Sign in to follow this  
Skvate

"Peak Oil"

Recommended Posts

Råd: Ikke ta en artikkel skrevet av en 25år gammel jus-student, som messer som en sjefspredikant i svovelmenigheten, om verdens energiressurser uten en klype salt.

Ja, verden vil gå tom for olje. Nei, vi kommer aldri til å bruke opp all oljen. Alternativene kommer til å dukke opp. Konsekvensensene av at oljeproduksjonen ikke fortsetter å øke blir verst i USA, som fortjener det, fordi de bruker energi som noen griser!

Argumentene i artikkelen er så gjennomført satt på spissen at det ikke engang kan kalles en skjev framstilling av fakta. Dette er amerikansk høyreside propaganda på sitt beste. Et lite eksempel:

"Life after the oil crash"

<klippe klippe>

Let's briefly examine the commonly proposed oil alternatives:

(The following data has been extensively researched by Bruce Thompson, moderator of the Yahoo Group, Running on Empty)

Natural Gas:

Natural Gas currently supplies 20% of global energy supply.  Gas itself will start running out from 2020 on. Demand for natural gas in North America is already outstripping supply, especially as power utilities take the remaining gas to generate electricity. Gas is not suited for existing jet aircraft, ships, vehicles, and equipment for agriculture and other products. Conversion consumes large amounts of energy as well as money. Natural gas also does not provide the huge array of chemical by-products that we depend on oil for.

<klippe klippe>

1. Noen som reagerer på at moderator av en yahoo gruppe er autoritet? Ghadafi er vel moderator her på huset og han er dermed en like stor autoritet. O:

2. Her i landet kjører vi jo nå en del ferger, altså skip, noen busser og diverse annet på gass. Funker greit, så argumentet om at gass er uegnet til f.eks. skip er pisspreik. "Conversion" (gass-om-til-olje) trenger vi ikke.

3. Verst er det allikevel at man gir inntrykk av at artikkelen omhandler verdenssituasjonen, mens man her snakker om "demand for natural gas in North America". Forfatteren peker ikke på at dette ikke er et verdensproblem. Verdens gassressurser er store, større en oljeressursene, og gassen kan finnes i områder som ikke har olje. Mange gassfelt som er funnet i områder som ellers er rike på olje, for eksempel den persiske gulf, har ikke blitt utbygd fordi det har vært lønnsomere å bygge ut oljefeltene først. Blant annet fordi det er mye lettere å sende olje enn gass til USA. Norske Snøhvit er faktisk et av få felter som baserer seg på transport av gass over Atlanteren.

USA har over lang tid utnyttet sine gassressurser i høyere grad enn andre land, slik at det vil knipe mest for USA når man tvinges over til mer bruk av gass på verdensskala. Synd for de, som bruker enormt med energi pr. innbygger.

Dette må ikke forstås som at redusert tilgang på olje er et amerikansk problem. Alle vil bli påvirket. Alle er vel rundt 5*10^9 mennesker, som har en felles interesse i at det utvikles (videreutvikles!) både økonomiske og miljøfornuftige alternativer til olje, samt raffineres og økonomiseres på den energien som ligger i den gjenværende oljen vi skal utvinne. Det er veldig pessimistisk dersom ingen ser mulighetene i dette. Hvis ikke den amerikanske skribenten hadde vært blind på begge øynene kunne man kanskje åpnet øynene hans for en lysere framtid ved å vise potensialet innenfor energibesparende teknologi. Når det indirekte settes likhetstegn mellom sykkel og Hummer (spade og traktor, etc) må man desverre avskrive hele artikkelen som politisk agitasjon snarere enn seriøs informasjon.

Framtidig energimangel og menneskeskapt klimapåvirkning er relaterte emner og de er begge omgitt av en tjukk tåke av naturvitenskapelige usikkerheter. Desverre er det svært lite alment tilgjengelig informasjon som ikke er preget av forfatterens syn på hvilke politiske konsekvenser disse problemene skal få. Fram med saltklypa, "foil hats on" når dere lesere om disse problemene.

For meg framstår denne artikkelen som typisk "fandenpåveggenmaling!".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hihi, bra noen klarer å faktisk komme med halvvetuge motargument, så vi ikke helt mister hodet. :)

Jeg for min del kommer til å søke alt jeg kan finne om dette fra akademiske kilder. Hadde aldri tenkt på saken på denne måten før.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var jo voldsomt dyster den artikkelen, selv om den egentlig ikke presenterer noe kontroversielt i forhold til hva som har blitt sagt av en rekke tungvektere innen energispørsmål.

Men amerikanske høyreorientert propaganda kan det ikke kalles. Er det noe høyrefundamentalistene i USA tror så er det at man kan brenne av all verdens fossile drivstoff uten at det har noen negative konsekvenser whatsoever.

For det første, som artikkelen nevner, så kom den første kommersielle oljebrønn i drift ca 1850. Var verden før denne oljebrønnen det helvetesscenarioet forfatteren prøver å tegne? Neppe.

