Jump to content
Battlefield.no
Sign in to follow this  
Geronimo86

Valgtråden 2013

Parti-valget  

62 members have voted

 1. 1. Hvilket parti skal DU stemme på?

  • AP
   5
  • SV
   2
  • Krf
   2
  • Venstre
   9
  • RV
   3
  • SP
   4
  • Høyre
   13
  • Fremskrittspartiet
   15
  • MDG
   3
  • Andre
   6


Recommended Posts

Hvordan føles det å kaste bort stemmen sin egentlig? Åh vent, det er jo det alle gjør...

Så hvordan skal man avgjøre hvem som skal styre landet? 1-2-3-turnering?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misforstå meg rett, har ikke nødvendigvis et problem med systemet (da tenker jeg på valg-mekanismen, ikke det forvokste byråkratiet som sinker ned landet), men det jeg har å velge mellom, og muligheten de har til å faktisk gjøre en forskjell gitt det tidligere nevnte byråkratiet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Upresist av meg - "stoffet" er modifisert dna. Doktogradsavhandling av Lise Nordgård: “Survival and uptake of feed-derived DNA in mammalian intestinal tract”.

I paperet og doktorgraden du henviser til nevnes det ikke et eneste bevis for at GMO er helseskadelig, hverken i resultatene til graden eller i dens introduksjon.

Formålet til graden er å undersøke i hvor stor grad DNA fra mat brytes ned på vei gjennom fordøyelsessystemet og om det er plausibelt at DNA kan tas opp av mikroorganismer som lever der.

Graden fokuserer i stor grad på øvre del av fordøyelsen. Og for å presisere, dette gjelder alt DNA, uavhengig av dets opphav. Det meste av maten vi putter i oss inneholder DNA, f,eks planter og kjøtt inneholder store mengder, mens mer raffinerte produkter som mel og sukker har nesten ikke DNA i seg. Vi får altså i oss mye DNA uavhengig av om maten er GMO eller ikke. Faktisk så brytes DNA ned til nukleotider som igjen brukes i DNA replikasjon, vi trenger DNA. Alle organismer har mekanismer for å bryte ned fremmet DNA, og f.eks i vår fordøyelse så brytes det meste ned svært raskt og nedbrytningen starter ved spyttkontakt.

GMO DNA er kjemisk sett identisk med annet DNA og det finnes ingen grunn til å tro at GMO DNA skal oppføre seg annerledes. Har man en tomat med et gen fra en fisk og et gen fra ris så gir ikke kjemiens lover grunnlag for å tro at dette oppfører seg annerledes enn å putte en fiskebit, en tomatbit og et par riskorn i munnen samtidig.

Det som kan være problematisk er hvis DNA tas opp av patogene mikroorganismer i vårt fordøyelsessystem, men for at det skal være et problem må dette DNA'et også kode for protein(er) som gir disse patogene mikroorganismene er fordel.

Slikt DNA kan f.eks være antibiotikaresistens. Faktisk så brukes ofte antibiotikaresistens som et seleksjonsgen når man utfører DNA manipulering, dvs at DNA for antibitikaresistens settes inn sammen med DNA'et som man egentlig ønsker å tilføre cellen. Når man genmanipulerer så gjør man det på svært mange celler samtidig og bare en liten andel av disse vil klare å ta opp DNA'et man vil sette inn. Ved å videre overføre alle disse cellene til et medie (næring) som inneholder det antibiotikumet man har introdusert resistens for vil bare de cellene som har tatt opp det ønskede DNA'et overleve. Dette er altså en måte å sortere de cellene man klarte å genmanipulere og de cellene som forble genetisk uendret. For øvrig så finnes det også andre metoder for å selektere cellene på.

"Problemet" videre er at alle generasjoner etter også vil ha dette resistensgenet, e.g. en GMO plante vil ha resistensgenet mot antibiotikumet. Dette gjør at det er teoretisk mulig at resistensgenet kan overføres til patogene mikroorganismer i vårt fordøyelsessystem via horisontal genoverføring. Dette er dog lite sannsynlig (bla da det aller meste av DNA'et brytes raskt ned (men ikke alt, noe nevnte doktorgrad underbygger)), men plausibelt, i doktorgraden lyktes de ikke med å få dette til tross for at de gjorde en del grep for å øke sannsynligheten for at de skulle skje, i doktorgraden nevnes det også at horisontal genoverføring, dvs DNA fra mat tas opp av mikroorganismer, aldri har før har blitt dokumentert. Det betyr ikke at det ikke har skjedd eller at de ikke vil skje, faktisk så er det forventet en viss frekvens om datamaterialet er stort nok, det kan også være vanskelig å påvise eksperimentelt. Men hva så? Er det egentlig så farlig?

