Sign in to follow this  
Skvate

"Peak Oil"

Recommended Posts

Det akutte problemet er ikke så mye olje, og tilgangen til det. Problemet er USAs enorme utenlandsgjeld. Dollaren synker og synker, og siden USAs eksportrettet industri er effektivt nedmontert og arbeidsplassene der eksportert, har ikke USA nubbesjangs til å betale tilbake denne gjelden.

Når dollaren er såpass svak,og synkende uten håp om å styrke seg, vil resten av verden slutte å bruke dollar som reservevaluta. Det vil bli en slutt på å betale med dollar i internasjonal handel, inkludert kjøp og salg av olje.

Når, ikke hvis, resten av verden slutter å låne ut penger til USA, rett og slett fordi man ikke kan tjene penger på det, når resten av verden slutter å kjøpe dollar, og handle med dollar internasjonalt, når resten av verden kvitter seg med sine dollar-reserver hauk over hauk, vil dollaren og USAs økonomi kollapse mer eller mindre over natta. USA vil ikke ha penger til å betale for importerte varer og ressurser, deriblandt olje. Alt vil stoppe opp.

Ja, unntatt USAs militære apparat da, som har endel reserver å sutte på. Og hvis noen lever i illusjonen om at USA ikke vil bruke disse militære ressursene for å prøve å sikre sin egen fremtid, så bør de kanskje tenke seg om en gang til.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Signs...

http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/article997653.ece

Spoiler
Prisen på frykt

Den rekordhøye oljeprisen er et utslag av frykt og usikkerhet. - Markedet engster seg for at oljeinfrastrukturen ikke vil være i stand til å levere varene, sier Arnstein Wigestrand i Enskilda Securities.

Lars Magne Sunnanå

Uventet etterspørsel. Få - om noen, hadde forutsett den enorme etterspørselen etter olje i 2004 og 2005, mener Arnstein Wigestrand i Enskilda Securities.

Oppgangen i verdensøkonomien, og dermed i etterspørselen etter olje, har kommet som julekvelden på kjerringa og oljeindustrien. Nå frykter en hel verden at OPEC, Norge, Russland og de andre oljeproduserende landene ikke skal være i stand til å levere de edle varene.

- Jeg tror ganske enkelt vi er kommet inn i en situasjon hvor markedsaktørene begynner å engste seg for at verdens oljeinfrastruktur totalt sett, fra produksjon og transport til raffinerier, kanskje ikke vil være i stand til å levere de varene som markedet etterspør når vi kommer mot slutten av året, sier Wigestrand til Aftenposten.no

- Tatt på sengen

Det kan i så fall skape nye, og ekstreme situasjoner i markedet. Det tar nemlig lang tid å ruste opp tilbudssiden i oljemarkedet. Men tid er også et knapphetsgode i dagens marked.

- Man har blitt tatt litt på sengen de siste par årene av en veldig mye sterkere vekst i etterspørselen enn de fleste hadde regnet med. Når man ikke hadde forberedt seg, så står man da nå i en situasjon hvor det sannsynligvis skal lite til før dette systemet ikke greier å levere de volumene og kvalitetene, sier Wigestrand.

Ikke bare bra for Norge

- Dette er vel bingo for Norge, nå som vi er på høyden i vår oljeproduksjonskarriere?

- Jeg skal ikke kritisere noen, de som hevder det kan falle i den farlige fellen at man blir for kortsiktig, for hvis det er slik som noen i markedet er engstelige for, så står man i fare for å ende opp med såpass høye oljepriser at det både vil føre til reduksjon i forbruksveksten internasjonalt. Så høye priser vil også stimulere sterkt til alternaitver til olje.

Kjenner ikke smertegrensen

- Er oljeetterspørselen så prissensitiv at man kan få skrellet av noe etterspørsel med dagens priser, eller hvor høyt må man opp i pris?