Men artikkelen tjener som en tankevekker, og er sånn sett verdifull. Hovedproblemet i dag er at forskning på alternative energikilder er nedprioritert som en følge av at olje og gass er så billig og lett tilgjengelig. Noen har sett dette problemet, blant annet president Hugo Chavez i Venezuela, som i 2001 tok til orde for at OPEC skulle redusere oljeproduksjon for å heve oljeprisen til et nivå der det ble mer attraktivt å satse ressurser på å utvikle alternative energikilder framfor å svi av verdens reserver og fossilt brennstoff. (Dette sammen med Chavez sosiale reformer, hans bekjennelse til kommunismen og hans erklæringer om Cuba som et forbilde og Fidel Castro som en stor helt ledet USA til å forsøke å erstatte Chavez demokratisk valgte regjering med et militærdiktatur 12. april 2002)

Men med USAs kontroll over Irak er OPECs oljemonopol (en av de første bestemmelsene til USA for Irak var å trekke dem ut av OPEC) brutt, og muligheten for et slikt tiltak synes ute av rekkevidde. Dessuten ligger det et stort problem i at de som styrer verden i dag stort sett enten er så gamle at de ikke bryr seg stort om katastrofer om 20 år, eller er så rike at uansett hva som skjer vil kunne kjøpe seg unna katastrofene, eller begge deler.

Likevel har jeg stor tro på at vi vil kunne unngå slike ting som "the die-off", selv om det kan fort medføre at vi må sitte tilbords med satan selv. Vi har alltids alternativer til energiforsyning, selv om de ikke er rene. Verden kan fortsatt hente ut nærmest ubegrensede mengder energi fra bla atomkraft, bare vi er villige til det. Den største miljøtrusselen er fattigdom, ikke atomavfall eller CO2 utslipp. De fleste energikilder er bedre enn om folk måtte bli tvunget til å svi av skogene for å skaffe energi.

Videre har verden en masse gode alternativer, bare vi klarer å styrke internasjonalt samarbeid, lov og rett. Potensiale for solkraft er enormt, det samme er bølgekraft. Dessuten har det blitt gjort store framskritt innen forskning på fusjonskraft og brenselsceller de senere årene. Innen fusjonskraft så har man enten klart å nå break-even, eller så er man tett oppunder. Den dagen vi får til det der tror jeg solen tar slutt innen vi får noen ny mangel på energireserver.

men alt dette forutsetter at verden klarer å samarbeide litt bedre enn hva den gjør i dag, og får inn litt mer langsiktig tenkning hos makthaverne.

Det som derimot er langt mer kritisk og virkelighetsnært enn "Oil Peak" er mangelen på rent drikkevann. Vi er allerede langt over "Water Peak", og i store deler av den 3.verden er vannmangel ett akutt problem. Om det kommer noen "die-off" så føler jeg meg trygg på at det er langt mer sannsynlig at dette skjer som en følge av sammenbrudd i vannforsyningen, enn som en følge av en energikrise. Temmelig blodige konflikter pågår om vannrettigheter i verden i dag, selv om de ikke når de vestlige nyhetene, og værre vil det bli dersom ikke myndighetene tar ansvar. nylig var det ett stort opprør i Bolivia som krevde flere 100 menneskeliv etter at et privat vannselskap(britisk-amerikansk) hadde kjøpt opp vannrettighetene i landet og hevet prisene drastisk.

For noen år siden la Cuba fram et forslag (for 5. eller 6. gang på 15 år) i FN om å gjøre rent drikkevann og mat til en menneskerettighet. Dessverre la USA (ikke overraskende) ned veto mot dette forslaget. Hadde det gått igjennom vil det lagt et veldig press på styresmaktene rundt omkring i å trygge vannforsyningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tar selvfølgelig alt jeg finner på Internet med en klype salt, men denne artikkelen ga meg ihvertfall litt å tenke på. Sånt er spennende :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Men om 5 til 10 år kan det jo finnes billigere måter å ta opp olje på og nye måter å gjøre det på.

Jeg vet det blir forsket på å bruke rør av kompositt i stedet for stål til oljeboring i havet , noe som vil øke hvor dypt de kan bore med 1000 meter.

Disse rørene har også 1/3 del av prisen i forhold til de rørene som blir brukt i dag.

En sannhet med store modifikasjoner. Compositt er betydelig dyrere og egner seg ikke like bra som stål rør som brukes nå. Kunne hatt en lang avhandling om hvorfor compositt enda bare er på forskningsnivå nivå. Dette er langt frem i tid. Statoil har bla brent fingrene sine på ett compositt prosjekt så det holder for mange år fremover...........

Pr idag kan man bore 10-15 km med konvensjonellt utstyr. Det holder i de fleste tilfeller. Alternativet til lange brønner er havbrønnsinnstallasjoner som det feks er på Aasgard.

