Jump to content
Battlefield.no
Sign in to follow this  
Ghad

Krasjet under fyllekjøring, må betale 2,5 mill

Recommended Posts

ProstGotvin:

Hadde mannen vært edru hadde han sluppet med bonustap.

Bomselskapet hadde fått akkurat den samme erstatningen, men forsikringsselskapet hadde da ikke gått til regress mot forsikringstaker.

Ellers: det er ingen norsk standard på hva et menneskeliv er verdt.... :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hadde mannen vært edru hadde han sluppet med bonustap.

Vel duh, de fleste gjennomgangene er trange og rimelig shabby konstruert, så skulle faen bare mangle om ikke forsikringen tok det om noen kom borti den i et eller annet uhell. :lol: Er nok ikke astrofysikere som har designet de apparatene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ellers: det er ingen norsk standard på hva et menneskeliv er verdt....

Niks, og det er utrolig trist!

Priceless :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Promillekjøring er ufatteleg lavpanna, men når det er sagt hater eg bomstasjoner meir enn alt anna og er tilbøyelig til å starte ei kronerulling for å hjelpe han!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det som er det litt spesielle i denne saken, som Ghad påpeker, er at bomstasjonen har en begrenset levetid ifølge planene. Dermed burde man kunne anta at eventuelle perioder uten normal drift kan legges til på slutten av perioden. I såfall ville kostnadene for 25-åringen blitt en brøkdel (sikkert ikke mer enn et par hundre tusen).

Det er nok ikke fullt så enkelt.

Driftselskapet som driver bomstasjonen må forholde seg til de bestemmelser som er gitt av Stortinget for hvor lenge bomstasjonen kan holde åpent. Det vil her være en sluttdato som driftselskapet må forholde seg til.

Forsikringsselskapet har på dette grunnlag måtte godkjenne at driftselskapet viser til tapte inntekter som er økonomisk tap for dem, og dermed måtte forsikringsselskapet punge ut.

Forsikringsselskapet synes imidlertid ikke det er noe særlig å sitte med en stor økonomisk regning som ikke skyldes at forsikringstakeren har vært uheldig, men snarere en utenforstående tredjemann som forsettlig kjørte i fylla. Dermed går de til regress, ganske naturlig, mot vedkommende som er ansvarlig for de økonomiske tap.

Forsikringsselskapet har intet forhold til den skadevoldende. Det er riktig at det er forsikringsselskapets oppgave å dekke tap som skyldes uaktsomhet fra driftsselskapet, men det er ingen grunn til at de skal bære tap som skyldes skadevoldende tredjemenn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det som er det litt spesielle i denne saken, som Ghad påpeker, er at bomstasjonen har en begrenset levetid ifølge planene. Dermed burde man kunne anta at eventuelle perioder uten normal drift kan legges til på slutten av perioden. I såfall ville kostnadene for 25-åringen blitt en brøkdel (sikkert ikke mer enn et par hundre tusen).

Det er nok ikke fullt så enkelt.

Driftselskapet som driver bomstasjonen må forholde seg til de bestemmelser som er gitt av Stortinget for hvor lenge bomstasjonen kan holde åpent. Det vil her være en sluttdato som driftselskapet må forholde seg til.

Forsikringsselskapet har på dette grunnlag måtte godkjenne at driftselskapet viser til tapte inntekter som er økonomisk tap for dem, og dermed måtte forsikringsselskapet punge ut.

Forsikringsselskapet synes imidlertid ikke det er noe særlig å sitte med en stor økonomisk regning som ikke skyldes at forsikringstakeren har vært uheldig, men snarere en utenforstående tredjemann som forsettlig kjørte i fylla. Dermed går de til regress, ganske naturlig, mot vedkommende som er ansvarlig for de økonomiske tap.

Forsikringsselskapet har intet forhold til den skadevoldende. Det er riktig at det er forsikringsselskapets oppgave å dekke tap som skyldes uaktsomhet fra driftsselskapet, men det er ingen grunn til at de skal bære tap som skyldes skadevoldende tredjemenn.

I dette tilfellet er det førerens ansvarsforsikring som har dekket skadene, ikke bomstasjonens forsikring. Ellers har du jo rett i det du sier, selv om "alle vet" at bomring-perioden vil utvides til det uendelige uansett...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vet vi noe om inntekten til 25 åringen? Nei?

Kan godt være 25 år og tjene 1mill i året for alt vi veit.

Tenkte bare på om dette kunne være noe media lagde en større sak av enn det det er?

Edited by LARS1

Share this post


Link to post
Share on other sites
I dette tilfellet er det førerens ansvarsforsikring som har dekket skadene, ikke bomstasjonens forsikring. Ellers har du jo rett i det du sier, selv om "alle vet" at bomring-perioden vil utvides til det uendelige uansett...
I min forsikringspolise på bil, står det i et punkt som følger -
Selskapet dekker ikke skade som forsikrede/sikrede eller den som med forsikrede/sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen - har voldt mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende/bedøvende middel, jf. Vegtrafikklovens paragraf 22, 1. ledd

Så jeg vil ikke tro at førers forsikring dekker verken skade på bil eller noe annet. Og fører blir stående fullt ansvarlig for sin egen idioti.

