_needPass "0"

seta si_teamDamage "1"

seta si_privateClients "0"

seta si_maxPlayers "24"

seta si_name "ETQW Server"

seta testLightColor "1.0 1.0 1.0"

seta g_voteKeepVote "1"

seta g_votePassPercentage "51"

seta gui_scoreBoardSort "0"

seta g_useCompiledScript "1"

seta g_cheapDecalsMaxDistance "16384"

seta g_fireteamColor "1 1 0 1"

seta g_enemyColor "0.9 0.1 0.1 1"

seta g_neutralColor "0.75 0.75 0.75"

seta g_friendlyColor ".5 .83 0 1"

seta g_chatLineTimeout "5"

seta g_chatFireTeamColor "0.8 0.8 0.8 1"

seta g_chatTeamColor "1 1 0 1"

seta g_chatDefaultColor "1 1 1 1"

seta ui_showComplaints "0"

seta ui_voipReceiveFireTeam "1"

seta ui_voipReceiveTeam "1"

seta ui_voipReceiveGlobal "0"

// Binds

bind "w" "_forward" "" "default"

bind "s" "_back" "" "default"

bind "a" "_moveleft" "" "default"

bind "d" "_moveright" "" "default"

bind "x" "_speed" "" "default"

bind "z" "_prone" "" "default"

bind "SPACE" "_moveup" "" "default"

bind "q" "_leanleft" "" "default"

bind "e" "_leanright" "" "default"

bind "SHIFT" "_sprint" "" "default"

bind "CTRL" "_movedown" "" "default"

bind "1" "_weapon0" "" "default"

bind "2" "_weapon1" "" "default"

bind "3" "_weapon2" "" "default"

bind "4" "_weapon3" "" "default"

bind "5" "_weapon4" "" "default"

bind "6" "_weapon5" "" "default"

bind "7" "useWeapon weapon_binocs" "" "default"

bind "MOUSE1" "_attack" "" "default"

bind "MOUSE2" "_altattack" "" "default"

bind "MWHEELDOWN" "_weapnext" "" "default"

bind "MWHEELUP" "_weapprev" "" "default"

bind "r" "_reload" "" "default"

bind "f" "_activate" "" "default"

bind "b" "useWeapon weapon_binocs" "" "default"

bind "g" "_usevehicle" "" "default"

bind "HOME" "_vehicleCamera" "" "default"

bind "CAPSLOCK" "_tophat" "" "default"

bind "h" "_modeswitch" "" "default"

bind "-" "_stroyDown" "" "default"

bind "+" "_stroyUp" "" "default"

bind "F1" "vote y" "" "default"

bind "F2" "vote n" "" "default"

bind "," "zoomOutCommandMap" "" "default"

bind "." "zoomInCommandMap" "" "default"

bind "p" "pausenetdemo" "" "default"

bind "t" "clientMessageMode" "" "default"

bind "y" "clientMessageMode 1" "" "default"

bind "u" "clientMessageMode 2" "" "default"

bind "v" "_context" "" "default"

bind "MOUSE3" "_quickchat" "" "default"

bind "F3" "_ready" "" "default"

bind "F4" "kill" "" "default"

bind "TAB" "_showScores" "" "default"

bind "m" "_taskmenu" "" "default"

bind "n" "_commandmap" "" "default"

bind "l" "_limbomenu" "" "default"

bind "k" "demo_noclip 0" "" "default"

bind "KP_ENTER" "_fireteam" "" "default"

bind "F5" "clientTeam gdf" "" "default"

bind "F6" "clientTeam strogg" "" "default"

bind "F7" "clientTeam spectator" "" "default"

bind "F11" "screenshot" "" "default"

bind "F12" "toggleNetDemo" "" "default"

bind "j" "demo_noclip 1" "" "default"

bind "KP_5" "demo_scale 5" "" "default"

bind "KP_END" "demo_scale 1" "" "default"

bind "KP_DOWNARROW" "demo_scale 2" "" "default"

bind "KP_PGDN" "demo_scale 3" "" "default"

bind "KP_LEFTARROW" "demo_scale 4" "" "default"

bind "o" "toggle g_showwaypoints 0 1" "" "default"

bind "KP_PLUS" "_stroydown" "" "default"

bind "KP_MINUS" "_stroyup" "" "default"

bind "9" "toggle g_fov 110 90" "" "default"

bind "TAB" "_menuNavForward" "" "menu"

bind "TAB" "_menuNavBackward" "SHIFT" "menu"

bind "TAB" "_menuNavBackward" "RIGHTSHIFT" "menu"

bind "ESCAPE" "_menuCancel" "" "menu"

bind "ENTER" "_menuAccept" "" "menu"

bind "ENTER" "_menuNewline" "CTRL" "menu"

bind "ENTER" "_menuNewline" "RIGHTCTRL" "menu"

bind "KP_ENTER" "_menuAccept" "" "menu"

bind "ESCAPE" "_menuCancel" "" "bindmenu"

bind "-" "say" "(" ","

bind "KP_PGUP" "say" "(" "o"

bind "-" "say" "(" "o"

bind "e" "_leanright" "" "desecrator"

bind "q" "_leanleft" "" "desecrator"