Steiner

Share this post


Link to post
Share on other sites

Artikkelen er nok noe overdrevet ja men er dog basert på en del fakta som ikke skal undervurderes:

Nye reserver:

Shell har akkuratt nedjuster sine reserver med over 20%. BP er i ferd med å gjøre det samme. De fleste olje selskapene sliter med å holde reservene sine oppe. De fleste oljeselskaper produserer mer enn de finner av nye reserver. I de siste årene har IOR (Improved Oil Recovery) vært i ilden. Ett verktøy perfekt for blårussen. Isteden for å bore nye brønner å fysisk påvise reserver kjøres det IOR simuleringer (billig) som øker reservene som igjen ser bra ut i regnskapene (børsen). Litt overfladisk er det vel det som har skjedd med Shell osv. Så når man endelig borer brønnen produserer man mindre en estimert.

Irak:

Irak har enorme olje reserver for de neste 50 årene men har bare produsert ca 2 mill fat pr dag. Med vestlig teknologi vil Irak produsere 6-9 mill fat pr dag, dvs det samme som Saudi Arabia. Å tro at oljen ikke betyr noe for at USA er i Irak er jo å lure seg selv ganske kraftig. Hvis frihet for folket/ atom trussel betyr noe burde jo Nord Korea vært under amerikansk kommando form lenge siden. Amerikanerne kommer til å være i Irak i mange år til for å bla bygge opp oljesektoren. Bare vent å se.

Teknologi:

Det bli stadig utviklet nye og bedre bore metoder, bedre gelogiske prognoser, bedre produksjons metoder osv osv. Det er masse å hente her spesielt i en del ikke vestlige land.

Dommedag ?

Om vi er i ferd med å nå toppen er vanskelig å si da det avhenger av så mange faktorer. Spesielt utviklingen i midt-østen de neste 5-10 årene vil påvirke oljeprisen. Det er dette området hvor det er billigst å utvinne olje men også der hvor det er mest ustabilt politiskt. Russland har ved hjelp av vestlig teknologi økt produksjonen betydelig og vil også i fremtiden nom øke produksjonen. Jeg har sett på teknologi som brueks feks i Iran og den er jo urgammel. Norge er ledende på økt utvinning og mye kan hentes her på allerede eksisterende felt. I Norge er vi nå på vei nedover og uten upopulær boring i bla barenshavet og økt leteboring går det raskt nedover med oljeproduksjonen. Slik er det andre steder også.

Jeg planlegger å ha jobb i olja i minst 30 år til da og det går nok greit :) .

Hva er den store faren da ?

Kina........

Kina er den store faren da de har en enorm økning i BNP nå på 10% hvert år. Leste senest idag at stål prisene og andre råvare priser stiger kraftig fordi kinersene kjøper alt de kan få kloa i. Kina kommer til å utfordre USA og hvis de øker forbruket sitt fremover og vi får en stor andel kinesere som skal ha vestlig levestandard så kan jo de fleste tenke seg til at det vil påvirke etterspørselen.

Tenk dere Kina om 15 år ? Noe av det samme skjer i Inda. Begynner de å nærmes seg vestlig standard energi forbruk....

Steiner

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet er jo at jordkloden ikke har nok ressurser til at alle kan få en vestlig livsstil. Hvis Kineserne hadde startet å bruke like mye dopapir som oss nordmenn hadde vi stått ovenfor en seriøs naturkatastrofe! For å løse dette energiproblemet som unektelig kommer (trolig ikke i en like dramatisk setting som forfatteren av artikkelen mener) så må vi i vesten godta at vi ikke kan fortsette å øke vår levestandard noe særlig utover den vi har idag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Men om 5 til 10 år kan det jo finnes billigere måter å ta opp olje på og nye måter å gjøre det på.

Jeg vet det blir forsket på å bruke rør av kompositt i stedet for stål til oljeboring i havet , noe som vil øke hvor dypt de kan bore med 1000 meter.

Disse rørene har også 1/3 del av prisen i forhold til de rørene som blir brukt i dag.

En sannhet med store modifikasjoner. Compositt er betydelig dyrere og egner seg ikke like bra som stål rør som brukes nå. Kunne hatt en lang avhandling om hvorfor compositt enda bare er på forskningsnivå nivå. Dette er langt frem i tid. Statoil har bla brent fingrene sine på ett compositt prosjekt så det holder for mange år fremover...........

Pr idag kan man bore 10-15 km med konvensjonellt utstyr. Det holder i de fleste tilfeller. Alternativet til lange brønner er havbrønnsinnstallasjoner som det feks er på Aasgard.

Steiner

Da vil jeg legge til at jeg jobba med dette prosjektet de 2 siste årene jeg jobbet :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

mmm :)

Du snakker om compositt RISER eller stigerør slik at man kan bore på dypt vann ikke sant ?

Har teste dette ut på Heidrun og du har rett for denne applikasjonen har compositt noe for seg da den konkurrerer mot titanium !

Vi snakka litt forbi hverandre da jeg trodde du mente borerør. Jo compositt riser kan ha en fin fremtid. Den funka hos oss mener jeg.

Steiner

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er boreingeniør og utdannet petroleumsingeniør.