- Det er et veldig sentralt spørsmål, jeg tror ingen tør å svare på det. Man har nemlig opplevd at oljeprisen har steget til priser man trodde ville føre til klare skift på etterspørselssiden.

- Forbruksvanene globalt sett endres lite over natten, men endres adskillig mer over tid. Det har kanskje vært for kort tid med høye oljepriser - hvor sensitiv oljeetterspørselen er, er det mange som har forsket på. Mange mener det er en slik sammenheng, men man er nok litt usikker på hvor sterk sammenhengen er, sier Wigestrand.

Begrenset kapasitet

Til tross for at OPEC i går øket kvotene med 500 000 fat per dag, er det trolig lite kapasitet å trekke veksler på for å rette opp manglene på tilbudssiden.

- Ingen utenfor OPEC har kapasitet, innenfor OPEC er det også relativt begrenset. Dessverre er en del av kapasiteten som er ubrukt i kvaliteter som markedet egentlig ikke er på jakt etter frem mot sommeren. Da er det etterspørselen etter lettere kvaliteter til transport -drivstoff som gjelder.

I går kom det tall som viste at bensinlagrene i USA er blitt trukket ned mer enn markedet hadde ventet. Det ga muligens støtet til gårsdagens og dagens ytterligere prisoppgang.

Manko på sommerolje

Wigestrand gir følgende veiledning til folk som vil følge utviklingen i oljemarkedet fremover:

- Man bør følge med på hvordan etterspørselsveksten utvikler seg globalt, kanskje særlig også i de modne økonomiene. Hvis man fortsetter å øke forbruket slik man har sett tendenser til, så kan det bli ganske mye vanskeligere å få tak i de riktige kvalitetene.

- Så bør man se på tilbudssiden hvordan oljeprodusentene opptrer, hvor mye oljeprodusentene faktisk produserer - og hvordan lagrene utvikler seg. Budskapet fra saudierne i går, på grunn av redselen for at det blir veldig trangt må man bygge lagre og oljeprodukter nå i perioden hvor etterspørselen er lavere.

Sjeikenes glis kan stivne

- Men prisoppgangen sørger iallfall for en smule stabilitet i Midt-Østen?

- Jeg tror ikke det er noen tvil om at høye oljepriser selvfølgelig mottas med brede smil hos de fleste oljeprodusenter, men når de tenker på eventuelle negative langsiktige konsekvenser, er det ikke sikkert at de smiler like bredt fremover. Det kan være grunnen til at saudi-araberne var såpass kraftfulle i sin argumentasjon i går, sier Wigestrand.

Det kan vel nesten ikke være tvil om at det kommer til å skje dramatiske ting de nærmeste år og måneder, spørsmålet er vel om det er noe håp om at vi kan fikse nye tilstander eller ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette gikk jo mest på produksjonskapasitet, ikke mengde olje som finnes.

Og som det står i artikkelen, den manglende produksjonskapasiteten i forhold til etterspørsel øker prisene og med det stimulerer til utvikling av alternative energikilder. Så er det bare å håpe at man ikke øker produksjonen så mye framover. Ser ingen grunn til å dempe en slik utvikling. Eneste er at det er synd de landene som tjener på høye oljepriser ikke bruker bonusinntekten til noe vettugt. Norge satte 60 milliarder oljekroner vi tjente ekstra på høye oljepriser i 2004 i oljefondet, for "framtidige generasjoner". De pengene får vi nok aldri se igjen. Det er vel kun venezuela som bruker sine oljemilliarder til å bygge et bærekraftig samfunn for både denne og sine framtidige generasjoner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denne presentasjonen ble gitt til den amerikanske kongressen for en stund siden:

Oil Peak

Jeg anbefaler å lese hele, dette er meget godt og enkelt forklart, og om mer enn halvparten av det mannen sier er tilfelle, så er jeg redd. Virkelig, ordentlig redd. :w00t:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Denne presentasjonen ble gitt til den amerikanske kongressen for en stund siden:

Oil Peak

Jeg anbefaler å lese hele, dette er meget godt og enkelt forklart, og om mer enn halvparten av det mannen sier er tilfelle, så er jeg redd. Virkelig, ordentlig redd.  :w00t:

834233[/snapback]

Mye av det er nok delvis sant. Noe av hovedproblemet nå er at vi ikke vet hvor mye reserver araberlandene har i midtøsten. De sier en ting men ingen i vesten vet med sikkerhet hvor mye som er igjen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dette gikk jo mest på produksjonskapasitet, ikke mengde olje som finnes.

Og som det står i artikkelen, den manglende produksjonskapasiteten i forhold til etterspørsel øker prisene og med det stimulerer til utvikling av alternative energikilder. Så er det bare å håpe at man ikke øker produksjonen så mye framover. Ser ingen grunn til å dempe en slik utvikling. Eneste er at det er synd de landene som tjener på høye oljepriser ikke bruker bonusinntekten til noe vettugt. Norge satte 60 milliarder oljekroner vi tjente ekstra på høye oljepriser i 2004 i oljefondet, for "framtidige generasjoner". De pengene får vi nok aldri se igjen. Det er vel kun venezuela som bruker sine oljemilliarder til å bygge et bærekraftig samfunn for både denne og sine framtidige generasjoner.

831162[/snapback]

Ja i et land som går med stormende overskudd så er nok det lureste å bruke opp oljepengene så fort som mulig, slik at vi får en god og fin inflasjon, høyere rente og kronekurs, utflagging av eksportindustri mm. Det er vel kun du og FRP som synes det er en god ide :w00t:

Når det gjelder inntekter utover de beregnende inntektene (pga høyere oljepris enn beregnet) så er vel en del av det tatt ut og brukt i budsjettet så vidt jeg vet. Det har vel forsvunnet inn i det evige store sluket som heter sosiale tjenester og offentlig pleie/omsorg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det vi burde gjort akkurat nå var å pøse alt inn i å kjøpe opp alle firma som driver med fornybar energi.

Men visjoner utover skattelette er det ikke å se på tinget.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Over til å klandre kommunene: Men blir det gitt en eneste konsesjon til å bygge vindmøller og andre typer eksperimentelle kraftverk her i landet? Omtrent ingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ja i et land som går med stormende overskudd så er nok det lureste å bruke opp oljepengene så fort som mulig, slik at vi får en god og fin inflasjon, høyere rente og kronekurs, utflagging av eksportindustri mm. Det er vel kun du og FRP som synes det er en god ide

Når det gjelder inntekter utover de beregnende inntektene (pga høyere oljepris enn beregnet) så er vel en del av det tatt ut og brukt i budsjettet så vidt jeg vet. Det har vel forsvunnet inn i det evige store sluket som heter sosiale tjenester og offentlig pleie/omsorg.

Vel, hvis vi ser med voksne øyne på det jeg sa så ser vi at det ikke var det som ble skrevet.

Å kalle det å ta vare på mennesker for et evig stort sluk er vel en ekstremt kynisk holdning. Dessverre er disse holdningene styrende for vårt samfunn.

Budsjettet gikk med 170 milliarder i overskudd, så de 60 milliardene vi tjente ekstra på oljen kom nok ikke folket til gode, denne gangen heller.

Jeg snakker om å bruke det vi må bruke, ikke la folk dø pga stadig dårligere sosialtjenester som en følge av innstrammingspolitikken som føres.

Det er en forutsetning for at framtidige generasjoner skal ha noe å leve av at vi bygger opp skikkelige næringer i landet. Og dette er hva oljefondet bør brukes til, og det er også de fleste økonomer enige om. Men du kan kanskje fortelle hvorfor de tar feil? Du erklærer at å bruke av oljeinntektene vil skape inflasjon, høyere rente og kronekurs, utflagging av eksportindustri mm, men jeg ser ingen begrunnelse. Særlig skjønner jeg ikke pipet av den siste der.

