Jump to content
Battlefield.no
Sign in to follow this  
pinadø grett

Denne artikkelen bringer det nordiske pisset mitt til kokepunktet.

Recommended Posts

Ja, de som sitter å jobber med dem til daglig og fulltid er de som er "forståsegpåere". Godt jobbet, Ketle.

Refererte til politkere og byråkrater som har satt ut i livet handler utfra det tankesettet som Gerhardsen referer til som "snillismen". Som far til en afrikanske utseende gutt er jeg personlig særdeles lite interessert i å få masse svarte kriminielle hit som bidrar til å stemple alle afrikanske menn/gutter som kriminelle.

Nå er det sikkert noen her som kommer med den politisk korrekte uttalelsen om at "man skal behandle alle som individer og ikke dømme ut fra utseende". Hadde vært fint i en perfekt verden, men VÅKN OPP! Slik fungerer det ikke i virkeligheten. I virkeligeheten grupperer de aller fleste mennesker ut fra ulike kategorier og har holdninger til dem ut fra de kategoriene, det være seg fordommer mot svarte, hvite, rike folk, fattige folk, osv...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis noen jobber som byråkrat er de som oftest inkompetente.

minner deg om at det er minimumkrav om master og kanskje mer hvis man skal i det hele tatt lukte på en stilling i et departement, er mer systemene som er tunge enn menneskene.

Ketle, hvis du virkelig mener at man må behandle alle individer utifra prinsippet om hvilken gruppe andre mennesker kategoriserer de i så driter du på alle prinsipper en vestelig rettstat bygger på, isåfall trist. Håper du ikke fører de verdiene videre til sønnen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror du velger å misforstå meg Qed. Det jeg sier er at selv om vi selvsagt ønsker at verden ikke skal være slik at man grupperer mennesker, så gjør alle mennesker det bevisst eller ubevisst. Selvsagt vil jeg ikke gå inn for å lære noen å dømme andre pga utseende, sosial status eller etnisitet, men dessverre er det slik verden er. Spør 10 på gata hva de assosierer med rumenere og du vil garantert få mange som tenker på kriminelle bander og ikke på at rumenere er en sterkt voksende IT nasjon.

Når jeg sier dømme, mener jeg selvsagt ikke i juridisk forstand (dette må inn med teskje skjønner jeg...). Du velger å tolke andre kulturer i beste mening og at alle utlendinger har gode hensikter eller bare er offer for uheldige omstendigheter. Det er minst like mye rasisme og fordommer som å være konsekvent negativ til alt utenlandsk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet med byråkratiet er at ingen der klarer å utvise skjønn, og at det er for mye byråkrati. Derfor burde vi redusere det, lage enklere og klare regler som er lette å følge.

Forøvrig er jeg delvis enig med Ketle, i at man skal ikke godta alt bare fordi man er redd for å bli kalt rasist, og man skal ikke positivt diskriminere. Og det er et problem hos norsk venstreside, at alt for mange har en for naiv holdning. Dette skader venstresida, og fører flere folk over mot høyre rundt innvandrings og asylpolitikk.

Allikavel vil jeg si at innvandrere ikke har det for lett i Norge i dag. Det blir ikke sydd puter under armen på deg. Om vi hadde behandla folk likt hadde vi ikke hatt problemer med innvandring i Norge, fordi folk hadde integrert seg, og vi hadde levd fint sammen. Jeg mener vi må stille ett enkelt krav, og det er at du følger norske lover. Så må vi på noen punkter se på lovene, for å tilpasse de så flest mulig kan opprettholde de, men sørge for å ikke vike på grunnprinsipper.

Tvangsekteskap bryter med norsk lov, omskjøring bryter med norsk lov, sharia bryter tildels med norsk lov og kvinnediskriminering i mange familier gjør også det. Men utover det som bryter tvert med det samfunnet vi har i dag, så må vi også sørge for å tillate de mindre forskjellene. Om noen vil gå med rare religiøse plagg, feel free, om folk vil spise halal istedenfor vanlig kjøtt, feel free.

Mye av skepsisen mot innvandring går på tingene som ikke bryter med grunnpilarene i et vestlig demokratisk samfunn. Og så lenge folk ikke vil bryte med grunnpilarene, hvorfor ikke la folk gjøre som de vil?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Du velger å tolke andre kulturer i beste mening og at alle utlendinger har gode hensikter eller bare er offer for uheldige omstendigheter. Det er minst like mye rasisme og fordommer som å være konsekvent negativ til alt utenlandsk.