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://www.lifeaftertheoilcrash.net/Index.html

Er jo nok et argument for at olja er det egentlige motivet bak Irak-krigen.

Da er ståa værre enn det jeg faktisk trudde....blir nesten litt redd! Trudde vår generasjon skulle kunne overleve den krisa gett.... kan fort bli masse kriger! Kanskje det blir som i "Fallout" :alien:

Jaja..jeg kan vaffal si at jeg alltid har vært mot å pumpe opp olja i med den hastigheten vi gjør nå uansett jeg da.

Trur dere ting går til Helvette i 2020 som denne siden forespeiler?

På tide å tenke på litt mer kollektivtrafikk kanskje?

På tide å produsere ting litt mer desentralisert kanskje(for å unngå unødig bruk av transport)?

KANSKJE DET KANSKJE!

Btw: er dette en gammel nyhet? har ikke sett det på forumet før... bør uansett få en del oppmerksomhet ;)

Jeg har ifra flere forskjellige kilder, noen mindre troverdige mens andre er ganske troverdige, fått bekymringsfulle indikasjoner på at verden går dass, eller deler av den, innen 50år.

Jeg skal ikke si så mye om hvem som sier dette, men jeg har hørt litt forskjellig, blant annet en kommandørkaptein som sier han ikke tror USA vil være noen supermakt om 20 år, synske personer som forteller realistiske hendingsutfall og scenarioer som kan utspille seg, f.eks. at fattige land vil bruke atomvåpen imot rike nasjoner som USA. En lekket hemmelighetsstemplet rapport fra Pentagon om global oppvarming og dens effekter var ikke optimistisk. Som vi vet går oljelagrene tomme om 50år, dette alene vil dytte sivilisasjonen slik vi kjenner den utfor klippen. Mangel på rent vann vil bli problem. Jeg husker det ble skrevet i Pentagon-rapporten at rike nasjoner ville bli som festninger som måtte slåss for å holde enorme horder av flyktninger ifra andre nasjoner unna, enten fordi landet var lutfattig og ikke til å leve i når elektrisitet og olje forsvant eller fordi det kunne ha blitt ødelagt av naturkatastrofer, klimaendringer og krig f.eks.

Så mener jeg å huske Maya-indianerene forutsa en asteroide vil krasje med jorden om noen få tiår.

Så er det også noen som har laget en slags simulasjon på pc basert på mennesket utvikling de siste par tusen år. Jeg husker ikke tallene nøyaktig, men jeg husker sjansen for at sivilisasjonen står om 50år var liten. Men, hvis sivilisasjonen står om 50år var det over 99% sannsynlighet for at sivilisasjonen også ville stå om 3000år.

Vi står kanskje overfor en krise nå, og det er generasjonen som er unge nå som kommer til å måtte håndtere alle disse problemene. Jaja, lykke til :rolleyes:

For å være ærlig, jeg bekymrer meg ikke en smule over disse problemene. Jeg er redd for å dø, men hvis alle skal dø så er det like greit å drite i det liksom.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Problemet er jo at jordkloden ikke har nok ressurser til at alle kan få en vestlig livsstil. Hvis Kineserne hadde startet å bruke like mye dopapir som oss nordmenn hadde vi stått ovenfor en seriøs naturkatastrofe! For å løse dette energiproblemet som unektelig kommer (trolig ikke i en like dramatisk setting som forfatteren av artikkelen mener) så må vi i vesten godta at vi ikke kan fortsette å øke vår levestandard noe særlig utover den vi har idag.

Del dopapiret ditt med hvem du vil du men jeg trenger mine tørk for meg selv, å få oss til å senke leve standarden er en utopisk drøm i samme klasse som verdens freden, eller enda verre den med FN som skaper av den freden :)

en som ikke deler toalettpapiret med hvem som helst.

Share this post


Link to post
Share on other sites

På tide å ta frem denne tråden igjen, for ting ser jo ikka akkurat bedre ut:

http://www.ba.no/nyheter/urix/article1466303.ece

Varsler ny oljekrise

Oslo (ANB):

Verden kan stå overfor en ny oljekrise snarere enn de fleste aner. Vår oljeavhengighet gjør oss sårbare og gir grobunn for terrorisme, advarer Worldwatch Institute.

Av: IVAR A. IVERSEN

Allerede om et par år kan verdens samlede oljeproduksjon begynne å gå nedover, hevder det internasjonale forskningsinstituttet Worldwatch Institute i sin ferske rapport Jordens tilstand 2005.

Rapporten ble lansert i Oslo torsdag. Temaet er miljø og sikkerhet, og Worldwatch trekker fram verdens oljeavhengighet som en stor og økende sikkerhetstrussel framover. Og den eneste løsningen på den økende oljemangelen er å utvikle mer effektiv energibruk og alternative energikilder, hevder Worldwatch.

To år igjen

Det vanlige synet blant oljeanalytikere er at den globale oljeproduksjonen kan fortsette å øke i flere tiår. Worldwatch fester mer lit til analytikere som mener dette er fri fantasi, og som advarer om at gapet mellom tilbud og etterspørsel etter olje bare vil øke i årene som kommer.