Dette har forskerne tenkt på lenge, derfor brukes ikke resistensgener som gir resistens mot de antibiotikaene som er viktig i medisinen, i EU, og Norge, så er så vidt jeg kjenner til kanamycin det eneste som brukes.

For å oppsummere. GMO kan etter dette være helseskadelig om: 1. Du fra før av har patogene mikroorganismer i fordøyelsessytemet. 2. Du får en infeksjon som trenger behandling. 3. En svært lite sannsynlig horisontal genoverføring inntreffer. 4. Det eneste antibiotikumet tilgjengelig av en eller annen surrealistisk grunn (kanskje en zombie apokalypse) er kanamycin.

Skulle for øvrig en slik horisontal genoverføring av resistens skje i fordøyelsessystemet ditt så er foruten deg selv bare de du frekvent utveksler spytt med utsatt for fare. Og mikroorganismene med resistensgenene vil etter hvert miste de sett at ikke et seleksjonspress er tilstede (i dette tilfelle tilstedeværelse av antibiotika).

Men dette er ikke noe man skal tulle med, tas ikke problemene på alvor kan det bli problematisk, men mitt inntrykk er at problemene tas seriøst. Videre kan GMO selvsagt medføre problemer urelaterte til dette, bla introduksjon av proteiner som medfører allergireaksjoner (dette er lett å luke ut i produktutviklingen), overføring av gener til bakterier i jordsmonnet og som nevnt tidligere er neppe resistens mot plantemidler veien å gå. Men det at det finnes enkelte problemer betyr ikke at en teknologi som på mange måter er i startgruppen ikke vil kunne gi viktige bidrag for menneskeheten i fremtiden.

Sitter du for øvrig på noe forskning som faktisk indikerer at GMO er helseskadelig så må du gjerne referere til den (jeg er ikke sarkastisk).

Skulle noen være interessert så har forskning.no kjørt en artikkelserie på GMO nå relativt nylig. Å lese de er utvilsomt mer produktivt enn å klemme trær :p

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så, hva kommer du til å stemme, og er dette ulikt fra hva du stemte forrige gang?

Er fortsatt ikke helt sikker. Sitter igjen med 3 mulige kandidater. MDG, Venstre og pirat og eventuelt blankt. Stemte venstre sist kommunevalg, og jeg regner med at jeg vil fortsette med det neste kommunevalg.

Minst sannsynlig av det 3/4 alternativene er MDG, liker miljøpolitikk, men kan få det med venstre også. Er mer interessant å stemme slik ved kommunevalg da jeg personlig har mulighet til å se forskjell.

Venstre - fordi det er partiet jeg er mest enig i av det større partiene. En regjering nærme sentrum kan ikke gjør alt for mye galt.

Pirat - fordi jeg finner deres meninger fornuftsbaserte. Dessverre uten reell makt, men en stemme vil gi penger i partikassa(tilskudsordning) slik at det kan få mer makt neste valg.

Blankt - fordi jeg ikke har mulighet til å orientere meg i det politiske landskapet. En stille protest mot en absurd valgkamp om ting en vanlig person har null forutsetninger for å kunne svare på. Det å følge med på politisk debatt bygger bare under mitt eget selvbildet, da den eneste logiske konklusjonen er at folk flest er idioter. Tåkeprat og falsk diktomi som stikkord.

Har de rødgrønne levert eller har de styrt Norge (nærmere) mot kanten av stupet?

Ehh.. ikke helt lett å svare på. Hvor er sammenligningsgrunnlaget eller talldata jeg kan forholde meg til?

Virker kanskje som byråkratiet har fått vokst seg enda sterkere uten at jeg kan bevise det.

Kanskje på tide med litt rotasjon i styre, for rotasjonens skyld. Det er tross alt hovedpoenget med demokratiet i Norge.