Tullball. Det er kun fordommer/diskriminering om han ikke gjør liknende tolkninger i forhold til hvite. I beste fall kan du kanskje påstå at han skiller mellom folk som er vanskeligstilte og folk som er ressurssterke (og derfor burde både vite bedre og kunne bedre), men jeg tør vedde navleloet mitt på at qed har samme omtanke om vanskeligstilte hvite.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er en perspektivforskjell når dere diskuterer. Ketle forholder seg til en reell problemstilling som direkte kan ramme hans aller nærmeste familie mens qed bare synser og fabler om prinsipper og verdier.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg ser ikke logikken. Ketle vil at folk ikke skal stemple hans sønn som kriminell (noe som er forståelig), og derfor skal man være ekstremt kritisk til alle ikke-vestlige innvandrere, fordi endel av dem ender opp som kriminelle?

Denne enorme skepsisen mot ikke-vestlige innvandrere gjør det vanskelig for folk som innvandrer å lykkes i Norge. Når man blir møtt med skepsis og stygge blikk, selvom man er andre eller tredjegenerasjonsinnvandrer er det noe galt. Da blir det vanskelig å lykkes, og man dømmer alle utifra et veldig lite flertall. Så enkelt er det.

Når er man norsk? Hvor lenge skal man bo i Norge med fare for å bli kasta ut? Hvorfor er det rettferdig at nordmenn skal ha en mye større tabbekvote enn innvandrere?

Sånn som FRP la opp til med sin nye innvandringspolitikk skulle man bli kasta ut for små lovbrudd i løpet av de første ti årene man bor i landet. Jeg syns det er sykt at det skal ta ti år og opparbeide seg de samme rettighetene som folk som er født i Norge. Jeg kan støtte å kaste ut folk som driver med organisert kriminalitet, men man kan ikke pælme ut folk fordi de sloss engang eller kjører for fort. Om man skulle lagt lista der hadde store deler av FRP vært kasta ut for lenge sida...

Edit: Og rundt politiet sitt forhold til mørkhudede: http://www.klassekampen.no/56680/article/item/null

Hun viser også til forskingsrapporten «Tatt for en annen» av Ragnhild Sollund, som viser at mange opplever å bli stoppet av politiet bare fordi de er mørke i huden, og rapporten «Tillit på prøve» utført av NTNU, som dokumenterte uheldige holdninger til innvandrere blant ansatte i Sør-Trøndelag politidistrikt. I tillegg viser publikumsundersøkelser at ungdom med minoritetsbakgrunn har mindre tillit til politiet enn sine øvrige jevnaldrende.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bare for å ta en bitteliten diggresjon..

opplever å bli stoppet av politiet bare fordi de er mørke i huden

Hvordan vet man at man blir stoppet av politiet fordi man er mørk i huden? Jeg mener; jeg har da blitt stoppet av politiet jeg også. Det var en ren rutinekontroll. Har ikke blitt stoppet bare en gang, 2 ganger.. Mange ganger har jeg blitt stoppet av politiet. Til og med på gata.. Var dog en sen lørdagskveld, har en viss innvirkning det også.. Har da blitt stoppet av politiet i forhold til vitne også.

Så jeg bare spør; hvor "mye mer" skal man måtte bli stoppet av politiet for at det er pga hud/rase/kjønn/gudvethva.

Det absolutt verste jeg vet er når man bruker diskriminering til sin egen fordel. Mao at det overhodet ikke foregår diskriminering men man går til motangrep med "ka? Fordi jeg er mørk eller? Fordi jeg er svart!??!".. Har hatt venner tidligere som brukte denne taktikken og selvsagt lo av det senere. Men på andre kan det selvsagt virke truende/ubehagelig.

Edit: jeg er av den oppfatning at det foregår forskjellsbehandling innenfor mange grener. Jeg tror ikke det er til å unngå egentlig. Man stoler innstinktivt mer på de man er vandt til å se og omgås. På lik linje tipper jeg at jeg hadde blitt stoppet mer om jeg hadde bodd i et land der beboerne ellers var mørke i huden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Denne enorme skepsisen mot ikke-vestlige innvandrere gjør det vanskelig for folk som innvandrer å lykkes i Norge. Når man blir møtt med skepsis og stygge blikk, selvom man er andre eller tredjegenerasjonsinnvandrer er det noe galt. Da blir det vanskelig å lykkes, og man dømmer alle utifra et veldig lite flertall. Så enkelt er det.