Geologen Colin Campbell har for eksempel beregnet at verdens oljeproduksjon er nødt til å gå nedover innen 2007, mens utviklingen spesielt i Kina og India gjør at etterspørselen vil skyte i været de neste årene. Oljeprisene er allerede stabilt rekordhøye, og dette kan være et forvarsel om en ny oljekrise, advarer Worldwatch.

? Ingen forutsa oljekrisen for 30 år siden. Vi har samme situasjon nå, knappheten på olje er åpenbar uten at noen akutt krise har ført til det. Det skal ikke mer til enn en bombe i en lasteterminal i Saudi-Arabia før verden er kastet ut i en ny oljekrise, sier styreleder Øystein Dahle i Worldwatch til Dagsavisen.

USA kan rammes

Dahles resonnement er som følger: Et enkelt angrep mot den største havneterminalen i Saudi-Arabia vil lamme verdens inntil nylig største oljeeksportør, som sender ut åtte millioner fat olje hver dag. Det kan doble oljeprisen fra 50 til 100 dollar fatet. Det vil gi USA, som importerer ti millioner fat olje hver dag, en daglig ekstrautgift på 500 millioner dollar ? over tre milliarder kroner.

? Det vil ikke USAs økonomi tåle, så skrøpelig som den er fra før, konkluderer Dahle.

Worldwatch hevder også at verdens store avhengighet av olje gir grobunn for mer terrorisme.

? Den globale krigen mot terror tar verdens oppmerksomhet bort fra det underliggende presset fra ting som fattigdom, press mot økosystemet og kampen om olje, sier Michael Renner, prosjektleder for rapporten Jordens tilstand 2005.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article971989.ece

Klima og fattigdom truer mest

Kampen mot terror flytter fokus fra trusler som er langt mer alvorlige for menneskeheten. Og som hvert år dreper mange ganger flere.

OLE MATHISMOEN

Øystein Dahle.

FOTO: KNUT FJELDSTAD/SCANPIX

WORLDWATCH

# Grunnlagt i 1974 av Lester Brown. Ledes nå av Christopher Flavin. Styreformann er norske Øystein Dahle.

# Worldwatch Institute er en uavhengig forskningsorganisasjon med hovedkontor i Washington som arbeider for en miljømessig bærekraftig utvikling.

# Ved å samle inn, sammenstille og analysere kritiske utviklingstrekk i verden arbeider instituttet for å rette verdens fokus mot de store truslene i verden.

# Omfattendeinformasjonsarbeid gjennom sitt månedlige magasin, en rekke temahefter og bøker samt den årlige verdenskjente State of The World (Jordens tilstand).

# Worldwatch Norden ble etablert i 1989 som en uavhengig stiftelse og er den nordiske avdelingen av Worldwatch Institute.

DE STORE TRUSLENE

Våpen:

# 1000 milliarder dollar brukes på våpen og militær aktivitet hvert år.

# Det finnes ca. 639 millioner håndvåpen i verden, 8 millioner nye produseres hvert år.

# 300 000 mennesker drepes hvert år med håndvåpen i væpnede konflikter.

# Verdens åtte erklærte atommakter har 28 000 atomvåpen.

Olje og ressurskonflikter:

# 37 prosent av verdens energi produseres av olje, verdens viktigste energikilde.

# Oljeproduksjonen har flatet ut eller er redusert i 33 av verdens 48 største oljeproduserende land.

# Forbrenning av olje bidrar til 42 prosent av CO2-utslippet.

# Kamp om naturressurser var viktig årsak til en fjerdedel av de 50 største krigene de siste årene.

Vann:

# Mer enn 30 land, de fleste i Afrika og Midtøsten, har nå mindre dyrket mark og ferskvann pr. innbygger enn selv de mest konservative anslag for hva som er nødvendig for at et samfunn skal fungere.

# 40 prosent av verdens befolkning er avhengig av vann fra elvesystemer delt mellom to eller flere land.

Mat:

# Antall sultende mennesker i U-landene har økt med 18 millioner siden midten på 1990-tallet til ca. 800 millioner.

# Ca. to milliarder rammes jevnlig av hungersnød og kronisk underernæring.

Befolkning:

# I en tredjedel av verdens land føder kvinner fire barn i gjennomsnitt.

# Det siste tiåret har arbeidsledigheten blant ungdom økt fra 11,7 prosent til 14,4 prosent i 2003.

Infeksjonssykdommer:

# I 2002 døde 14,9 millioner mennesker av ulike infeksjonssykdommer.

# I 2003 døde tre millioner mennesker av HIV-relaterte sykdommer.

# AIDS har krevd mer enn 20 millioner dødsfall siden det første tilfellet ble påvist i 1981.

Les også

Miljøbombe bak Venezias karnevalsmaske - 15.02.2003

Brende: - Behov for innsats mot giftutslipp - 16.01.2003

Miljøvernere frykter oljekatastrofe - 26.09.2002

Øystein Dahle, styreleder i Worldwatch Institute i Washington og Worldwatch Norden kaster frem en brannfakkel. I går lanserte han den norske utgaven av årboken til Worldwatch, "Jordens tilstand".