Jeg kan ikke se hvordan satsning på industri leder til utflagging av industri. Jeg ser langt mer hvordan utflagging kan være et resultat av dagens politikk når staten fjerner tollhindre og gir offentlig støtte til etablering i utlandet.

Videre kan jeg ikke se hvordan det å bruke oljepenger vil forårsake alt det andre der heller. Det går an å føre alternativ politikk også, med helt andre samfunnsmekanismer. Jeg har ikke noe tro på den "ene lysende vei". og i sær ikke den veien som skisseres opp som det eneste vi har.

For det første så må det brukes penger på å oppgradere veinett og annen infrastruktur i norge. Dette er en forutsetning for bedre næringsmuligheter i landet. Om vi ikke gjør dette så vil landet forfalle og utflagging og konkurser blir framtiden.

Videre så må det etableres solide landbaserte industrier. Dette kan oljepengene brukes til. Gjennom priskontroll og økonomiske støtte vil dette gå smertefritt.

Videre så må vi styrke helse, utdanning og omsorgssektoren av samfunnet. For det første så har de eldre, de som bygde dette landet, krav på å bli tatt bedre vare på enn de gjør i dag.

For det andre så er det en grunnleggende menneskerettighet å få den legehjelp som faktisk finnes. Å spare inn her slik at folk må lide og dø unødvendig er brudd på menneskerettighetene.

Og sist men ikke minst, med en utvikling mot en virtuell stat så må vi satse skikkelig på offentlig utdannelse. Det nytter ikke å basere økonomien på kunnskaper når man ikke vil sørge for å bygge opp folks kunnskaper.

Jeg kan ikke se de uheldige konsekvensene her, men det kan kanskje du galilee, så da kan du jo kanskje forklare litt hva som er feil med dette?

Jeg lurer egentlig på hvordan du ser for deg dagens utvikling. Hvordan skal dagens politikk skape et bedre samfunn?

Men visjoner utover skattelette er det ikke å se på tinget.

PÅ tinget er de jo, men ikke i regjeringen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvorfor større bruk av oljepenger kan skape press i økonomien og inflasjon det kan jeg i grunn ikke svare på, jeg er ikke noen økonom. Men i alle fall AP og Høyre var med å vedta noe som heter handlingsregelen, som sier noe om hvor mye oljepenger man kan bruke av overskuddet fra oljefondet ( http://www.statsbudsjett.no/2005/ordliste....andlingsregelen )

Om økonomi og oljepenger: http://www.ungokonomi.no/okopol.html

Om forskningsmeldingen: http://www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=842

Nå skal det sies at økonomer er litt uenige i hvor stor påvirkning ulik bruk av oljepengene har på økonomien da. Men den politiske holdningen til mange partier har jo vært at det skal brukes til hovedsakelig pensjoner i årene fremover, når antall arbeidere er svært liten sammenlignet med en stor eldregenerasjon. Det er forøvrig ikke mer oljepenger i Norge enn at om du fordeler det på alle nordmenn så kan vi få en bil hver :w00t:

Share this post


Link to post
Share on other sites

*Host* Offtopictoget går, ta plass! :w00t:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Finansdepartementet er en politisk kilde. Og hva Høyre og AP har vedtatt er en politisk plattform, ikke hva som er kalde fakta.

Inflasjon kommer som en følge av noen hovedfaktorer:

1. Dyrere produksjonskostnader. Da må prisene opp for å kompensere.

2. Økt kjøpekraft gir muligheter for å heve prisene. Enkelt og greit, folk har mer penger, og er derfor villige til å bruke mer penger. Henger gjerne også sammen med punkt 1. Om folk får mer kjøpekraft så går produksjonskostnadene opp og da også prisene.

Av disse 2 så er det kun punkt 2 som påvirkes av statens pengebruk.