Når er man norsk? Hvor lenge skal man bo i Norge med fare for å bli kasta ut? Hvorfor er det rettferdig at nordmenn skal ha en mye større tabbekvote enn innvandrere?

Derfor er det så viktig å hive ut de som ikke oppfører seg. Takket være dem er mange etniske nordmenn skeptiske til mørkhudede, vanligvis helt uten grunn. Med en tydelig presedens på at grove lovbrudd medfører hjemsendelse med mindre det bryter mot aktuelle FN-konvensjoner så vil vi både få renska vekk eksisterende kriminelle, samt kanskje skremme flere i faresonen fra å begå kriminalitet (evt. få de til å oppsøke profesjonell hjelp, der vi bør ha plikt til å hjelpe). For å kunne frigjøre nok ressurser til å bedre følge opp de som kommer til landet, må antallet asylsøkere ned. De er de som krever de største ressursene.

Når er man norsk? Etter min mening er man norsk når man har fått godkjent søknad om statsborgerskap. Med et slikt skal man ha akkurat samme juridiske rettigheter som alle andre med norsk statsborgerskap, og det skal heller ikke kunne inndras med mindre det f.eks. viser seg i ettertid at innvandreren er en krigsforbryter. Det viktige da er å sette MYE høyere krav til hvem som får statsborgerskap, f.eks. at vedkommende må ha hatt jobb og/eller bodd en viss tid her i landet, ingen volds-, vinnings- eller sedelighetsdommer mot seg, og avlagt godkjent norskeksamen. Mitt anslag er at ca 5 år er en passe grense å sette for de som kommer fra de minst tilpassede kulturene. De fleste som går inn for det, lærer seg brukbart norsk på ca et år (ifølge egne utenlandske venner).

Når skal man kastes ut? Vil si at en enkelt volds-, vinnings- eller sedelighetssak som fører til fengselsdom er grunn nok. Finnes overhodet ingen akseptabel grunn til at man skal drive med slikt whatsoever. Nordmenn (med statsborgerskap) har ingen større tabbekvote, de skal like lett bli dømt, men nordmenn er dette landets innbyggere, og det er dermed den norske stats ansvar at færrest mulig av disse faller utenfor. Det er ikke den norske stats ansvar å følge opp hele verdens befolkning, derfor kan vi ikke skylde på oss selv om innvandrere gjør dumme ting her, annet enn at vi ikke luka de ut før vi slapp de løs. Vi tar inn folk for at de skal tjene landet, og landet skal gi de et trygt hjem tilbake. Så enkelt, så greit.

Btw, Klassekampen er ingen gyldig referanse i en diskusjon som involverer rasisme. smile.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Denne enorme skepsisen mot ikke-vestlige innvandrere gjør det vanskelig for folk som innvandrer å lykkes i Norge.

Det er meningsdiktaturet rundt forfeilet politikk som på noen områder gjør det vanskelig for utlendinger å lykkes i norge. Det er uansett sånn at hver enkelt har ansvar for hvordan de selv skjøtter seg og hvilke valg de gjør i livet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Når er man norsk?"

Et godt spørsmål, juridisk sett så er vel man norsk når man har fått statsborgerskap, og juridisk sett bør man aldri ha det på noen annen måte.

At statsborgerskap burde være mye vanskeligere å få er en annen sak.

Likevel er der sånn jeg ser på det flere måter å være norsk på enn det. Man kan f.eks være etnisk Norsk, dvs at dine forfedre har vært norske ett godt stykke bakover. Om man er etnisk hvasomhelst er egentlig ikke så viktig, men ikke totalt uten betydning. Det virkelig viktige for meg er om folk er kulturelt norske. Dvs at man f.eks snakker norsk bra, man tror på verdier som likestilling mellom kvinner og menn, demokrati, ytringsfrihet, at staten skal ha voldsmonopol osv. Nå kan man fint finne etniske nordmenn som har bodd her hele livet som er grovt uenige i disse verdiene, de ser jeg mer på som triste unntak.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var sikker på at man hadde både menings- og ytringsfrihet i Norge, men der tok jeg feil. Finnes visst "norske verdier" som alle norske i sann hive-mind tradisjon følger og som den norske stat skal pålegge alle å være enig i gjennom lovverket. "Tenk sånn som vi beordrer deg å gjøre ellers får du ikke bli i dette "frie" landet"