Siste oppdatering den 12.01.08

Demoavspilling:

P = Pause

J = 3rd person

K = 1st person

(Numpads:)

1 = Standard speed

2 = speed 2

3 = speed 3

4 = speed 4

5 = Max speed

Desecrator: Strafe til høyre; e. Strafe til venstre; q.

Respawn: F4

Ellers er vel det meste ganske default smile.png

Edited by FredsmeglarN

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fungerer qw configen på samme måte som den gjør i BF2? Altså at det som vikrer for noen, ikke nødvendigvis virker for andre?

Nei ikke i det heletatt smile.png I etqw funker alt for alle, bortsett fra de kommandoene som er låst, de funker ikke for noen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nice biggrin.png

Hva er forskjellene du har gjort? Kan ikke sammenligne, for jeg har ikke qw ennå (venter på å få tilsendt et skjermkort som takler det)

Share this post


Link to post
Share on other sites

unbindall

//Movement

bind "w" "_forward" "" "default"

bind "s" "_back" "" "default"

bind "a" "_moveleft" "" "default"

bind "d" "_moveright" "" "default"

bind "SHIFT" "_sprint" "" "default"

bind "CTRL" "_movedown" "" "default"

bind "q" "_leanleft" "" "default"

bind "e" "_leanright" "" "default"

bind "z" "_prone" "" "default"

bind "SPACE" "_moveup" "" "default"

//Action

bind "MOUSE1" "_attack" "" "default"

bind "MOUSE2" "_altattack" "" "default"

bind "MOUSE2" "toggle g_fov 110 90" "" "strogg"

bind "8" "toggle g_fov 110 90"

bind "MOUSE2" "_altattack" "" "stroggs"

bind "MOUSE4" "_activate" "" "default"

bind "MOUSE2" "_altattack" "mouse5" "strogg"

//Weapons

bind "CAPSLOCK" "_weapon0" "" "default"

bind "MWHEELDOWN" "_weapon1" "" "default"

bind "MWHEELUP" "_weapon2" "" "default"

bind "f" "_weapon3" "" "default"

bind "r" "_weapon4" "" "default"

bind "c" "_weapon5" "" "default"

bind "x" "useweapon weapon_binocs" "" "default"

//Map

bind "MWHEELDOWN" "zoomOutCommandMap" "mouse5" "default"

bind "MWHEELUP" "zoomInCommandMap" "mouse5" "default"

bind "MOUSE3" "_commandmap" "" "default"

//Menu Ui

bind "4" "_limbomenu" "" "default"

bind "o" "_showWayPoints" "" "default"

bind "p" "toggle g_showWayPoints 0 1" "" "default"

bind "F4" "_showScores" "" "default"

bind "KP_ENTER" "_fireteam" "" "default"

bind "TAB" "_showScores" "" "default"

bind "m" "_taskmenu" "" "default"

//Menu ad

bind "TAB" "_menuNavForward" "" "menu"

bind "TAB" "_menuNavBackward" "SHIFT" "menu"

bind "TAB" "_menuNavBackward" "RIGHTSHIFT" "menu"

bind "ESCAPE" "_menuCancel" "" "menu"

bind "ENTER" "_menuAccept" "" "menu"

bind "ENTER" "_menuNewline" "CTRL" "menu"

bind "ENTER" "_menuNewline" "RIGHTCTRL" "menu"

bind "KP_ENTER" "_menuAccept" "" "menu"

bind "ESCAPE" "_menuCancel" "" "bindmenu"

//Vote

bind "k" "_votemenu" "" "default"

bind "F1" "vote y" "" "default"

bind "F2" "vote n" "" "default"

bind "F3" "_ready" "" "default"

//Chat

bind "t" "clientMessageMode" "" "default"

bind "y" "clientMessageMode 1" "" "default"

bind "u" "clientMessageMode 2" "" "default"

bind "MOUSE3" "_quickchat" "MOUSE5" "default"

//Teams

bind "F5" "clientTeam gdf" "" "default"

bind "F6" "clientTeam strogg" "" "default"

bind "F7" "clientTeam spectator" "" "default"

//Vehicles

bind "1" "_usevehicle" "" "default"

bind "h" "_modeswitch" "" "default"

bind "v" "_vehiclecamera" "" "default"

