Jump to content
Battlefield.no
Sign in to follow this  
FredsmeglarN

AVLYST: Battlefield.no StarCraft 2 Inhouse Cup #4

Recommended Posts

UPDATE: Cup avlyst

Hei folkens,

Hadde virkelig lyst til å kjøre på med jevnlige Inhouse Cuper framover, og jeg er ganske oppgitt over å må avlyse. Det har seg dessverre sånn at jeg har noen forjævlig seiglivede helseplager som blir sterkt påvirket av PC-bruk over lengre tid. Disse plagene kan i tillegg potensielt hindre alt jeg ser for meg av ønskede karrieremuligheter, så jeg er nødt til å ta det på alvor. Jeg må derfor tvinge meg selv til å ikke arrangere flere turneringer på minst et par måneder, og kanskje aller helst ikke i 2011 i det hele tatt.

Mvh

FredsmeglarN

UPDATE(utdatert):

Ettersom det bare er 10 påmeldte som kan spille (ja, jeg kan å telle, det har vært en avmelding) vil helgens cup ikke finne sted.

Cupen blir enten utsatt to uker eller avlyst, kommer tilbake til det senere. Påmeldinger kan forsåvidt bare fortsette som vanlig.

I mellomtiden så har jeg veldig lyst på tilbakemeldinger på hvorfor det var så lite interesse denne gangen, var tidspunktet bare dårlig eller noe annet?

Inhouse Cup #4 - lørdag 24. september 2011

Vi smir mens jernet er varmt! ' />

Ikke skip unna en titt på regelverket, det merkes raskt når dere lar være p

Mvh

FredsmeglarN/Ethalion

Spesifikasjoner

Når: Lørdag 24. september, oppmøte kl. 18:30

Påmeldingsfrist: Onsdag 21. september, kl. 23:59

Antall spillere: 32 (ved 24 påmeldte eller fler) / 16

Turneringsform: Enkelteliminering:

 • Ro32 - Bo1
 • Ro16 - Bo3
 • Ro8 - Bo3
 • Ro4 - Bo3
 • Finale - Bo5

Hvor: I 'BF.no Inhouse Cup' på EU Battle.net.

Spectators: Spectators bes ta direkte kontakt med spillerne de vil se - merk at begge spillerne må godta om det skal være Spectators.

Påmeldte

Påmeldte (11)

race20x21_random.png 2

race20x21_terran.png 3

race20x21_protoss.png 3

race20x21_zerg.png 3

1 race20x21_zerg.png - http://eu.battle.net/sc2/en/profile/569743/1/Peacebreaker/ - Peacebreaker.776

2 race20x21_terran.png - http://eu.battle.net/sc2/en/profile/323544/1/Fear/ - Fear.252

3 race20x21_terran.png - http://eu.battle.net/sc2/en/profile/1608497/1/Pazuzu/ - Pazuzu.309

4 race20x21_zerg.png - http://eu.battle.net/sc2/en/profile/1098468/1/snillgege/ - snillgege.956

5 race20x21_zerg.png - http://eu.battle.net/sc2/en/profile/185165/1/VALiENT/ - VALiENT.957

6 race20x21_protoss.png - http://eu.battle.net/sc2/en/profile/1427074/1/Infection/ - Infection.406

7 race20x21_terran.png - http://eu.battle.net/sc2/en/profile/1063755/1/LapperT/ - LapperT.919

8 race20x21_protoss.png - http://eu.battle.net/sc2/en/profile/612276/1/Avean/ - Avean.433

9 race20x21_random.png - http://eu.battle.net/sc2/en/profile/1753295/1/iCheese/ - iCheese.521

10 race20x21_random.png - http://eu.battle.net/sc2/en/profile/441709/1/Dreadwind/ - Dreadwind.382

11 race20x21_protoss.png - http://eu.battle.net/sc2/en/profile/388414/1/VanpleX/ - VanpleX.348

12 race20x21_random.png - Ledig

13 race20x21_random.png - Ledig

14 race20x21_random.png - Ledig

15 race20x21_random.png - Ledig

16 race20x21_random.png - Ledig / Reservert FlashHeart

17 race20x21_random.png - Ledig

18 race20x21_random.png - Ledig

19 race20x21_random.png - Ledig

20 race20x21_random.png - Ledig

21 race20x21_random.png - Ledig

22 race20x21_random.png - Ledig

23 race20x21_random.png - Ledig

24 race20x21_random.png - Ledig

25 race20x21_random.png - Ledig

26 race20x21_random.png - Ledig

27 race20x21_random.png - Ledig

28 race20x21_random.png - Ledig

29 race20x21_random.png - Ledig

30 race20x21_random.png - Ledig

31 race20x21_random.png - Ledig

32 race20x21_random.png - Ledig

Poengtabell og tidligere vinnere

Regelverk

Regelverk

Definisjoner:

Ghosting: At utenforstående person som følger kampen kommenterer, tipser og gir informasjon til en av spillerne i løpet av kampen.

