Sign in to follow this  
BcK

Weird memories

Recommended Posts

Huskernår jeg var gikk på barnehage i Oslo og dreit bak sklia og skyldte på en hund. Alle samla seg rundt og så på skiten min. Jeg følte meg som gud.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Noen ganger popper et rart minne opp i hodet mitt. Kan huske ting helt tilbake til når jeg satt i barnevogn, mitt første solide minne, og så et pariserhjul for første gang :p

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this