Om staten skulle begynne å omsette store summer vil etterspørsel gå betydelig opp og man får en inflasjon pga markedskrefter.

Men om staten er villig til å bruke sine virkemidler til det beste for hele folket istedetfor å ikke bruke dem, til det beste for landets rike, slik som i dag, så kan dette forhindres. det er bare å sette priskontroll.

Slike offentlige investeringer vil på den måten skape skikkelig fart i økonomien og styrke norsk økonomi indirekte.

Renter er jo basert på en rekke faktorer, der risiko er en av dem. Jo større risiko det er ved lånene, jo høyere blir rentene. Faren ved såkalt "oppheting" av økonomien, eller økonomisk optimisme, er at folk tror treet vil vokse inn i himmelen, og derfor låner over evne. Dette øker risiko på lånene og dermed også rentene.

Valuta derimot har jeg lite greie på, men også her har staten mulighet til å binde kroneverdien om staten bare vil. Så også dette kan forhindres.

Jeg kan ikke se hvordan man kan begrunne motstand mot endringer av dagens politikk i svakheten ved den politikken som føres i dag. Det blir jo bare et ytterligere argument for hvorfor vi må skifte kurs.

Slik norge styres i dag så sparer vi oss til fant.

*Host* Offtopictoget går, ta plass!

Forvaltning av oljepengene er jo en naturlig diskusjon når man først diskuterer olje og energipolitikk.

Men det er jo også en ting som oljepengene helt klart bør brukes til. Satsning på nye energikilder. Vi vet jo at oljeresservene er endelige og vil ta slutt, før eller siden. Den dårlige satsningen på alternative energikilder som vi har i dag kan best illustreres med en som lukker øyne mens en kjører bil. Man vet veien ikke går rett fram, men man velger å ikke tenke på det.

Jeg synes ditt forslag om å kjøpe opp alle som driver med forskning på fornybar energi er en god ide. Om vi ikke gjør mer på dette området så vil vi få en skikkelig smell.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det virker fornuftig på meg at om staten plutselig øser ut penger så vil vi få inflasjon. Priskontroll anser jeg ikke som en reellt virkemiddel. Med tanke på at vi bruker ca 1/3 av det vi tar opp av olje så synes jeg det allerede er en del.

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article944471.ece

Men litt tilbake til emnet: Så mener jeg virkelig at man må satse på industri og forskning i årene fremover. Når olja i praksis tar slutt så må Norge ha noe å leve av.

Her var noen kloke ord om næringslivet: http://www.tekna.no/index.asp?strurl=//app...bjectid=1002585

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men hva skal framtidige generasjoner leve av når det ikke lenger er mer olje?

Pengene, ikke nødvendigvis alt, må investeres i et næringsgrunnlag for kommende generasjoner.

Og priskontroll er kanskje ikke et reellt virkemiddel for deg, men for meg er det det. Om ikke din politikk kan ta hånd om framtiden så er vel det et problem ved din politikk, og ikke det jeg står for?

Angående tekna så ser jeg ikke alt de sier som like klokt. Å flytte industri til utlandet, javel, på hvilken måte bygger det opp et norsk næringsgrunnlag?

ed prioritering av politiske virkemidler, må det tas spesielt hensyn til våre naturgitte fortrinn; menneskelige ressurser, teknologi og etablerte kunnskaps- og næringsmiljøer.

Vet egentlig tekna hva "naturgitte fortrinn" er?

Både menneskelige ressurser, teknologi og etablerte kunnskaps- og næringsmiljøer er samfunnsgitte fortrinn.

Tekna går inn for å stimulere til utvikling av sterkere private eiermiljøer.

Hvorfor?

Norge som nasjon må være forpliktet til å bidra med en teknologisk utdannelse og forskningsinnsats på et høyt internasjonalt nivå. For å realisere dette, må innsatsen økes betraktelig i forhold til dagens nivå.