//Extra

//Gdf

bind "MOUSE4" "_reload" "MOUSE5" "gdf"

bind "q" "_leanleft" "" "gdf"

bind "e" "_leanright" "" "gdf"

//Strogg

bind "MWHEELUP" "_stroyUp" "SHIFT" "strogg"

bind "MWHEELDOWN" "_stroyDown" "SHIFT" "strogg"

bind "q" "_leanleft" "" "strogg"

bind "e" "_leanright" "" "strogg"

//Stroggs

bind "MWHEELUP" "_stroyUp" "SHIFT" "stroggs"

bind "MWHEELDOWN" "_stroyDown" "SHIFT" "stroggs"

bind "q" "_leanleft" "" "stroggs"

bind "e" "_leanright" "" "stroggs"

//Desecrator

bind "MOUSE2" "_leanright" "" "desecrator"

bind "SPACE" "_leanleft" "" "desecrator"

bind mouse1 "_attack" "" "desecrator"

bind "MOUSE5" "_weapon0" "" "desecrator"

bind "e" "_sprint" "" "desecrator"

bind "SHIFT" "_movedown" "" "desecrator"

bind "MOUSE4" "_moveup" "" "desecrator"

bind "q" "_activate" "" "desecrator"

bind "9" "toggle in_toggleSprint"

//Contextvehicle

seta g_bind_context_tormentor "fly"

seta g_bind_context_anansi "fly"

seta g_bind_context_badger "badger"

seta g_bind_context_bumblebee "fly"

seta g_bind_context_desecrator "desecrator"

seta g_bind_context_goliath "goliath"

seta g_bind_context_hog "hog"

seta g_bind_context_hornet "hornet"

seta g_bind_context_husky "husky"

seta g_bind_context_icarus "icarus"

seta g_bind_context_mcp "mcp"

seta g_bind_context_platypus "platypus"

seta g_bind_context_titan "titan"

seta g_bind_context_trojan "trojan"

//Contextplayer

seta g_class_context_aggressor "strogg"

seta g_class_context_technician "strogg"

seta g_class_context_constructor "strogg"

seta g_class_context_oppressor "strogg"

seta g_class_context_infiltrator "stroggs"

seta g_class_context_solider "gdf"

seta g_class_context_medic "gdf"

seta g_class_context_engineer "gdf"

seta g_class_context_fieldops "gdf"

seta g_class_context_covertops "gdf"

//screen and pause

bind "F11" "screenshot" "" "default"

bind "PAUSE" "pause" "" "default"

//Class selection

//GDF

bind KP_END "ClientClass Soldier;sayteam _insert name_ spawns ^SOLDIER^"

bind KP_DOWNARROW "ClientClass Medic;sayteam _insert name_ spawns ^MEDIC^"

bind KP_PGDN "ClientClass Engineer;sayteam _insert name_ spawns ^ENGINEER^"

bind KP_LEFTARROW "ClientClass FieldOps;;sayteam _insert name_ spawns ^FIELDOP^"

bind KP_5 "ClientClass CovertOps;sayteam _insert name_ spawns ^COVERTOP^"

//STROGG

bind KP_HOME "ClientClass Aggressor;sayteam _insert name_ spawns ^Aggressor^"

bind KP_UPARROW "ClientClass Technician;sayteam _insert name_ spawns ^TECHNICIAN^"

bind KP_PGUP "ClientClass Constructor;sayteam _insert name_ spawns ^CONSTRUCTOR^"

bind KP_RIGHTARROW "ClientClass Oppressor; sayteam _insert name_ spawns ^OPPRESSOR^"

bind KP_PLUSS "ClientClass Infiltrator; sayteam _insert name_ spawns ^INFILTRATOR^"

bind b kill

bind KP_INSERT kill

Disse bindingsene er skapt for å få utnyttet knappene mest mulig i forhold til venstre/høyre arm og i forhold til situasjoner.

StroyUp og StroyDown er intensjonelt lagt på sprintknappen tilsammen med scrollUp/scrollDown siden man ikke har behov for denne funksjonen samtidig som man skyter.

Trykker man inne mouse5 (om man har) så kan man zoome inn og ut på minimap (egentlig en verdiløs funksjon nå som radar er borte). Til vanlig er scrollUp primary weapon , mens scrollDown er secondary (ser ikke noe poeng i å rote mellom alle våpen med scroll)

De 3 andre våpnene man bruker ligger på R/F/C og fieldop/opressors aiming tool ligger på x, dette for å konsentrere knappene rundt der man har hånda.

Prone skulle ha hvert på "<" , men siden det er noe jeg ikke bruker så er det litt care.