:)

Tror det er best å ikke la en eventuell deportasjon omfatte annet enn kriminalitet (organisert, husvold, vold generelt osv.) Å dra det over på hva slags verdier og meninger om ditten og datten en person har blir faktisk grunnlovsstridig

Edit: ser du skriver,Lore. Håper virkelig du misforstår meg rett i hva jeg sier nå, for er temmelig enig tongue.png

Edited by BcK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Noe av det mest interessante med å poste på bf.no er at man ikke bestemmer selv hva man faktisk skriver om, det virker å være fullstendig opp til de som (ikke) leser posten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Noe av det mest interessante med å poste på bf.no er at man ikke bestemmer selv hva man faktisk skriver om, det virker å være fullstendig opp til de som (ikke) leser posten.

Deportasjons-delen du tenkte på? Den sa jeg kun så ikke noen faller for fristelsen (joda, jeg vet dere finnes)

Det er ikke noe som heter "å være norsk", det som var pointet mitt. Ezinne Okparaebo er like norsk som meg selv om jeg kan garantere at vi er totaaalt forskjellige på både verdier og leveset. (hu er satans søt tho :) )

Ja til 5-årig oppholdstid før man kan blir statsborger. Ja til statsborgertest. Ja til deportering av innvandrere som bryter loven i prøvetida, så fremt det de har gjort innebærer fengselsdom. Lovbrudd som konstituerer forelegg burde være unntatt (slingringsmonn må man ha litt av).

Nei til forsøk på kveling av ytringer man ikke er enig med (om det er kvinnefiendtlige meninger eller mening om at vestlig moral er fallit er likegyldig). OG gigantisk nei til ethvert konsept om felles verdier som alle skal si seg blindt enig i.

klarte jeg å formulere ordentlig nå? sad.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har ingenting i mot innvandrere og det burde være ganske åpenbart at når jeg adopterer en afrikansk gutt at jeg heller ikke er rasist! Det jeg er skeptisk til er en politikk som gjør at det kommer masse kriminelle hit. Det hadde vel ikke vært så morsomt å være norsk lovlydig borger i Sverige heller om 90 % av alle nordmenn i Sverige var kriminelle??

Det er bra at ungdommen er idealistiske og jobber for det. Jeg er blitt såpass gammal at idealismen dessverre har måttet vike mye av plassen for realisme og pragmatisme.

Joda, det er rasisme å tillegge folk visse egenskaper ut fra utseende og "rase" uansett om dette er positive eller negative egenskaper. F.eks. så oppfatter jeg det som rasistisk når folk sier at "afrikanere er flinke til å synge og danse", selv om jeg oppfatter dette som positive egenskaper. Samtidig oppfatter jeg det som en patrialkalsk ovenfra-og -ned holdning når enkelte venstreradikale mener at fattige mennesker fra fattige land som kommer til Norge og bedriver kriminalitet bare er "ofre for ytre omstendigheter". Sanneheten er at 99,99% av alle fattige er ikke kriminelle, de kommer ikke hit og stjeler. De som gjør dette er kriminelle og skal dømmes og behandles på lik linje med alle andre kriminelle uansett nasjonalitet og hudfarge! Punktum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

greier ikke slutte å la meg imponere over hvor mye dritt du spar fram hamsun, du er virkelig prototypen på self confirmation bias.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da "tar jeg en hamsun/mastiphal etc" og kjører på med en link!! Oh yeh

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2726943.ece

Nei, den handler overhodet ikke om diskriminering av innvandere, for jeg også ser problemet. Og heller ikke jeg vil at skikkelig innvandrere skal få ødelagt sitt rykte av kriminelle.

Artikkelen handler faktisk om en egypter som kom til landet på 1990 tallet og søkte om norsk statsborger i 95 på bakgrunn av sin homofile legning. Mens han var sammen med en mann (for å bevise sin homofilitet..) fikk han 3 barn med 2 norske kvinner. Så godt for homofilien!

Han er nå tiltalt og dømt for ikke mindre enn 8 voldtekter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ganske sikker på han er den eneste egypteren som påstår han er homofil men som har 3 barn med 2 norske kvinner og dømt for 8 voldtekter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...