Er det på tide at FRP får prøve seg i regjering eller vil det være en katastrofe for landet og en fare for vårt velferdssystem?

Det kan være greit med rotasjon av makt. Har vel et håp om at de kan forenkle en del politikk.

Hva er dine hjertesaker, og hvilke parti(er) har her der den beste politikken?

Fornuft er hjertesak nummer en.

Bør vi bruke mer oljepenger, eller bør vi spare med tanke på fremtidige utfordringer?

Som alle her inne på dette forumet(unnskyld hvis det skulle befinne seg noen høyt utdannede økonomer, eller folk med tilsvarende kunnskap) så har jeg _NULL_ forutsetninger for å svare på dette spørsmålet. Hvordan skal jeg vite det liksom??? Det er vel hovedproblemet med politikk i Norge slik jeg ser det. Vi har det ganske bra og det vil neppe endre seg uansett hvem som får makta. Vi blir forledet* av media til å tro at det finne såkalte "verdispørsmål" som skiller det ulike partiene, men disse spørsmålene er det UMULIG å forholde seg til da man ikke kjenner talldata.

Alt i alt, spiller det egentlig noe rolle? Har vi det egentlig ikke svært godt i Norge? Vil egentlig en rødgrønn vs en borgerlig regjering utgjøre en stor forskjell i våre liv?

Har jeg ingen mulighet til å si noe kvalitativt om. "The fog of war" er et ganske kjent uttrykk, kanksje det burde brukes om politikk i Norge også?

*det finnes verdispørsmål, men det er kun snakk om krf og de kristne mot resten av verdene. Og det er en ganske uinteressant diskusjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skulle noen være interessert så har forskning.no kjørt en artikkelserie på GMO nå relativt nylig. Å lese de er utvilsomt mer produktivt enn å klemme trær :p

Jeg klemmer ihvertfall heller trær enn å lese doktoravhandlinger :cool:

La oss ta en annen miljøinngang: Når Monsanto introduserte GM-variasjonene av bomull og mais i USA kom de med fagre løfter om betydelig reduksjon i sprøytemidler. De siste ti årene har mengden av sprøytemidler på GM-avlinger økt. Inkludert sprøytemidler som inneholder neonicotinoider, en klasse insektsmidler som er utpekt som en av årsakene bak biedød og bikubekollaps. (Nylig forbudt brukt i EU). Bruken av glyfosat (aktive stoffet i Monsantos Roundup-produkter tilpasset GM-soya osv.) har blitt knyttet til fosterskader. Les mer her: http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=13440

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det virker som du har problemer med Monsanto (og insektsmidler), ikke GM. For all del, helt enig i at Monsanto herjer og ødelegger på en lang rekke områder, men det har da strengt ikke noe med konseptet GM å gjøre?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det virker som du har problemer med Monsanto (og insektsmidler), ikke GM.

Utgangspunktet var selvforskyningsgrad og matproduksjon. Genmodifisering generelt ville vært en annen debatt ja. Helt enig i det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Valgkampen i år har gjort at jeg i hvert fall ikke kommer til å stemme AP eller Høyre, altfor mye drittslenging. Fra før av vil jeg heller ikke stemme FrP(som har ett litt for forenklet syn på verden), SV(som er for radikale) eller SP(som jeg aldri helt skjønner hva vil...)

Da gjenstår KrF og Venstre. Har alltid stemt Venstre ettersom de blir en blanding av venstre og høyresiden i norsk politikk. Er selvfølgelig uenig i noen av sakene til Venstre, men på generelt grunnlag synes jeg de er det beste partiet i Norge.

KrF er faktisk et parti med mange gode saker, men møter nok for mye fordommer fra mange folk. Kun pga. de gamle kristne i partiet. Håper de får gjennomført generasjonsskifte, for da blir de ett mye større parti i framtiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MDG... :lol: maken til galematias parti...

http://www.na24.no/article3668276.ece

Fullstendig avvikling av petroleumsvirksomheten innen 20 år... forby import av bensin/dieselbiler fra 2015(!)... stanse investeringer som øker kapasiteten i riksveinettet... fjerne taxfree fra flyplassen (som heller ikke skal få utvidet kapasitet)... og gullkornene kommer tett som haggel videre, herre.