Ja, og for å oppnå det så må det investeres i utdannelse. Her kommer oljefondet inn i bildet. Skal vi ha noe å tilby kommende generasjoner så må vi bygge et samfunn som har noe å gi dem.

Mye av det tekna skriver vil ramme norske arbeidsplasser hardt, og jeg finner det nødvendig å spørre om tekna er klar over at de er en fagbevegelse, og ikke en arbeidsgiverforening? Må se nærmere på hva jeg faktisk betaler for her nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siden når var det en motsetning mellom fagforeninger og arbeidsgiverforeninger?

Du må ha i bakhodet at Teknas medlemmer "aldri" har vært en undertrykket arbeidstaker-gruppe. Vi klarer oss fint, og surfer litt på god utdannelse og kunnskap folk trenger men som det er lite av. Dette har skaffet oss gode lønninger mm.

For Teknas medlemmer er det viktigste at det går bra med bedriften. Det skaper jobber og det gir gode lønninger.

Når Tekna sier det de sier, så er jeg ganske sikker på at de snakker av erfaring. Tekna er nok i mange saker mer enig med NHO enn LO, men jeg ser på det som at NHO vil bedriftene vel, mens LO vil "gutta på gølvet" vel. Det bør selvfølgelig ikke være noe motsetning mellom dette da.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Siden når var det en motsetning mellom fagforeninger og arbeidsgiverforeninger?

Siden alltid. Det er vel ganske opplagt at det er en motsetning mellom de som sitter på hver side av forhandlingsbordet. Dette er veldig basic samfunnskunnskap fra ungdomsskolen og er noe vi får en oppfrisker av hver eneste vår.

Du må ha i bakhodet at Teknas medlemmer "aldri" har vært en undertrykket arbeidstaker-gruppe. Vi klarer oss fint, og surfer litt på god utdannelse og kunnskap folk trenger men som det er lite av. Dette har skaffet oss gode lønninger mm.

For Teknas medlemmer er det viktigste at det går bra med bedriften. Det skaper jobber og det gir gode lønninger.

Når Tekna sier det de sier, så er jeg ganske sikker på at de snakker av erfaring. Tekna er nok i mange saker mer enig med NHO enn LO, men jeg ser på det som at NHO vil bedriftene vel, mens LO vil "gutta på gølvet" vel. Det bør selvfølgelig ikke være noe motsetning mellom dette da.

837724[/snapback]

På hvilken måte gir det arbeidsplasser i norge av å flytte bedriften ut av landet? Selv ikke for siv inger i norge blir det bedre forutsetninger av at bedriften flytter virksomheten sitt til et annet land. hvor blir det av din jobb galilee, om stedet du arbeider finner ut at det er billigere å gjøre det samme i india? Er det i din interesse at jobben din skal flytte til india?

Det er sant som du sier at teknas medlemmer ikke er noen undertrykt arbeiderklasse. De befinner seg ofte på ledersiden av virksomheten. Jeg tror at noen av teknas medlemmer, de som har skrevet det visvaset, blander sammen sin egen interesse og lommebok som næringslivstopper med norske arbeidstakeres interesser, og de siv inger som kommer etter dem. At fagforeninger ledes av pamper som tenker mer på seg selv enn de de representerer er ganske vanlig, typisk i de landene der arbeidsforholdene er dårligst. Korrupsjon er et vanlig brukt ord.

Angående høyere rente, inflasjon og uheldig styrking av kronen så har jeg nå snakket med min kjære far, som er siviløkonom. Du kan trygt høre hva han har å si også, han er høyremann på sin hals.

Å bruke av oljefondet gir ikke inflasjon. Det er bare tull. Inflasjon kommer som en følge av dyrere produksjonskostnader, og det blir ikke dyrere å produsere bare fordi staten er mer villig til å kjøpe varer og tjenester, heller tvert i mot. Som jeg sa.

Angående renteøkning, det skyldes mange faktorer, der primært risiko i lånene er blant de mest toneangivende. Statlige investeringer gir ikke økt risiko i lånene. Som jeg sa.