1 er enter/exit vehicle , ser ikke noe poeng i å ha denne knappen mer tilgjengelig

4 er limbomenyen som man igjen må exite med esc ,trasig, men jeg er vant med det, samt at jeg bruker numpad til å skifte mellom klasser.

Spiller med ui_showgun 0 (fordi jeg hater ironsight, noe man slipper å se når man er gdf og har denne optionen slått av. Slik er det da ikke med strogg, så jeg "zoomer" ved å toggle mellom 110 og 90 i g_fov) Uansett har jeg lagt til en ekstra linje der så om dere virkelig trenger vanlig ironsight som strogg så trykk "mouse5" og så "mouse2" (kjekt å ha når man leaner) (btw: ironsight forsvinner når du sprinter, så du kommer ikke bli stuck selv om du skulle rote litt med knappene)

Desecrator er litt spessiell og jeg synes det er greit å utnytte dens potensiale i forhold til strafeing. Om man skal kjøre litt desecrator så trykker man inn 9 som toggler mellom toggle_sprint og vanlig sprint. Desecrator er et kjøretøy som burde ha sprint på hele tiden , ikke noe poeng å snike rundt med denne saken og det er unødig å måtte holde inne sprintknappen hele tiden. (btw: deaktiver denne funksjonen om du skal ute å fly 9).

Strafe til venstre er lagt på space , mens strafe til høyre er lagt på Mouse2, dette for at du skal ha fri tilgang til wasd , action og andre diverse knapper man trenger ekstra fingrer til. "Siegmode" med shift og mouse4 for å avbryte , mouse5 og capslock for decoy. Skift mellom posisjonene med Q.

Dårlig skrevet guide , men jeg tror jeg skulle ha fått ned essensen her en plass. Disse bindingsene er fortsatt under utvikling, og det er bare å klippe og lime de delene man vil ha.

Om g_fov skulle bli litt feil så er det bare å toggle den med 8.

Edit: For å reloade som gdf må man trykke inn Mouse3 og Mouse5 samtidig

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kunne kanskje funka den der. Synd man ikke gidder og lære seg tastaturet på nytt ^^

Men bra gjennomtenkt hvertfall.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette har jo med hva man er vant til, jeg kunne ikke vendt meg til configen til redux uten videre, og kjører med minimale differanser fra standard, utenom enkelte hurtigknapper som "kill" osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dette har jo med hva man er vant til, jeg kunne ikke vendt meg til configen til redux uten videre, og kjører med minimale differanser fra standard, utenom enkelte hurtigknapper som "kill" osv.

Samme her.

Men den med hurtigtast for å respawne den og den klassen er nice. Hadde dog vært bedre med 1 tast for hver klasse på tvers av factions, altså samme tast for Medic/Technician osv.

XSquirrel holder vel på å fikse akkurat det, men han gikk til middag nå nettopp så jeg vet ikke om han har klart det enda :christmasph34r: kommer til å legges opp her når den er ferdig :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvilken knapp snakker du på VT med, Redux?

Nesten så man må kjøpe et lite el-piano stående på gulvet som jeg kan ha flere binds på, og styre med tærne.

Edit: Forresten en veldig kreativ config redux, bare litt for mye på musa for min del. Liker ikke å bruke den til mer enn å aime og snakke på vt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dette har jo med hva man er vant til, jeg kunne ikke vendt meg til configen til redux uten videre, og kjører med minimale differanser fra standard, utenom enkelte hurtigknapper som "kill" osv.

Det er jo ekstra verre for meg da, jeg kjører esdf istedenfor wasd :)

Hvilken knapp snakker du på VT med, Redux?

Nesten så man må kjøpe et lite el-piano stående på gulvet som jeg kan ha flere binds på, og styre med tærne.

Lurer også hvor vete knappen er :christmasph34r:

Og det med el-pianoet; du kjøper jo bare 5 x Logitech G25 pedaler :christmasph34r:

Edited by Benz1n.TechS

Share this post


Link to post
Share on other sites

min vt-knapp er venstre _ALT_, og angående klassevalgene så var det første jeg prøvde å få samme knapp til hver klasse.

Du kan jo gjerne teste bind KP_UPARROW "ClientClass Technician;ClientClass Medic;sayteam _insert name_ spawns ^TECHNICIAN/MEDIC^", men det funket hvertfall ikke i betaen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror faktisk XSquirrel har fått det til men medic/technician og engineer/constructor er ganske random, noen ganger funker det, andre ganger ikke :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trykker man inne mouse5 (om man har) så kan man zoome inn og ut på minimap (egentlig en verdiløs funksjon nå som radar er borte).

Fireteams er jo der fremdeles da, greit å ha mitt i alt kaos, så kan man lettere som f.eks medic se hvor din tm "døde" så helt verdiløs er den ikke selvom radar er borte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...