Share this post


Link to post
Share on other sites

galematias parti

afp000524824-feznnRIzGq.jpg?updated=110520131949

Det er Ap, FrP og Høyre som står for galematiaspolitikken her i landet. Hvilken del av grafen over er det du ikke forstår Sussidal? Måleenhetene?

Share this post


Link to post
Share on other sites

:lol: Ja jeg sliter med måleenhetene... blir så mange fremmedord...

Altså, det er beundringsverdig at trehuggerne har politikken de har, men de må for all del føle seg velkommen tilbake til det virkelig liv på et eller annet tidspunkt.

Avvikle oljeindustrien vår innen 20 år... for all del, Norge har jo så ufattelig mange bærekraftige inntektskilder å ta av - det går nok bra :Congrats: Du tror et land fullt av så godt vante egosentriske nordmenn er villig til å gi opp komforten sin for å ta dette landet ut av fossilt brensels-gjørma? Lykke til, jeg bruker ikke stemmen min på utopiske drømmer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:lol: Ja jeg sliter med måleenhetene... blir så mange fremmedord...

Altså, det er beundringsverdig at trehuggerne har politikken de har, men de må for all del føle seg velkommen tilbake til det virkelig liv på et eller annet tidspunkt.

Avvikle oljeindustrien vår innen 20 år... for all del, Norge har jo så ufattelig mange bærekraftige inntektskilder å ta av - det går nok bra :Congrats: Du tror et land fullt av så godt vante egosentriske nordmenn er villig til å gi opp komforten sin for å ta dette landet ut av fossilt brensels-gjørma? Lykke til, jeg bruker ikke stemmen min på utopiske drømmer.

Vi trenger ingen inntekstskilder. De vil jo føre oss tilbake til den tiden hvor vi var jegere og samlere. Hallao, vi skal leve av bær!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fine er at alle synes det er greit å hakke på MDG, men å hakke på de større partiene som er like ute å sykle med sine forslag som FrP og SV må man være snille med...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fine er at alle synes det er greit å hakke på MDG, men å hakke på de større partiene som er like ute å sykle med sine forslag som FrP og SV må man være snille med...

Så hvilke forslag vil du hakke på hos FrP?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fine er at alle synes det er greit å hakke på MDG, men å hakke på de større partiene som er like ute å sykle med sine forslag som FrP og SV må man være snille med...

Så hvilke forslag vil du hakke på hos FrP?

"Vår politikk bygger på den liberalistiske ideologi som gir alle mennesker rett til å leve som frie og selvstendige individer, så lenge de ikke uberettiget griper inn i andre menneskers rett til fri og selvstendig livsutfoldelse. “Min frihet slutter der din begynner” er for oss en leveregel. Dette betyr at vi ønsker å tillate mennesker å leve sitt eget liv, så lenge det ikke går ut over andre."

Dette etterfulgt av FrPs narkotikapolitikk :confused:

Share this post


Link to post
Share on other sites

FrP vil:

 • Innføre strengere straffer

Absolutt ikke noe behov for det. Vi har _verdens_ beste fengselssystem. Strengere straffer vil kun føre til et hardere fengselsmiljø og høyere return to crime enn det vi har idag. De har et godt poeng med at mange fengsler må utbygges, men strengere straffer er absolutt ikke nødvendig.

 • Benytte friheten oljeinntektene gir oss.
 • Gjennomføre lønnsomme investeringer gjennom en endring av handlingsregelen.
 • Innføre en ny og bedre handlingsregel.
 • Føre en ansvarlig økonomisk politikk.

Det her er faktisk det "beste" med FrP sin politikk. Økonomien. Synes alle som er med i FrP burde ta et kurs i makroøkonomi så kanskje de forstår hva som skjer med oljefondet om man skal gå amok med pengebruken slik de foreslår.

Ikke nok med det, da det viste seg at oljefondet hadde mistet verdier tilsvarende flere hundre milliarder begynte jo diverse FrP politikere å klage på at disse pengene kunne vært brukt på infrastruktur... Slike personer kan jeg virkelig ikke se for meg at skal dra landet vårt i en retning av "en ansvarlig økonomisk politikk".

Om du ikke har skjønt det enda, FrP ønsker en tilnærmet amerikansk økonomi i Norge. Amerikansk økonomi er så og si uten statlig innblanding. Problemet med den teorien er at nesten ingen burde få drive på uten at staten har noen innflytelse, de har rett og slett ikke kunnskapen.