Når det gjelder valutakonsekvenser så sa jeg sist at jeg ikke kunne noe om dette, men har fått en briefing i dette nå. Det styrker ikke kroneverdien at staten bruker penger. Kroneverdien avhenger av flere faktorer, men først og fremst rentenivå og offentlige finanser. Lav rente gir lav kroneverdi, mens sterke statsfinanser gir høy kroneverdi. Vi har i dag rekordlav rente, men likevel en sterk krone. dette fordi statsfinansene er særdeles solide. Om statens overskudd minskes så vil kronen svekkes, noe som vil styrke norsk eksportnæring. Det er med andre ord fordelaktig for norsk eksport at staten bruker mer av oljepengene. (og det til og med uten direkte subsidiering).

Så oppsummert så vil økt bruk av oljeinntektene ikke gjøre noe med inflasjonen, ikke gjøre noe med rentenivået, men det vil kunne svekke kronen, noe som er ønskelig, og som bare kommer som en ren bonus i tillegg til styrket næringsliv.

Det er stadig snakk om å gjøre norge interessant for investeringer. men så fort det kommer til spørsmålet om at den norske stat kan stå for investeringene så er det plutselig galt. Det ligger nok mer ideologiske motiver bak motstanden av bruk av statlige investeringer, enn det ligger fagmessige og tekniske vurderinger. En krone er da like mye en krone om den kommer fra staten enn en privat investor?

Det er også pussig at å bruke milliarder på ny opera ikke blir vurdert som inflasjonsøkende osv, mens å investere de samme pengene i bedre helsevesen er det. Men det er igjen ideologiske overbevisninger som ligger til grunn, ikke fagmessige vurderinger.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser på nyhetene i dag at folk er sinna fordi bensin er dyrt, blir bare provosert jeg, verden vandrer i søvne inn i dommedag.

Sett prisen på drivstoff til 30 kr literen, så vil det kanskje bli mer etterspørsel etter økonomiske biler. Bruk så pengene man får inn til forskning og utbygging av vindkraft.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Virkeligheten tvinger seg fram fort nok smile.png Sålenge det er dårlig med kollektivt i Norge så synes jeg det er greit nok at det er "relativt rimelig" å kjøre bil. Tenk deg om barnefamilier som må kjøre ungene på fotballtrening og turn er nødt til å betale 30kr literen? Da kan du begynne å snakke om usosial politikk da.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis de hadde brukt biler som var drivstofføkonomiske hadde ikke det vært noe problem i det hele tatt. Så lenge bensin er så billig som i dag finnes det ikke etterspørsel etter slike biler, alle skal ha store biler, og raske biler.

Og jeg blir helt deprimert av å se i trafikken. 3/4 av alle biler som står i kø har kun 1 person.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enig med Ghad. I tillegg kunne det jo være en idé å senke prisene på bussturer, istedet før at prisen økes med noen kroner annethvert år. Har ikke tatt buss regelmessig på et år eller to, men det sies at bussene går oftere i Krsand nå enn før, og at det er flere som tar de. Det merkes dog ikke på biltrafikken, så det kan ikke være allverden...

Synes å huske at noen lokale politikere fikk dissen da de ville foreslå et prøveprosjekt for Stortinget om gratis buss. De viste visst til en by i Belgia (tror jeg), hvor det hadde fungert optimalt. I York var det også kongelig busstilbud i forhold til her nede. Måtte vente max 10 mins (og da var det ikke verdens mest sentrale strekning akkurat), og det kosta vel 10kr mindre enn her.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/04/08/428256.html

De store spørsmålene i nord er ikke småstatsanliggender akkurat. Vår tradisjonelle allierte der, USA, er i mange av de viktigste sakene i dag mer alliert med Russland enn med oss. De områdene som vi er vant til å betrakte som et enormt matfat fylt av fornybare ressurser i form av levende fisk av mange slag, der vi utøver suverenitet over et område som er en stormakt verdig, er sett fra Washington først og fremst et enormt reservebasseng fylt med fossilt brennstoff i form av olje og gass. I Washingtons langsiktige planlegging er dette en brennstoffreserve som USA trenger for å redusere dagens voksende avhengighet av leveranser fra Midtøsten.