Noshow: Spiller har ikke møtt opp eller gitt lyd fra seg når det gjenstår 5 minutter igjen til turneringsstart (første kamp).

Avmelding etter påmeldingsfrist: Avmelding som finner sted etter påmeldingsfrist.

Walkover: Spilleren kan ikke spille eller fullføre en av sine resterende kamper i turneringen.

§1 Påmelding

§1.1 Man kan kun melde på seg selv, påmeldinger på vegne av andre aksepteres ikke.

§1.2 Kun de 14 første påmeldingene og reserverte vil være garantert plass i cupen. Påmeldinger etter de 16 første vil bli satt på en reserveliste og oppfordres til å møte opp ved oppmøtetidspunkt da de vil få ta over plassen i eventuelle noshows.

§1.3 Alle påmeldinger skal ha følgende informasjon:

Lenke til din battle.net-konto på http://eu.battle.net/sc2/en/ - Nick og id - Rase

Eksempel:

§4 Ved å melde deg på bekrefter du at du har lest og forstått regelverket og vil holde deg til det. Du bekrefter også at du vil møte opp til avsatt tid og kan spille hele kvelden fram til turneringen er ferdigspilt, om du kommer så langt.

§2 Seeding og trekking av brackets

§2.1 Spillerne vil bli splittet i to puljer med åtte spillere i hver ut fra deres ladderranking. Pulje A vil bestå av de åtte høyest rangerte, mens de åtte lavest rangerte befinner seg i pulje B.

§2.2 De to spillerne med reservert plass vil bli plassert i forskjellig brackets og trukket mot tilfeldige spillere i pulje B for deres første kamp, derfor kan de ikke møte hverandre før i finalen.

§2.3 De resterende 6 spillerne i pulje A vil bli tilfeldig plassert i brackets og trukket mot tilfeldig spiller fra pulje B.

§3 Kamprutiner

§3.1 Spillerne er påbudt å spille med status "Busy" på Battle.net

§3.2 Enhver spiller skal spille med rasen valgt i påmeldingen.

§3.3.1 Hver spiller vil kunne ekskludere et kart foran hver kamp, ekskluderingen gjelder både trekningen av førstekart og de neste kartene i kampen.

§3.3.2 Hvert kart kan kun spilles én gang per kamp.

§3.3.3 Førstekart vil bli tilfeldig trukket for hver kamp individuelt. Etter førstekartet bestemmer taperen av forrige kart neste.

§3.3.4 Kart:

 • Kommer

MLG-versjoner skal brukes og finnes ved å søke "MLG" i søkemotoren når Custom game opprettes. Forskjellen på MLG- og standardversjon av kartene er forklart på MLGs hjemmesider.

§3.4.1 Om en spiller faller ut i løpet av de 3 første minuttene av et kart skal kartet restartes. Om den samme spilleren faller ut igjen på samme kart vil seieren på kartet tilfalle motstanderen. Om vinneren av kartet vil, og tiden tillater det, kan det gjøres et tredje forsøk.

§3.4.2 En spiller som faller ut etter de første 3 minuttene har i utgangspunktet tapt kartet. Om tiden tillater det kan vinneren også her konkludere med en restart av kartet - eller tildele seieren til motstanderen, om det var åpenbart at denne ville vunnet hadde det ikke vært for frakoblingen. Om den som faller ut er uenig i avgjørelsen skal dommer kontaktes og replay oppgis umiddelbart. Vi oppfordrer til fair play og forståelse.

§3.5.1 Alle deltakere skal lagre replay.

§3.5.2 Replays trenger kun oppgis om hovedadmin ber om det i løpet av 3 timer etter det aktuelle kartet er ferdigspilt. Spillere som ikke kan oppgi replay på anmodning vil bli diskvalifisert og straffes med minuspoeng i henhold til §6.2.1

§4 Spectators og streaming

§4.1 Det er i utgangspunktet lov med Spectators i alle innledende kamper fram til finalen.

§4.2 Alle spillere har rett til å legge ned veto mot Spectators i sine kamper fram til finalen. Dette gjelder også stream.

§4.3 Kamper som streames kan ikke ha andre Spectators.

§4.4 Om det ikke er stream til finalen vil hoveddommer og de to spillerne i fellesskap avgjøre om Spectators skal godtas.

§5 Generelt

§5.1 Vi oppfordrer til fair play, både på og utenfor "banen". Pratefunksjonen i spillet skal ikke brukes til skittkasting eller forstyrring av motstanderen. Ille tilfeller kan bli straffet. Vennligst "GG" eller takk for kampen før du forlater den.