Du tror kanskje jeg stemmer veldig på motsatt fløy av FrP nå, noe ala Rødt eller SV. Det er også helt feil, men FrP sin løsning er like ille som den kommunistiske fløyen. En blanding, altså en sosialistisk økonomi vil ALLTID være å foretrekke framfor en ren kapitalistisk økonomi. Høyre, Venstre, KrF, SP og AP står for sunne økonomiske verdier, og de har faktisk ikke påstander der folk som er utdannet innen emnet setter kaffen i vrangstrupen. Aldri gå for radikalt, ikke til høyre eller venstre i politikken. Det ender alltid dårlig ;)

Leste forresten at FrP vil oppheve mange forbud, blant annet på spilleautomater. Enda en grunn til ikke å stemme dem. Om du har sett folk som er spilleavhengige og kjenner dem vil du forstå hvorfor. Det er faktisk forferdelig vondt å se på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Folk behandler handlingsregelen som om det skulle vært første og eneste bud fra guds egen makroøkonomiske rådgiver, allikevel har regjeringene som har styrt siden den kom stort sett alltid brukt mer (uten at det bryr meg for øvrig). Syns det er helt greit at den utfordres, ingen tror at FrP ønsker å "gå amok" av den grunn.

Å sitte med disse pengene under madrassen (vel, dvs. forvaltet av en gjeng overbetalte synsere som gambler med kalkulert risiko) mens vi tror at bruk innenfor handlingsregelen vil være tilstrekkelig er bare naivt. Vi kommer til å spare oss til fant. Trauste Norge bør vise litt baller og investere i landets fremtid - infrastruktur og fremtidens hjerner. Vi snakker ikke om å tømme hele kassa heller, men å gjøre en del strategiske løft vil være en langsiktig investering, dagens sutteklut-taktikk er å gjøre fremtidens generasjoner en bjørnetjeneste - for en dag går det garantert tomt hvis det ikke gjøres noe med måten landet drives på. Og nei, jeg tror ikke inflasjon gjør pengene verdiløse over natten bare fordi vi gjør noen investeringer.

FrP ville også oppheve forbud mot synlige lakrispiper i butikkene. Det er jeg selvfølgelig helt mot - tenk hvilken effekt det vil ha på unge barnesinn om de ser en pipe av lakris... de er jo dømt til å bli storrøykere :lol: skal dog være enig i at flere av forbudene de ville oppheve fint kan forbli.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MDG, FrP, SV og alle disse ytreføy-partiene har jo tidvis fine ideologier. Problemet blir når de kommer til makten og får virkeligheten rett i ansiktet :p SV har fått merke denne i 8 år nå og om det, grøss og gru, blir blått i år så vil FrP få samme lekse rett i fleisen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selvfølgelig, er det som både er problemet og forsåvidt "forsikringen" vår mot galematias - politikken er relativt handlingslammet i det landet her, hvilket er mye av årsaken til at jeg føler stemmen min kastes bort uansett hvem som får den. Ingen partier treffer meg spot-on med programmet sitt (surprise), men det er noe galt når jeg som velger sannsynligvis kommer til å stemme basert på en enkeltsak i håp om at det er det éne det partiet skal klare å gjennomføre - vel vitende om at mye annet på programmet deres håper jeg de IKKE får gjennomført.

På sistnevnte er i hvert fall statistikken på min side, de fleste løfter blir jo ikke holdt :p

@ MentalM: hvis de skal fortsette å forby spilleautomater (er enig, btw), bør man ikke forby lotto/vikinglotto/eurojackpot/osv også? Jeg blir til tider sjokkert når jeg ser køen av mennesker foran lotto-kassa i butikken, det er sykt hvor mye penger de bruker på det tullet der (post/utlevering av pakker er kassen ved siden av, så får ofte med meg hva de kjøper/hva de betaler), og man trenger ikke et trent øye for å se at de pengene burde vært brukt på noe annet for en del av dem...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det jeg mener er litt feil nå er avstemmningen om OL i Oslo bare skal bestemmes av Oslo. Er det bare Oslo som kommer til å ha fordel av det? Vil alt av middler bli gitt over det kommunale budsjettet?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Avstemmingen om OL er bare "rådgivende" og det er hele landets skattepenger som står på spill ja. 35 milliarder - hvor overskridelser trolig vil mer enn doble summen med staten som garantist - for at en håndfull eliteutøvere skal få vist seg fram på det som blir en av verdens dyreste lekeplasser. Kvalmt.