En indikasjon på hvor styrende hensynet til sikre framtidige forsyninger av fossilt brennstoff er for USAs politikk, er at også Hans Blix nå er overbevist om at en hovedgrunn til at USA invaderte Irak, var å sikre seg tilgang til landets oljereserver i framtida. «Jeg trodde det ikke selv i begynnelsen. Men USA er enormt avhengig av olje. De ønsket å sikre seg olje i tilfelle konkurransen på verdensmarkedet blir tøffere,» sier FNs tidligere våpeninspektør Blix nå.

De som tror at folkeretten sikrer Norges suverenitet, rettigheter og interesser i nord, kan få seg alvorlige overraskelser dersom det drar seg til for alvor på områder der stormaktene har interesser de selv betrakter som avgjørende. Den utsatte oljemeldingen er bare ett av flere signaler om at regjeringen Bondevik lenge har gjort for lite og kommer for seint på banen i nord. Russiske talspersoner reiser verden rundt med kart der det vi kaller «omstridt område» er markert som rent russisk på Moskvas side av sektorlinjen, slik at blant annet det store gassfeltet Feydin High blir deres alene.

Hvem skal støtte oss i protesten mot dette overgrepet dersom USA allerede har et omfattende samarbeid med Russland om framtidige leveranser av olje og gass fra dette og andre felt?

Vel, ett svar er at det hadde ikke vært like enkelt for russiske statsråder å legge fram slike kart verden rundt dersom det norske kravet om en løsning langs midtlinjen hadde representert en EU-grense i nord. Kan vi likevel mobilisere interesse i Brussel for norske rettigheter og interesser der motparten er et Russland alliert med USA? Kanskje, men den kamelen er vel for drøy kost både for Haga og Halvorsen når de også må servere den til sine museumsvoktere.

Verdt å se opp for, ikke utenkelig at vi blir kolonisert om noen år. Vi får håpe de tar venezuela først.

http://www.battlefield.no/forum/index.php?showtopic=34810

Share this post


Link to post
Share on other sites
Verdt å se opp for, ikke utenkelig at vi blir kolonisert om noen år. Vi får håpe de tar venezuela først.

Heller at de tar oss enn venezuela. Vi kommer uansett ikke til å merke så stor forskjell på en slik kolonisering. Vi har jo en utenriksminister som tar ordre fra washington allerede, så her er det snakk om en myk overgang. regjeringen har jo dessuten bestemt at oljen i nordsjøen ikke skal komme oss til gode, så da spiller det vel en liten rolle for oss hvem som tar den. i venezuela derimot har man en regjering som tør å føre sin egen politikk, en regjering som bruker landets oljeinntekter til å løfte samfunnet inn i framtiden og forbedre folks livskvalitet og framtidsmuligheter. Det hadde vært en enorm tragedie hadde usa gått inn der.

Nei, synd å si det, men siden vår regjering for lengst har solgt oss med hud og hår til usa så er det bedre at usa breier seg her enn at også andre land skal miste sin integritet og selvråderett.

Share this post


Link to post
Share on other sites

For lengst solgt oss med hud og hår til USA?

Når vi er det mest Amerika-fiendtlige landet i Skandinavia?

Når flere kjente Norske politikere har gått ut i media og sagt de støtter en søknad om EU-medlemskap?

Regjeringens bruk av oljepenger ønsker dog jeg ikke å forsvare. Flaut at de anser det som viktigere å holde liv en våpenindustri på tilbakegang, enn å tilby det Norske folk billigere tjenester.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this