§5.2 All form for bruk av ulovlige hjelpemidler eller såkalt "ghosting" er strengt forbudt og vil straffes med fullstendig utestenging fra alle kommende Inhouse Cuper. Ved ghosting vil både ghoster og spiller bli straffet.

§6 Rangeringspoeng

§6.1.1 For deltagelse i Battlefield.no Starcraft 2 Inhouse Cup deles det ut rangeringspoeng. Disse er knyttet til din forumkonto. Rangeringspoengene kommer godt med til fremtidige versjoner av Inhouse Cup, bl.a. i form av at de med høyest ranking vil ha tilgang til reserverte plasser.

§6.1.2 Det deles ut bonuspoeng for følgende sluttplasseringer:

 • deltagelse, 5 poeng
 • kvartfinale, 10 poeng
 • semifinale, 15 poeng
 • finale, 20 poeng ved 0-3 tap i finalen, 25 poeng ved 1-3 eller 2-3
 • vinner, 40 poeng ved 3-0 seier i finalen, 35 poeng ved 3-1 eller 3-2.

§6.2.1 I Inhouse Cup deles det også ut minuspoeng. Det er fullt mulig å ha negativ poengsum, altså mindre enn 0.

§6.2.2 Det deles ut minuspoeng for følgende:

 • noshow, -25 poeng
 • avmelding etter utgått påmeldingsfrist, -15 poeng
 • walkover, -5 poeng, i tillegg vil poengene du allerede har opptjent under den aktuelle turneringen bli strøket
 • oppgir ikke replay på anmodning, -25 poeng, i tillegg vil poengene du allerede har opptjent under den aktuelle turneringen bli strøket
 • regelbrudd, situasjonsbasert, avgjøres av admingruppen

§6.3 Arrangør har mulighet til å redusere eller fjerne straffen om omstendighetene tilsier det, som f.eks. ved nødstilfelle.

§6.4 Om man mener man har fått upassende straff eller omstendighetene krevde å nedprioritere cupen kan det søkes om reduksjon av straff. Dette gjøres per PM til FredsmeglarN

§6.5 Spillere med negativ poengsum vil stille sist i køen til Inhouse Cuper. Poengsummen påvirker derimot ikke reservelisten, og spilleren kan derfor likevel ha førsteprioritet ved noshows.

§6.6 Negativ poengsum vil utjevnes over tid. Summen vil bli plusset på 5 poeng etter hver kommende Inhouse Cup. Eksempelvis om spiller X gjør noshow i cup #01 vil han stille med 25 minuspoeng foran cup #02, men med 20 minuspoeng foran cup #03 og foran cup #04 vil han ha 15, osv. Om spiller X får minuspoeng igjen i cup #04 vil han ikke miste poeng før cup #05.

Merk: Om det blir 32-spiller-oppsett vil regelverket bli utvidet/tilpasset til dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please:

Ikke skip unna en titt på regelverket, det merkes raskt når dere lar være :)
Ikke skip unna en titt på regelverket, det merkes raskt når dere lar være ;)
Ikke skip unna en titt på regelverket, det merkes raskt når dere lar være :tafse:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Noooooooooooo! Dette er da jeg skal en tur til Bergen og ikke er hjemme med PCen sad.png

Huff, disse pleier å komme på dårlige tidspunkt lol. Får vente til neste jeg da. GL FOLKENS!

Share this post


Link to post
Share on other sites

FredsmeglarN 4 lyfe!

For oss som ikke spiller lengre (og angrer) - Blir det stream med kommentator(er)? Hadde vært megasuperfett om det hadde blitt ordna iaff.

Igjen, tusen takk til fredsmeglarn. Meld dere på FITTETRYNEEEER

Share this post


Link to post
Share on other sites

Til Oddbjørn og Infection:

Please:
Ikke skip unna en titt på regelverket, det merkes raskt når dere lar være :)
Ikke skip unna en titt på regelverket, det merkes raskt når dere lar være ;)
Ikke skip unna en titt på regelverket, det merkes raskt når dere lar være :tafse:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er nok fortsatt såpass rusten at jeg ikke gidder å stille selv, men can være med å caste om noen streamer tongue.png Melder meg på om det mangler 1 til å få et større oppsett, men bortsett fra det er jeg tilgjengelig for casting.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er såpass spillelei SC2 selv egentlig, offracer litt zerg om dagen som har litt ny giv da=) Men kan godt være med å caste litt jeg om ønskelig

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om noen skulle finne på å endre display name på forumet, så er det veldig flott om dere sier i fra, da jeg legger til de påmeldte i en liste for masse-PM i forkant av turneringen, og om dere har skiftet navn får dere neppe PMene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pokker meg fjerde gang det arrangeres på en dato jeg ikke er hjemme :lol: Godt initiativ og moro å se turneringer uansett! Lykke til alle deltagere og arrangører :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...