Boken er viet ulike sider av begrepet økologisk sikkerhet, eller usikkerhet. I 1989 foreslo Sovjetunionen å omgjøre FNs miljøprogram UNEP til et økologisk sikkerhetsråd som skulle sortere direkte under Sikkerhetsrådet. Forslaget kokte bort. Ingen andre tente på ideen. Selv om natur- og miljøvern var "inn", fikk det være grenser, mente man blant annet i USA. I forordet til årets Worldwatch-bok ber tidligere Sovjet-president Mikhail Gorbatsjov om en global glasnost for å få til skikkelig handling for å redusere fattigdommen, den økende sykdomsspredningen og miljøproblemene.

- Vi er lenger unna en bærekraftig utvikling i verden enn vi noen gang har vært, sier Øystein Dahle til Aftenposten. Men Dahle er så langt fra en pessimist det er mulig å komme:

- Det skjer ting nå. Det er noe på gang. Nobelkomiteen satte et svært viktig fokus da de ga fredsprisen til Wangari Mathai i fjor. Økologisk sikkerhet ble for alvor satt på dagsorden, sier han.

- Dere angriper kampen mot terror. Hvorfor?

- Kamp mot terror er selvsagt viktig, men den fjerner fokus fra de grunnleggende og virkelige destabiliserende kreftene i verden. George Bush' fokus er feil. Den virkelige ondskapens akse, som ligger bak svært mange av dagens borgerkriger og kriger er fattigdom, sykdomsepidemier og økologisk sammenbrudd. Dette er problemer "without passport", problemer som ikke kjenner grenser. Mange flere dør nå av disse faktorene enn alle kriger i menneskehetens historie har krevd av ofre, sier Dahle.

Eksempel: 26 land i Afrika og Midtøsten bruker mer ferskvann hvert år enn de får ovenfra. Dermed synker grunnvannet. Verden har et overforbruk av grunnvann på 16 milliarder tonn hvert år. Dette vil være en destabiliserende faktor på verdensfreden lenge før effektene av klimaendringer blir påtrengende.

- Dere retter flengende kritikk mot militærbudsjettene. Er politikerne gammeldagse, mener du virkelig at militær tenkning som sikkerhet er passé?

- Ja, langt på vei er det passé. Vi bruker ufattelige 1000 milliarder dollar på militæret i verden. 5- 10 prosent av dette ville vært nok til å oppfylle alle FNs tusenårsmål for å snu fattigdomsspiralen og dermed stabilisere verden, sier Dahle.

Eksempel: I Europa spises det iskrem for 11 milliarder dollar hvert år.

- Worldwatch mener kampen mot terror har helt feil fokus, at andre risikoer er langt, langt større?

- Jeg forstår ikke at Bush og andre vestlige ledere virkelig tør å ikke gjøre noe med grunnene til terror, som ekstrem fattigdom, urettferdighet, undertrykking. Vi er helt og totalt avhengig av olje. USA importerer 10 millioner fat olje om dagen. Fra Raf Tanura-havnen i Saudi-Arabia eksporteres daglig åtte millioner fat. Et terroranslag mot denne terminalen ville få oljeprisen til å eksplodere på en måte som amerikansk økonomi aldri vil tåle. Terror er et resultat av fattigdom, som igjen rammer så uforutsigbart. Jeg forstår ikke at Vestens ledere ikke ser hvor sårbare vi egentlig er, sier Øystein Dahle, som i store deler av sin yrkeskarrière var en av norsk oljeindustris fremste, som sjef i Esso Norge.

- Den skjeve fordelingen i verden blir stadig mer synlig. Det er vanskelig å ikke forstå at det skaper raseri og konsekvenser. I tillegg blir det nå stadig klarere at det er den fattige verden som vil rammes av klimaendringene, som skapes av oss i den rike delen av verden.

Eksempel: Hver dag dør tre ganger så mange barn av sult og sykdom som antall ofre i terroranslagene mot tvillingtårnene i New York.

- Dere har ropt varsku i 30 år. Utviklingen går fortsatt i samme retning?

- Vår oppgave er å levere fakta for at brikkene til slutt skal falle på plass. Jeg er optimist. Vi ser nå mer positive trekk enn på lenge. Jeg tror blant annet at USA i løpet av få år vil bli den store lederen i kampen mot klimaendringer, men først må USAs ledere se hvilken risiko landet er utsatt for. Men tiden arbeider ikke for oss. Vi har faktisk dårlig tid, sier Øystein Dahle.