Førers forsikring kan dekke all skade, men da er han såklart nødt til å erstatte alle utlegg forsikringsselkapet har hatt. Så gjelda er der uansett.

Velfortjent er det uansett, fyllekjøring står det ingen respekt av, og er du så dum, så får du være beredt til å ta følgene også.

Likevel ser jeg ikke noen grunn til at han skal erstatte seks dagers tap av inntekter, det er tross alt bare å la stasjonen stå seks dager lengre på overtid.. Skal ikke gå inn på diskusjonen om at den blir stående til evig tid :lol:

Men skaden på stasjonen får han pent betale, you break drunk, you pay sober.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"? I slike saker vurderer vi den økonomiske situasjonen til kunden for å få til en betalingsordning. Vi vil ikke sette noen i en situasjon de ikke kan leve med, sier Karlsen."

Det er tydlig klart at 25åringen tjener nok av spenn iaf (tipper han må belage seg på å betale en fin sum livet ut)

Fyllekjøring, jaja..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Selskapet dekker ikke skade som forsikrede/sikrede eller den som med forsikrede/sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen - har voldt mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende/bedøvende middel, jf. Vegtrafikklovens paragraf 22, 1. ledd

Dette ser ut som et vilkår fra en kaskoforsikring (forsikring for skade på egne verdier).

Ved en ansvarsforsikring på motorvogn kan ikke forsikringsselskapet ha vilkår om at de ikke dekker visse typer skader (dermed er det selvfølgelig ikke sagt at de heller ikke kan kreve regress).

Angående dette med at vedkommende klart nok også blir ansvarlig for mistet omsetning viser jeg til det jeg skrev litt lenger oppe i tråden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Selskapet dekker ikke skade som forsikrede/sikrede eller den som med forsikrede/sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen - har voldt mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende/bedøvende middel, jf. Vegtrafikklovens paragraf 22, 1. ledd

Dette ser ut som et vilkår fra en kaskoforsikring (forsikring for skade på egne verdier).

Ved en ansvarsforsikring på motorvogn kan ikke forsikringsselskapet ha vilkår om at de ikke dekker visse typer skader (dermed er det selvfølgelig ikke sagt at de heller ikke kan kreve regress).

Angående dette med at vedkommende klart nok også blir ansvarlig for mistet omsetning viser jeg til det jeg skrev litt lenger oppe i tråden.

Vilkåret står under Generelle vilkår for forsikringsavtalen og gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen. Så da leser jeg det som et vilkår også for ansvarsforsikringen.

Nå er dette riktignok tatt fra min forsikringsavtale, men jeg regner med at de forskjellige forsikringsselskap ikke opererer med veldig forskjellige avtaler på forsikring.

Ansvarsforsikring faller inn under reglene i bilansvarsloven.

http://www.lovdata.no/all/hl-19610203-000.html

§ 12. (attsøkjingsrett for trygdaren)

Den summen som ein trygdar lyt reide ut for ei trygda motorvogn etter lova her, kan han krevje att hjå den som eig eller bruker vogna eller var med i henne og som

a) gjorde skaden med vilje eller i grov aktløyse, eller

:lol: hadde teke rådvelde over vogna med brotsverk eller medverka til at vogna vart brukt endå han visste at ho var fråvend rette innehavaren med brotsverk, eller

c) sjølv hadde valda at han var påverka av alkohol eller andre rusande eller døyvande råder medan han køyrde vogna og gjorde skade, eller medverka til at vogna vart brukt endå han visste eller måtte vita at vognføraren var påverka. Dette kravet fell bort i den mon ein må leggja til grunn at skaden ville ha skjedd jamvel om vognføraren ikkje hadde vore påverka som nemnd. Regelen i § 7 fjerde leden bokstav b tredje punktumet gjeld tilsvarande.

Men om jeg forstår grautnorsken her riktig så mener jeg at fyllekjøring ikke dekkes av ansvarsforsikring

Share this post


Link to post
Share on other sites
Men om jeg forstår grautnorsken her riktig så mener jeg at fyllekjøring ikke dekkes av ansvarsforsikring

Det dekkes ikke nei, men jeg mener forsikringsselskapet er pliktige å betale, men har rett til å kreve pengene tilbake av bilfører/forsikringstager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det dekkes ikke nei, men jeg mener forsikringsselskapet er pliktige å betale, men har rett til å kreve pengene tilbake av bilfører/forsikringstager.

Yepp.

Sånn er systemet.

So: Dont drink and drive!

Du kan sette deg i gjeld, skyldfølelse og straff for en stor del av livet.

(alderen 25 til 35 er en stor del av livet!) I know! :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...