Erfaringer fra andre OL viser at en halvannen gang overskridelse kan forventes. Da er prisen den samme som skal til for å bygge lyntog mellom Oslo -Trondheim (eller Bergen) som bare tar tre timer...

Share this post


Link to post
Share on other sites

To timer og tre kvarter faktisk.

Jeg er glad i sport, men om jeg fikk valget mellom lyntog mellom de største byene (investering i infrastruktur, thumbs up), og et OL hadde saken vært enkel.

Hvis vi samtidig får litt skikk på veinettet så hadde vi begynt å snakke... vi er jo ikke bare passert av Albania og innehar jumboplassen i Europa, vi forbigås av flere afrikanske land... "verdens rikeste" :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Folk behandler handlingsregelen som om det skulle vært første og eneste bud fra guds egen makroøkonomiske rådgiver, allikevel har regjeringene som har styrt siden den kom stort sett alltid brukt mer (uten at det bryr meg for øvrig). Syns det er helt greit at den utfordres, ingen tror at FrP ønsker å "gå amok" av den grunn.

Å sitte med disse pengene under madrassen (vel, dvs. forvaltet av en gjeng overbetalte synsere som gambler med kalkulert risiko) mens vi tror at bruk innenfor handlingsregelen vil være tilstrekkelig er bare naivt. Vi kommer til å spare oss til fant. Trauste Norge bør vise litt baller og investere i landets fremtid - infrastruktur og fremtidens hjerner. Vi snakker ikke om å tømme hele kassa heller, men å gjøre en del strategiske løft vil være en langsiktig investering, dagens sutteklut-taktikk er å gjøre fremtidens generasjoner en bjørnetjeneste - for en dag går det garantert tomt hvis det ikke gjøres noe med måten landet drives på. Og nei, jeg tror ikke inflasjon gjør pengene verdiløse over natten bare fordi vi gjør noen investeringer.

FrP ville også oppheve forbud mot synlige lakrispiper i butikkene. Det er jeg selvfølgelig helt mot - tenk hvilken effekt det vil ha på unge barnesinn om de ser en pipe av lakris... de er jo dømt til å bli storrøykere :lol: skal dog være enig i at flere av forbudene de ville oppheve fint kan forbli.

Det ironiske er at økt oljepengebruk vil føre til økt innvandring og sentralisering (de lærde strides her og). Både SP og FRP vil øke oljepengebruken. Ironisk ? Det er brukt over 1.100 milliarder norske oljekroner siden 1980. Og godt over 80% av dette er brukt etter at oljefondet ble opprettet i 1990. FRP`ere spesielt klarer ikke å se forskjellen på et års forbruk mot mange års behov. Det er i mange år, som du skriver, brukt over hva handlingsregelen anbefaler. Jeg heller mot at vi skal bruke mindre enn hva handlingsregelen anbefaler og heller spytte inn mer penger på forskning og innovasjon.

- Befolkningsvekst/Økt innvandring -> Boligmangel og høyere boligpriser -> "Alle" får høyere gjeld (se gj. snitt boliggjeld for par siden 2004)

Skal sies at jeg ikke er i mot innvandring, men jeg er i mot for mye innvandring.

Det er mye jeg har glemt fra sosøk/samfunnsøkonomi og makroøkonomi-timene jeg har hatt, så det er helt sikkert en drøss med andre gode argumenter for at vi ikke skal overbruke fra oljefondet, men dette er noen av de jeg husker.

Når det gjelder ytterpunktene i norsk politikk:

Som Willoch vil jeg gjengi Peder Syv: «For meget og for lite forderver alle ting».

Til info: De som kalkulerer risiko og "gambler" med pengene er ikke overbetalte. De er overkvalifiserte og underbetalte, men det er en av Norges mest prestisjefylte jobber med stor internasjonal oppmerksomhet som kan føre til at man får en langt bedre jobb i fremtiden. Men per dags dato har ikke en analytiker i DNO for høy lønn da de ofte vil få mye høyere i lønn om de velger seg en jobb i det private.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...