Les mer:

www.world-watch.org

www.worldwatch-norden.no

Share this post


Link to post
Share on other sites

Økt kostnadsnivå på olje vil være den viktigste faktoren for å få fortgang på forskning på alternative energikilder. Dette gjelder både blandt nasjoner og i næringsliv. Når knappheten begynner å ta fart vil verden gå inn i en enorm økonomisk regresjon med politisk ustabilhet. Forskningen vil i første fase dreie seg hovedsakling om å finne ny teknikker for å gjøre oljeutvinning mer effektiv økonomisk.

Den andre fasen vil det satses på alternative energikilder. Når de alternative løsningene begynner å bli økonomisk bærbare vil vi få en enorm økonomisk oppsving. Forhåpentligvis vil denne energien være fornybar.

Tror ikke at det blir dommedag. Verden fungerte jo greit før 1850 også (selv om levestandarden selvsagt var noe helt annet enn den er i dag.)

Mitt viktigste poeng er, og som artikkelen i liten grad tar hensyn til, at knapphet på olje (les veldig høy oljepris) vil være ett intensiv som vil gjøre at verdens nasjoner og næringsliv vil forske på og utvikle nye energikilder i en helt annen skala enn det som gjøres i dag.

Ketle "blåruss"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg tror ikke grunnen til at USA gikk til krig var oljen....

Jeg tror heller motivene ligger i økt makt og sikring av egeninteresser i midtøsten.

....

Så for USA var dette en vinn vinn situasjon, en nær alliert i midtøsten samt at de vil få litt billigere olje...

Argumentasjonen henger ikke på greip. Den er ulogisk og er ikke konsekvent.

Still deg spørsmålet: Hvorfor er USA interessert i å få mer makt og innflytelse i midtøsten? Hvorfor er ørkenlandet Saudi-Arabia en viktig alliert for USA?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om USAs invasjon av Irak. Det virker som om de fleste her er overbevist om at

det kun er 1 årsak til at USA invaderte Irak. Hvorfor kan det ikke være en

kombinasjon av mange lønnsomme årsaker? Som nevnt over: pumpe penger in

i våpenindustrien og næringslivet, sikre seg olje foran en fryktet oljekrise,

skaffe seg et strategisk punkt i midtøsten og til slutt fjerne den grusomme

diktatoren for å overbevise Redneckene hjemme om at USA er 'the good guys'.

Det er rimelig gunstig for USA på de fleste områder.

Om oljekrisen. Jeg tror det kan bli en vanskelig periode den dagen oljebrønnene

tørker ut, men jeg tror ikke verden blir et svettestinkende, krigsherjet helvete av

den grunn. Store konsekvenser vil det få, som f.eks det vil gå ut over skogene.

Det er jo også det gamle ordtaket "Nød lærer naken kvinne å spinne!". Når det

virkelig begynner å bli krise med oljen, tror jeg det kommer til å bli dramatisk

forbedring i søket etter en erstatning for oljen. Om vi må, tror jeg vi kan utnytte

vind-, vann- og solkraft i mye større grad enn i dag. I hvertfall når strøm prioriteres

foran utsikt! tongue.png

Per dags dato er det nok alt for mange rike og mektige menn som tjener penger

på olje som i tillegg synes det er litt tidlig for å finne en erstatning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finnes en annen måte å se spørsmålet Oil Peak vs Usa's posisjonering i midtøsten på. Hva er den enkeltstående største trusselen mot Usa's økonomi, sikkerhet, maktbalanse og fremtid som "leder for den frie verden"?

Jeg hevder svaret er Kina.

Kina er et økonomisk spedbarn, med potensiale for å bli veeeeldig høyt når det blir voksent. Og det nærmer seg de urolige tenårene med urovekkende fart. Var jeg Usa, ville jeg stå på som bare helvete for å posisjonere meg på verdensbasis, både i forhold til olje, makt og innflytelse. Og det er vel akkurat det de gjør.

Det kan forresten se ut som om gode gamle George begynner å lure på om ikke Europa burde ta på seg en del av den jobben:

Usa liker ikke at Europa skal heve våpenembargo mot Kina. Det brygger opp til storm i Taiwanstredet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ghadafi,

De avisklippene du refererte til (BA og Aftenposten) tilfører egentlig ikke debatten så veldig mye nytt. Worldwatch gir bare et nytt ekko av ideen om "the oil peak" som kommer fra Colin Campbell og som faktisk er en ganske gammel ide. Jeg husker ikke helt men jeg tror det var ca 1984 han skrev den. Med andre ord så kan folk bare bla lenger opp i tråden her (som er fra i fjor) og finne motargumentene, som faktisk fortsatt virker. smile.png Debatten om konseptet "oil peak" er like gammel som konseptet selv.

Grovt sett finnes det 2 leire, de som mener at vi snart går tom for olje og da kommer alt håp til å være ute, og de som tror at før vi går tom for olje kommer vi til å ha alternativene klare, og at de kommer til å utkonkurrere olje som vare før det går tomt for olje.

Nede i bakken er det fremdeles svært mye olje å finne, og mye funnet olje som står igjen å hente opp. Mange av de som sier at verden kommer til å bli en forferdelig plass når vi går tom for olje, prater om "affordable" oil, og legger en del begrensninger på hvilken teknologi som skal utnyttes for å få opp oljen før den er "affordable". Ser man nøyere på hvilke teknologier de prater om så er det ting som er standardprosedyre i Norge (horisontalboring og vanninjeksjon, for eksempel.) Amerikanerne som diskuterer dette heftigst nå for tida, er nemlig oftere de med det største politiske brusehodet og ikke alltid de som har best peiling på hvordan man utvinner olje. Siden vi greier å tjene statskassa ganske full av "nonaffordable" olje, så er det "tin hats on" når denne gjengen åpner kjeften.

For noen år tilbake var kull den hotte energigreia her i verden. Europa var avhengige av kull, og det landet som var mest avhengig av kull var UK. I UK er det fremdeles mye kull igjen i bakken, det som har skjedd siden den industrielle revolusjonen er at det over tid har blitt utviklet alternativer, alternativer som var mere lønnsomme for samfunnet. Hvem bryr seg nå om når vi når "the coal peak"?

På samme måte tror jeg at "the oil peak" vil bli ganske uintressant i framtiden, fordi alternativer vil dukke opp. Alternativ nr 1 er som sagt naturgass. Alternativ 2 kjernekraft i ymse former, Alternativ nr 3 er ymse former for gjenvinnbar energi.

For ikke å snakke om fornuftig forbruk *løper og kjøper SUV til matpakken min*

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvilke alternativer mener du kommer til å "dukke opp" i framtida da?

Du er klar over at olje er veldig mye mer enn bare en energikilde?

Du er klar over at etterspørselen etter olje stiger kraftig, mens tilgangen på olje ikke øker liker mye?

Med mindre like fleksible alternativer "dukker opp" om ganske kort tid, så trur jeg at vi vil legge merke til prisøkninger pga økte oljepriser. Mye pga at lite er produsert lokalt nå om dagen, men sentralt i store enheter for å være "kostnadseffektive". Det kan hende at det man sparer på å ha alt på en plass nå, vil bli spist opp av økte transportkostnader i framtida....hvem veit.

Når jeg snakker om energikilder, så mener jeg da kilde...ikke medium..som f.eks hydrogenbrennceller vil være. Det er vel en av alternativene folk snakker om...men den vil da bare erstatte olje som "energi-medium". Man må fortsatt bruke energi fra kraftverk o.l for å fremstille hydrogen via elektrolyse. Hvis man da får tilgang til energikilder ala kald-fusjon e.l, så kan det hende at det blir fart i sakene. Ellers så har ikke jeg hørt om noen ting som kan erstatte olje som energikilde.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kald fusjon har man vel funnet ut at ikke går?

Fusjonsenergi kan være løsningen. Mener å ha lest et sted at forskningen på dette feltet nærmer seg break even.

Atomkraft er visst en lite egnet løsning fordi brenselet her finnes i lite omfang fra før av, men det er jo klart at atomkraft kan gi noe av den energien som kreves om oljen faller bort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Germany warns world economy at risk from oil prices

Kuwait 'not happy' with current rates

By Agence France Presse (AFP)

Wednesday, March 02, 2005

Germany warns world economy at risk from oil prices

KUWAIT CITY: German Chancellor Gerhard Schroeder warned on a visit to Kuwait  on Tuesday that world oil prices were too high and could endanger the world economy. "The current prices are high which poses a danger to the world economy," he told reporters after delivering an address at Kuwait's Chamber of Commerce and Industry.

"It is in our interests that we see a fair price for oil on the international market," said Schroeder, who arrived in the emirate Monday on a two-day visit as part of a Gulf tour.

"Obviously we will be happy if an increase in production is possible. But in any case, there should be no talk about cutting production now. We need more transparency regarding oil prices" because that fuels speculation, he added.

"We have to settle this problem because prices are not only governed by supply and demand but also by speculation. This harms the interests of consuming and producing countries," said Schroeder.

The German economy, the biggest in Europe, is unlikely to grow by more than 1 percent this year, the new head of the government's so-called "five wise men" panel of economic advisers said in an interview published Tuesday.

After talks with Schroeder on Monday, Kuwait's Prime Minister Sheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah said his country was "not happy to see oil prices reaching this [high] level." OPEC President and Kuwaiti Energy Minister Sheikh Ahmed Fahd al-Sabah said he would propose maintaining the cartel's current production ceiling at its March 16 meeting but would urge consideration of an increase if prices continued to rise.

World oil prices climbed above $52 in New York for the first time in four months Monday on freezing weather in the northern hemisphere and a bullish price outlook from OPEC kingpin Saudi Arabia, before cooling on profit taking.

New York's main contract, light sweet crude for delivery in April, rose $0.26 to $51.75 a barrel - its highest closing price since hitting a record Oct. 22,

of $55.67.

In London, the price of Brent North Sea crude oil for delivery in April gained $0.45 to close at $50.06 a barrel after hitting an intra-day high of $50.34. The closing price was the highest since Oct. 27. - AFP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this